Ambient on/off

Join the new world

 

Lietuvių Nacionalistų Partija

Day 733, 12:03 Published in Lithuania Lithuania by Perkunas

Sveiki, Lietuvos žmonės, norime Jums pristatyti Lietuvių Nacionalistų Partiją.

Visų pirma, Jums turbūt kyla klausimas, kokie tos partijos tikslai?

Ši partija siekia, kad Lietuva klestėtų. Kad Lietuva liktų Lietuva ir kad kiekvienas lietuvis tai žinotų ir galėtų tuo didžiuotis. Mes tikime, kad tik stipri tauta gali sudaryti stiprią šalį. Mes neskatiname rasistinių pažiūrų, bet ugdome vienas kitame patriotiškas, tautines pažiūras, kurios skatina tautos gerovę, o taip pat ir valstybės gerovę.
Valstybė yra labai susijusi su savo tauta. Norint, kad valstybė klestėtų reikia, kad tauta klestėtų. Net Lietuvos Respublikos Konstitucijoje parodoma tautos svarba:

"2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus."


Taip pat norėtume pristatyti Lietuvių Nacionalistų Partijos statutą:

Šis statutas yra pagrindinis Lietuvių Nacionalistų Partijos dokumentas, apibrėžiantis Partijos bendrus principus, valdymo struktūrą ir tikslus. Statutas yra fundamentalus vidaus naudojimo dokumentas, jis yra patvirtintas Partijos forumo balsavime ir keičiamas, kai už tai pasisako 4/5 aktyvių partijos narių.

1 Skyrius. Lietuvių Nacionalistų Partijos bendri principai.
Straipsniai:
1. Lietuvių Nacionalistų Partijos (toliau – Partijos) Statutas neprieštarauja eLietuvos įstatymams.
2. Partijos pavadinimas yra nekeičiamas.
3. Partija savo veikloje vadovaujasi tik šiuo Statutu kartu su Statuto paaiškinimais.
4. Partija remiasi tautine politika bei vienybės idėja.
5. Šiam statutui be jokios išimties paklūsta visi Partijos nariai. Bet koks bandymas nevykdyti ar, naudojantis suteiktu pasitikėjimu, iškreipti šiame Statute išdėstytas normas yra vertinamas kaip Partijos išdavystė ir baudžiamas visuotiniu izoliavimu.
6. Statutą redaguoti galima tik gaunant daugumos partijos narių palaikymą, kuris turi būti įrodytas per balsavimą partijos forume.
7. Mūsų partija nėra susijusi su nacizmu, komunizmu ir jokiu būdų neremia šių ideologijų atstovų. Visi žmonės su komunistinę ar nacistine simbolika ar su kitokiais paveiksliukais kurie iš tiesų tiesiai nepasako savo reikšmės, bet leidžia atspėti, kad jie turi galvoje jau aukščiau paminėtus dalykus, bus neprileidžiami prie partijos diskusijų. Kiekvieną neaiškų klausimą dėl piliečio "avataro" spręsime partijos viduje, bet aiškūs atvejai (pvz.: kūjis su pjautuvu, Hitleris arba Če Guevara) nebus svarstomi, o iškart bus imamasi prevencinių priemonių.

2 Skyrius. Lietuvių Nacionalistų Partijos valdymo struktūra.
Straipsniai:
1. Aukščiausias Lietuvių Nacionalistų Partijos (toliau – Partijos) valdymo organas yra Partijos Prezidentas.
2. Partijos Prezidentą per rinkimus, kurie vyksta kiekvieno mėnesio 15 dieną, renka visi partijos nariai.
3. Ypatingais atvejais Partijos nariai gali suformuoti Ypatingąją Partijos Tarybą, kuri perimtų visas Partijos Prezidento pareigas.
3.1. Tam, kad Ypatingoji Partijos Taryba taptų oficiali, už ją turi pasisakyti 4/5 aktyvių partijos narių.
3.2. Ypatingąją Partijos Tarybą gali sudaryti iki 10-15 patikimų Partijos narių.

3 Skyrius. Lietuvių Nacionalistų Partijos tikslai (tezės).
Straipsniai:
1. Partija, vykdydama savo politiką, veikia nuosekliai, atsižvelgdama į situaciją ePasaulyje.
2. Partija siekia, kad eLietuva būtų lietuviška. Lietuviais vadiname tuos, kurie realiame pasaulyje yra Lietuvos piliečiai ir yra lojalūs Lietuvai ir lietuvių tautai.
3. Partija siekia, kad eLietuva ir jos piliečiai būtų nepriklausomi, nuo kokios kitos užsienio jėgos.
4. Tautos gerovė yra svarbiau, nei asmeninė. eRepublikoje pergalė yra tautos ir valstybės pergalė, o ne individo.
5. Partija aktyviai dalyvauja eLietuvos užsienio ir vidaus politikos formavime siekiant naudos eLietuvai ir jos gyventojams, bet Partija niekada nesiims radikalių veiksmų, kurie galėtų nulemti eLietuvos destabilizaciją, nebent esama valdžia kelia grėsmę eLietuvos ir jos gyventojų saugumui ir nepriklausomybei.

4 Skyrius. Lietuvių Nacionalistų Partijos Statuto paaiškinimai.
Straipsniai:
1. Lietuvių Nacionalistų Partijos Statuto trys pirmieji skyriai yra fundamentalūs ir nekintami. Taip siekiama užtikrinti Partijos vystymosi vientisumą, siekiama užkirsti kelią išorės jėgų bandymams keisti Partijos kryptį, principus ir valdymo struktūrą.
2. Oficialus Partijos laikraštis yra "LNP Naujienos".
3. Oficiali Partijos organizacija yra "Perkunas". Į ją ir turi eiti visos aukos partijai.
4. Oficialus Partijos forumas yra http://lnp.projektas.lt

Jeigu įstojote į LNP:
1) prašome užpildyti šią Lietuvių Nacionalistų Partijos nario anketą, kad galėtume geriau Jus pažinti, žinoti Jūsų lūkesčius ir talentus, kurie padėtų partijos veikloje ir įvairiuose projektuose;
2) prašome užsiregistruoti mūsų forume (patvirtinimą gausite per kelias dienas, taigi būkite kantrūs);
3) jeigu norite prisijungti prie LNP diskusijų Skype, kreipkitės į Nacionalistas arba vilkdalgis žaidime;
4) rekomenduojame prenumeruoti laikraštį "LNP naujienos", kad Jus operatyviai pasiektų visos su partijos pokyčiais ir veikla susijusios naujienos, ypač jeigu Jūs nesate Skype grupėje;
5) kviečiame prisijungti prie šios partijos Facebooke.

Tautos jėga - vienybėje!

 

Comments

beruus
beruus Day 733, 12:06

Už gimtąją Lietuvą

UgniusM
UgniusM Day 733, 12:12

Tauto jėga vienybėje! Šaunuolis cawx 🙂

saslykas
saslykas Day 733, 12:20

Nauja cawx frazė. Įdomu... Na, linkiu sėkmės jūsų partijai.

Aurys
Aurys Day 733, 12:24

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt!

Aloizas Katutis
Aloizas Katutis Day 733, 12:27

Nepadoru butu neuzdeti balso uz toki straipsni.

Karolis Lietuvis
Karolis Lietuvis Day 733, 12:28

Puiku! Pagaliau sulaukėm- šaunuolis Cawx 🙂

Trockis
Trockis Day 733, 12:44

Tikras lietuvis turėtų pradėti nuo taisyklingos rašytinės kalbos.
Nacionalistai, mat...
"Ši partija siekia, kad Lietuva klestėtu. Kad Lietuva liktu Lietuva ir, kad kiekvienas lietuvis tai žinotu ir galėtu tuo didžiuotis. Mes tikim, kad tik stipri tauta gali sudaryti stipria šalį."

Penkios gramatinės klaidos trijuose sakiniuose.
Sėskis, du...

HeDas
HeDas Day 733, 12:47

fašistai!

Kakeris
Kakeris Day 733, 12:51

HeDai, vėl vaistų neišgėrei?

HeDas
HeDas Day 733, 12:52

Dar vienas atsirado. Fašistinės Vokietijos nepagimdysit čia, nes yra ir žmonių kurie turi blaivų protą. (tikiuosi)

cawx
cawx Day 733, 12:52

Trocki, ačiū, kad pastebėjai. Visi mes, arba bent jau aš, dar mokomės. Aišku, dar geriau būtų buvę jei būtum pasakęs tas klaidas, bet tiek to 😉

nesimatoLT
nesimatoLT Day 733, 12:53

Graži idėja, kurią būčiau linkęs palaikyti. Ir norėjau palaikyti, kol reklamų skyrelis nepradėjo mirgėt nuo Nacionalistų partijos beraštybės. Jeigu jau taip mylit Lietuvą, tai derėtų rašyti taisyklingai, ypač kviečiant bendraminčius burtis. Jei kas nesupranta, kalbu konkrečiai apie vieną reklamą, kur buvo patingėta naudoti lietuviškas raides. Apie tai parašiau tuometiniam prezidentui, tačiau reklama nebuvo paredaguota. Atrodytų smulkmena, tačiau labai jau prieštarauja skelbiamoms idėjoms.

HeDas
HeDas Day 733, 12:54

Vienintelį ką "nuostabaus" padarė ši partija, tai privertė manteliuks atsistatydinti. Nieko neprimena?

Pasaulis yra žmonių, vieną kart tai supraskit, vaikai.

HeDas
HeDas Day 733, 12:56

Vienintelis "pavykęs" nacionalizmo reiškinys politikoje - Vokietijos Nacionalistų Partija, nuo kurių man vemti verčia.

Perkunas
Perkunas Day 733, 12:57

Hedai, prašau patikslinti laikmetį. Kitaip jei kalbi apie 1933m. tai labai klysti, nes 1933m. Vokietijoje į valdžią atėjo Nacionalsocialistai arba kitaip Nacizmo siekėjai. Nacionalizmas ir nacizmas nieko bendro neturi.

Gendolfas
Gendolfas Day 733, 12:58

Hedai žiurėk nesprog nuo įniršio. 😉 Ką mes be tavęs darysim? XD

HeDas
HeDas Day 733, 13:00

Nacionalsocialistų darbininkų partija, didelės reikšmės nesudaro, kai šios partijos kryptis yra lygiai tokia pati, kaip ir pastarosios.

HeDas
HeDas Day 733, 13:01

Turbūt pradėsiu tikėt į dievą, jeigu leis man iš šito vaikų darželio pabėgt kada nors...

cawx
cawx Day 733, 13:04

Kaip jau kartojau, nacionalsocializmas arba nacizmas neturi nieko bendro su Nacionalizmu. Ir ypac Nacistines Vokietijos ideologija neturejo nieko bendro su Nacionalizmu, nes joje vyravo Hitlerio kultas ir isgalvotos rases stiprumo vizija. Vnz, nenoriu smulkintis dabar, bet jeigu teigi kazka - pateik ir faktus.
Aciu.

HeDas
HeDas Day 733, 13:07

Įdėjos absoliučiai tokios pačios. Jeigu būtų realybė, tai turbūt net ir šaudytumėt užsieniečius. Gėda jums turėtų būti. Neužtenka skinheadų gatvėse, kuriems galvas spardyt reikia, tai dar čia atsiranda visokie. Gėda.

nesimatoLT
nesimatoLT Day 733, 13:11

Gėda yra šūdą malt ištisus mėnesius ir visiem knist protą, koks esi geras ir nori šviesos ateities jiems, papirkinėti, trinti straipsnius su nepalankiais komentarais ir t.t. Taip pat gėda negerbt savo tautos ir tėvynės. Žodžiu gėda būti HeDu.

kruzelis
kruzelis Day 733, 13:13

Iskart atsiprasau, kad rasau be lietuviskiu raidziu. Norejau pagirti cawx uz puiku darba. Ir pasakyti visiems kas yra istoriskai neispruse, tiems kurie nezino kas yra nacionalizmas, tiems kuriems yra neaisku kas ir kaip, skaityti ne partijos pavadinima ir daryti jo interpretacijas, o verciau paskaityti partijos prisistatyma, kuris manau ir atspindi partijos pozicija yvairiose situacijose. Kitavertus jei randate klaidu ir tai jums uzkliuna manau mielai esate kvieciami i partija ir galesite netik taisyti kalba, bet ir stengtis kad kiti zmones nepamatytu jokiu klaidu pranesimuose ar kur kitur. Dziaugiuosi, kad tik klaidos ir partijos pavadinimas uzkliuvo kitiems, tai tik irodo jog partijos pristatymas statutas ir turinys yra geri. Manyciau galime tuo tik dziaugtis. Dar karta sveikinu cawx ir visa LNP su nuostabiu ivikiu.

beruus
beruus Day 733, 13:15

Hedai apsiramink viena diena nusipirk dar nariu i savo partija.Nuo pat pirmos savo zaidimo dienos pamaciau tave verksenanti visuose imanomuose straipsniuose laikrasciuose matau tau demesio stoka o jei nesugebi skaityti tai dar karta tau pakartosiu asmeniskai kad NACIZMAS IR NACIONALIZMAS 2 skirtingi dalykai.

HeDas
HeDas Day 733, 13:15

Jeigu čia apie mane:
"koks esi geras ir nori šviesos ateities jiems"
Deja aš esu užtikrintas, kad žmonės iš manęs gavo daugiau nei iš jūsų. Paprieštarauk, jeigu gali.
"papirkinėti"
nejuokink gerai?
"trinti straipsnius su nepalankiais komentarais"
nebuvo jie surišti su politika, tai ir teko trinti. Jeigu aš noriu žmogui padėti, o tu jį nuvysi kažkokiais kvailais komentarais į straipsnį, kurio net neskaitei... Kam man to reikia?

"Taip pat gėda negerbt savo tautos ir tėvynės. Žodžiu gėda būti HeDu."
Gėda gyventi šiame pasaulyje 9 metus ir po to toliau nusišnekėti, va kas yra gėda 🙂

HeDas
HeDas Day 733, 13:18

AragonTom eik pasedėt į one.lt, tapsi didesniu nacionalistų partijos ir kartu Lietuvos patriotu.

manteliuks
manteliuks Day 733, 13:19

"Vienintelį ką "nuostabaus" padarė ši partija, tai privertė manteliuks atsistatydinti."

Iš kur šitai ištraukėt?.. Nacionalistų partija nėra "kalta" ar kaip nors kitaip atsakinga dėl mano atsistatydinimo. Šios partijos kai kurių narių kai kurie pasisakymai tebuvo tik lašas sklidinoje taurėje.

O dabar apie pačią partiją - man džiugu, kad formuojasi tikrai naujas reiškinys eLietuvos politinėje arenoje. Atsiranda partijos. Norėčiau tik, kad Nacionalistai savo veikloje ir idėjose labiau orientuotųsi į žaidimą, o ne į realų pasaulį, kuriame be abejo esame visi, ir kalbėtų ne apie Lietuvą, o apie eLietuvą.

Esu beveik tikras, kad atsiras tuoj Jūsų partijos prezidento komentaras, kuriame jis išsakys, kad jam Lietuva ir eLietuva - tai tas pats... Jau ne kartą tai matyta, bet tikiuosi, kad esate pakankamai supratingi, kad atskirtumėt, kur prasideda ir baigiasi žaidimas, o kur jau yra realybė.

Taip pat negaliu pasidžiaugti, kad cawx, po daugybės bereikšmių diskusijų, kuriose įrodinėjo, kad partijos nereikalingos ir nieko vertos ėmė įrodinėti, kad partijos gali būti ir yra naudingos.

XerTaLT
XerTaLT Day 733, 13:19

vajėėė, HeDas vėlei žolės užsipirko, o šeip 🙂 nelabai norisi plėštis pusiau nes palaikau ir vieną ir kitą puses 😃

HeDas
HeDas Day 733, 13:21

Murza atsirado xDDD

beruus
beruus Day 733, 13:22

tavo vienintelis puolimas one.lt kurio as net nenaudoju turejau susikures mokyklos laikais tai ir liko anketa.Dar jei ne videogaga ir ne i one papuole video lietuvoje gyventu kokiu tukstanciu maziau.

beruus
beruus Day 733, 13:27

Na kas eis i partija zmogaus kuris nieko gero nepadare per visa savo egzistavima siame zaidime tik verke ir verke.Tad tenka pirktis narius i partija.Hedai ir draugus perkiesi kad su tavim kur nors eitu ?

nesimatoLT
nesimatoLT Day 733, 13:28

Nacionalistų partijai>>> Antro skyriaus trečias straipsnis. Kažin ar jo neriboja žaidimo mechanika. Pvz.: partijos prezidentas atrenka kandidatus į Seimą. Kaip tokią funkciją perimti partijos nariams? Gal kažko nežinau?

Hedui>>>
Galiu paprieštarauti. Iš tavęs jei gavo nebent pinigus ir nurodymus, už ką balsuoti. Visa tai laikina ir labai nesunku suteikti. Esu praktiškai garantuotas, kad daugiau nieko jie negavo. O "mes" (kad ir kas įeitų į šią savoką), stengiamės teikti ilgalaikę naudą, kurti kažkokią vertę. Bet per sunku tau apie tai pagalvoti, tai nevark.

Apie papirkinėjimus kalbant, tai nei juokinu, nei pačiam juokinga. Visi puikiai pamena, kaip siūlei 20lt (atrodo) už atėjimą į Solidarumą. Ai.. atleisk. Čia tikriausiai vadinasi PARAMA 😃 Šaunuolis.

Kas link straipsnių trynimo, tai tikriausiai nepameni famio prisistatymo (kuri tikriausiai pats ir parašei. Bet dėl to nesu tikras, tai neteigsiu.) į prezidentus? Man tai atrodo net labai stipriai su politika susijęs dalykas. Ten buvo mano komentaras su konstruktyvia kritika. Kiek kartų dingo ir vėl atsirado tas straipsnis? Tikrai ne vieną ir ne du.

Žodžiu taip, puikiai žinom, kad mėgsti mėluoti. Bet jau perdaug įsijautei į savo susikurtą rolę.

P.S. Kaip devynmetis, tai aš visai protingas, ane? 😃

Karolis Lietuvis
Karolis Lietuvis Day 733, 13:29

Baikit svaigti nesąmones. Jeigu kažkurie norit pasiginčyt ar šiaip parėkaut tokiu stilium, kaip "mano pimpaliukas didesnis!";- "Ne, mano pimpaliukas didesnis!", tai tam yra privačios žinutės.

vilemas
vilemas Day 733, 13:29

HeDai, nebūk kvailas. Pirmiausia jei ,tu, neatskskiri nacionalizmo nuo nacizmo ar fašizmo tai galėtum ir patylėti. Kitaip sakant tik "debilas" nieko nežinodamas rodosiu profesoriaus vietoj.

nesimatoLT
nesimatoLT Day 733, 13:31

Mantai> "Esu beveik tikras, kad atsiras tuoj Jūsų partijos prezidento komentaras, kuriame jis išsakys, kad jam Lietuva ir eLietuva - tai tas pats". O kuo ne tas pats? Žinoma, tai žaidimas. Tačiau žaidimas - tik erdvė. Jį žaidžia tie patys žmonės. Tikri žmonės. Ir čia lygiai tos pačios problemos egzistuoja, kaip ir RL, o ypač socialinės.

HeDas
HeDas Day 733, 13:31

Gauna ilgalaikę paramą ir būnu to žmogaus "mokytojas", kol jis galų gale apsipranta šiame žaidime. Jokio atlygio iš jų nereikalauju, taigi eilinį kartą nusišneki.

Kaip galima savo draugus papirkinėti? Žmonėms reikia pinigų, aš pinigus duodu. Ne už įstojimą į Solidarumo partiją, o už prisiregistravimą Solidarumo forume dalinau pinigus.

Ten buvo agitacinis famio straipsnis. Ar matei kada nors, kad per reklamą iššoka kitos partijos narys ir pradeda uždavinėti klausimus? Ar matei po jo straipsniu "Uždavinėkit klausimus, aš atsakinėsiu". Turėjai suprasti, kad straipsnis nebent komentarams, o ne klausimams skirtas, bet nesupratai, todėl turbūt nesi toks protingas, net kaip ir devynerių metų vaikui.

HeDas
HeDas Day 733, 13:33

vilemas pasakyk kuom skiriasi partija kuri remiasi rasizmu, nacionalizmu, autoritarizmu nuo nacionalistų, fašistų ar dar kito... Pakuotė skirtinga, viduj tas pats š.

HeDas
HeDas Day 733, 13:33

"Baikit svaigti nesąmones. Jeigu kažkurie norit pasiginčyt ar šiaip parėkaut tokiu stilium, kaip "mano pimpaliukas didesnis!";- "Ne, mano pimpaliukas didesnis!", tai tam yra privačios žinutės."

Va mūsų nacionalistai.

HeDas
HeDas Day 733, 13:34

Ir realybėje, ir čia nacionalizmas turi eiti ne per politiką, o per tautą. Taigi nereikia maišyti meilės tautai su politika, nes tai baigiasi Vokietijos atveju.

HeDas
HeDas Day 733, 13:36

<a href="http://ads2.erepublik.com/system/photos/41494/small/untitled.JPG?1258924703" target="_blank">http://ads2.erepublik.com/system/photos/[..]4703</a>

Gera reklama... Iškarto nesimato kur visa tai veda ;DDD

kruzelis
kruzelis Day 733, 13:38

Vokietija tu Vokietija. Hedai ar tau tikrai kazko truksta ar turi kazkokia antipatija musu prezidentui? kazkaip labai jau keistai atrodai cia postringaudamas vienas.

HeDas
HeDas Day 733, 13:39

kruzelis, jei neturi ką pasakyti - patylėk. Aš turiu savo nuomonę, kuri galbūt neįdomi idealiesiems fašistams, bet aš ją išsakysiu, nes žaidimas paremtas demokratinio valdymo pagrindu.

cawx
cawx Day 733, 13:40

Hedai, parodyk man autoritarizmo partija :&gt;&gt;&gt;

Bruzas
Bruzas Day 733, 13:41

heDas tu iskart uzsipuoli. As irgi pastebejau kad jus esate far-right. Tokie buvo yra nacistai. Ju ideologija turbut zinot, tai gal reiketu pakeisti paziuras ?

kruzelis
kruzelis Day 733, 13:43

Pagaliau ir i mane demesi atkreipei. Tai va, siuliciau pasiimti betkokia istorijos knyga (geriausia butu istorijos chrestomatija) ir pasiskaityk politologijos skyriujia apie ideologijas pavadinimus. Tada jau spresk apie partijas ir t.t. Pasirodo tu ne tik istoriskai, bet ir politiskai neapsisvietes ir dar plius visiskai intelekto &quot;nesuzalotas&quot; vaikis.

HeDas
HeDas Day 733, 13:50

kruzelis, susirask merginą.

HeDas
HeDas Day 733, 13:51

Aš einu miegot, nes mamytė man su fašistais visokiais neleidžia diskutuoti po 12h. Sako jau laikas į lovytę.

kruzelis
kruzelis Day 733, 13:52

Jei netureciau, tai pagalvociau kad cia kazkoks nesvankus pasiulimas HeDai... Negrazu...

Masonas
Masonas Day 733, 13:57

HeDai, man toks jausmas, kad tu tik šaukt mėgsti, istorija truputį sekėsi blogiau mokykloj (?), pasiimk naujausiųjų laikų istoriją ir pasikaitinėk ideologinius principus visų judėjimų. Beje, manau ne į pavadinimą reikia kreipti dėmesį, statute neįžvelgiu rasinės diskriminacijos, noro užgrobti lenkiją ir išnaikinti lenkus ar kažko panašaus.

HeDas
HeDas Day 733, 13:59

kruzelis kitaip pasakysiu. SUAUK!

Masonas, realiai šiame &quot;statute&quot; norima pasakyti, kad užsieniečiai yra nelaukiami eLietuvoje, kas yra visiškai kvaila.

nesimatoLT
nesimatoLT Day 733, 13:59

Man rodos šitas pilietis eR naudoja kaip įranki, skirtą užlopyti toms skylėms, kurios žiojėja jo socialiniame gyvenime. Bando atsigriebti žmogus...

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.