Ambient on/off

Join the new world

 

LDK (III straipsnis)

Day 1,676, 19:38 Published in Lithuania Lithuania by Fabrikantas

Žadėjau laukti rugpjūčio, bet už lango lyja, todėl nusprendžiau pateikti šiek tiek paveikslėlių, ir tai bus vienu metu ir daug abstraktesni, ir šiek tiek konkretesni paveikslėliai, negu sau leidau pirmuosiuose serijos straipsniuose.

Pažiūrėkime į RL veiklos lauką.

Dešiniau vidurio plyti biznis, asmeninis gyvenimas, biudžetinės įstaigos ir kita konkreti veikla. Į kairę - įstatymų, potvarkių, dekretų kūrimas - kitaip tariant, tą veiklą reguliuojančių dokumentų, jos salygų valdymas.

Viršutinė diagramos pusė susijusi su (veiklos arba įstatymų) darymu, o apatinė - su to darymo rezultatų įvertinimu ir kontrole.Seimas kuria įstatymus, Konstitucinis teismas tą kontroliuoja, piliečiai varo biznį, bet įstatymų rėmuose, tą kontroliuoja teismai. Schema šiek tiek idealizuota, bet valdžių atsidalijimas matosi.

Vyriausybė beveik per vidurį, mat ji ne tik vykdo veiklą (per biudžetines įstaigas), bet ir šiek tiek ją reguliuoja bei kontroliuoja.

Dabar pažiūrėkime, ką turime erep mechanikoje:eKongreso įstatymai savo esme artimesni vyriausybės sprendimams. Prezidentas veikia beveik kaip premjeras. Tik ePiliečiai yra ten pat, kur jie yra ir RL.

Kodėl diagramos taip skiriasi? Pagrindinės priežastys dvi:

a) Politiniame modulyje nėra nei tikrosios įstatymų leidybos, nei jų kontrolės.
Aktyvių e-piliečių yra tūkstančius (iki 10K) kartų mažiau, nei aktyvių realybės piliečių.

Pirmoji priežastis lemia, kad įvairiose erep šalyse kuriasi įvairūs teisinio antstato modeliai (musiškis eKonstitucijos bandymas yra vienas iš jų). Tai ir natūralu ir teisinga, reikia tik rasti visiems priimtiną būdą.

Antroji aplinkybė verčia mane abejoti atstovaujamosios įstatymų leidybos modelio prasme. Jei referendume balsuoja mažiau nei eKongrese, tai kokia prasme apskritai rinkti atstovus, kurie neštų visuomenės nuomonę kažkur į kitą vietą?

Todėl štai ką siūlau:Sujungti ePrezidentą ir eKongresą į eVyriausybę su ePremjeru, kuri, kaip ir tikroji RL (na, LR) vyriausybė, šiek tiek reguliuoja (mokesčius), tačiau daugiau vykdo.

Pereiti prie tiesioginės demokratijos. Aktyvūs e-piliečiai prisijungia kasdien, todėl 48 valandų trukmės balsavimo spaudos komentaruose pakanka.

Kvorumą būtų galima nustatyti pasirėmus statistikos rinkimo įrankiais: kiek kasdien dalyvauja MU misijose, arba kiek būna online, arba kokiu nors kitu būdu, kuris leistų nešališkai nustatyti reikiamą balsų skaičių.

Tegu tautos susirinkimas paskiria patriarchus, kurie būtų atsakingi už sprendimų sąvado laikymą, ginčų sprendimą, ekspertinį vertinimą. Kaip rašiau II straipsnyje, tai būtų e-patikimi ir e-seni piliečiai, be kurių sunku apsisaugoti nuo PTO.

Pagrindiniame įstatyme (nevadinčiau jo eKonstitucija, labiau tiktų LDK eStatutas) pakaktų įrašyti tik kelis dalykus:

1. Aukščiausioji valdžia priklauso tautai ir yra realizuojama per Tautos susirinkimą (galima detalizuoti kvorumą, procedūras).

2. Patriarchų tarybos funkcijos yra saugoti demokratiją ir eLietuvą (įstatymų sąvadas, ekspertavimas, greiti teisiniai sprendimai, tais atvejais, kai galima negaišti 48 val., baltasis tautos sąrašas).

3. Vyriausybė yra vykdomoji valdžia, formuojama politinio modulio pagrindu, bet neapsiribojant juo (konkretūs mechanizmai, algos bus nustatomi vėliau, įstatymais).

4. Įstatymų struktūra turi būti kuo lakoniškesnė (jų turi būti mažai ir jie turi būti gerai nutaikyti į e-realijas: tinka aptarti ir išleisti trumpą ir aiškų eVyriausybės Įstatymą, netinka - ilgą ir sujauktą Ginčo Tarp Dviejų Piliečių Dėl Vieno Kvailo Spaudos Straipsnio Įstatymą).

Taip sutvarkę savo politinį peizažą neturėsime: a) baimintis, kad kažkas uzurpuoja valdžią, kurti policijos, nes bausime nerinkdami praradusiųjų reputaciją, c) bijoti PTO.

(B.d.)

Ėėė, o tai kiek žmonių kasdien prisijungia? Keli iš jų vykdo (įvykdo) MU misijas?

 

Comments

kriste ir darius
kriste ir darius Day 1,677, 00:56

stebiu jus jaunimeli ir zaviuosi .. stojus laisvai lietuvai su kiekviena karta vis durnesni...protevius religija kvailino ,dabartinius informacines technologijos.. bet ko noret fundamentalius mokslus is simto vienas renkasi ,kai socialiniai bujoja.. tamsiuju amziu istorijoj buvo ,atejo vel laikas.

Nukainotas
Nukainotas Day 1,677, 06:35

1. Aukščiausioji valdžia ir taip priklauso tautai, nes juk tauta išrenka CP ir Seimą. Ir CP su Seimu tegul sprendžia, kada reikalingas referendumas, o kada ne. Valdžia pagal idėją tam ir renkama, kad piliečiai galėtų ramiai dirbti savo darbus, jiems nereikėtų gaišti laiko ir gilintis į kiekvieną šalies valdymo smulkmeną ir balsuoti už tai referendumuose.

Nukainotas
Nukainotas Day 1,677, 06:36

2. O kas saugos tautą nuo Patriarchų neteisingų sprendimų? Kas užtikrins, kad bus išrinkti kompetetingi Patriarchai? Konstitucinis teismas ne kartą jau įrodė, jog yra nevertas savo vardo, tai kodėl su Patriarchais turėtų būti kitaip?

Nukainotas
Nukainotas Day 1,677, 06:42

Manau, kad nereikia išradinėti dviračio su penkiais ratais, o stengtis kuo tiesiau važiuoti tuo, kurį turime. CP + Seimas tai yra valdžia, kurios pilnai užtenka ir jie tegul patys sau ramiai rašosi statutus, kurie jiems padės dirbti. Nereikia kurti dar aukštesnės valdžios.

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,677, 13:53

Nukainotas, skirtumas tarp eKongreso ir Patriarchų yra paprastas: pirmieji gauna atlygi, antrieji ne. Dar vienas skirtumas: eVyriausybė vykdo veiklą, todėl ji neturi sau rašytis statuto, juk norime atskirti įstatymų leidybą nuo jų vykdymo?

Aš suprantu, labai norisi uzurpuoti valdžią, turėti viename kumštyje viską: ir įstatymų leidimą, ir jų vykdymą, ir kontrolę. Bet tai ne demokratija, tai – chunta.

Kodėl piliečiai negali patys balsuoti dėl įstatymų? Kam jiems tarpininkai?

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,677, 13:57

Patriarchai turi būti žmonės, nesusiję su realia valdžia. Jie nevykdo jokių veiksmų tik prižiūri įstatymų sąvadą ir jų laikymąsi. Moderuoja tautos susirinkimą – kitaip būtų sunku priimti kokius nors sprendimus.

Įstatymus turi priimti visi aktyvūs žaidėjai. Jū per mažai, kad reiktų kokio nors atstovavimo, tarpininkų.

Jei tokių reiktų, eKongresas tam mažai tiktų. Į ėKongresą einama dėl aukso, o ne konkuruojant pažiūromis – nevyksta jokie debatai, nėra jokių rinkimų pažadų ir jų laikymosi.

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,677, 13:59

Konstitucijis teismas susikirto todėl, kad jį rinko tos jėgos, kurios valdo šalį, organizuoja 5g už eKongreso mandatą gavybos biznį - turiu omenyje partijas. Iš esmės Konstitucinį teismą pasiskyrė eVyriausybė.

Jei Jūs norite demokratijos – tai vystykit demokratiją. O jei ketinate manipuliuoti, tai tai ir tebus manipuliavimas.

iPSiArt
iPSiArt Day 1,678, 03:50

Na, dabar jau galima pasveikinti, kad pagaliau be kritikos pateikta ir kažkas visiškai konkretaus. Didelis vote už tai, nes darbo įdėta.

Žvelgiant racionaliai, šis modelis ne taip jau ir skiriasi nuo Konstitucijoje apibrėžto modelio. CP ir taip realiai yra Vyriausybės gal ir daugiau ar mažiau įtakoja Seimo darbą, tai priklauso tik nuo jo.

Patriarchų taryba- aptariant KT formavimo principus, ir toks modelis buvo svarstomas kaip variantas. Tik jis nebuvo patvirtintas.

iPSiArt
iPSiArt Day 1,678, 03:59

O nebuvo patvirtintas ne dėl noro sugriebti rankose visą valdžią, bet dėl paprastos priežasties: senų, partijoms nepriklausančių žaidėjų motyvacijos tuo užsiimti. Nes teoriškai tas modelis yra idealus.

O praktiškai... Nagi paklausk senbuvių, nepriklausančių partijoms, kas iš jų norėtų būti PT ar KT ar bet kur kitur . Pavardinsiu tokius: Skrudzas, Zarg, cdariuks, jonasgudd, Rolandas_M. Visų neišvardinau žinoma, bet pabandyk.

Rezultatą aš nujaučiu. Todėl pasirinktas mažiau idealus modelis

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,678, 04:27

Pirmiausiai, Patriarchai turėtų būti tolimi nuo konkretaus veikimo asmenys (antraip vykdomoji susilies su įstatymų leidybos). Jų darbas moderuoti nuolatinius referendumus, saugoti įstatymų sąvadą, fiksuoti įstatymų laikymąsi (sakykime, piliečių registre).

Antras dalykas - kas kitas, jei ne tauta turi kurti įstatymus? Seima to negali, į jį susirenka 5g medžiotojai, jie blogai atstovauja tautą, jie net nepateikia rinkimų programų (tad nėra prasmės kalbėti apie jų laikymąsi).

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,678, 04:29

Aš kartojuosi, bet reikia kuo labiau nutolinti vykdomąją valdžią (CP+CM) nuo įstatymų leidybos ir jų laikymosi kontrolės.

Baudžiamųjų struktūrų jokių nereikia, pakanka, kad rinkėjai balsuotų ir eVyriausybe kviestų į akcijas, atsižvelgdami į Patriarchų sudarytą piliečių registrą (išrikiuotą nuopelnų mažejimo ir nusikaltimų didėjimo tvarka)...

iPSiArt
iPSiArt Day 1,678, 05:26

1. Į Seimą ne visi renkasi dėl medalių. Nereikėtų visų ir visko plakti į vieną krūvą.

2. Ar vienaip ar kitaip Plato modelyje Seimas ir tik Seimas leidžia kai kuriuos įstatymus - MPP, mokesčiai ir etc. Jei Seimas nepadaro to, ką turėtų daryti, tuo remiantis nepaneigsi Plato modelio ir neatimsi mygtukų iš jjuos turinčių. Verčiau jau galvoti, kaip priversti Seimą dirbti kokybiškai.

3. Sutinku su tuo, kad PT ar KT turėtų būti atsieti nuo įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios valdžios

iPSiArt
iPSiArt Day 1,678, 05:37

4. PT (kaip ir bet kieno kitų) sudaromas nuopelnų sąrašas yra tik kitokiu požiūrio kampu pasiūlyta alternatyva JS, bet ji neišsprendžia savaime tų problemų, kurios egzistuoja dabar.

Taip ir neatsakei į mano klausimą o kas būtų tie patriarchai, jei šio žaidimo senbuviai, neįsitraukę į įstatymų leidžiamąją/vykdomąją valdžią neturi jokios motyvacijos dalyvauti tokiose struktūrose, kaip jas bepavadintum - KT ar PT ar Oligarchų klubas.

Rask tokių bent 2. Tada šnekėsim apie tokio modelio realumą

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,678, 06:01

Senbuviais tiktų žmonės, kurie: a) nėra vyriausybėje, žaidžia ilgiau nei 10 mėnesių, c) yra 3 ar 4 divizijoje, d) supranta, kad vykdomoji valdžia turi būti atskirta nuo įstatymus leidžiančiosios. Vieną iš tokių pažįstų, reiktų antro?

DrMonte
DrMonte Day 1,678, 09:08

Kas tas vienas? Antro mes neradom. Teoriškai reiktų bent trijų, kad vyktų balsavimas.
Ir galiausiai, bet ne prasčiausiai - reikia, dar keleto atsargoje, kad vienam iš anų trijų pasiligojus ar išėjus užtarnautų atostogų, būtų kuo pakeisti. :+|

Kaip alternatyva, tai galėtų būti reikalavimas neužimti pareigų Vyriausybėje ir Seime.

Fabrikantas
Fabrikantas Day 1,678, 20:24

Manau, kad pakaktų dviejų, nes balsuoti jie ir neturi (tą darys eTauta).
🙂

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.