Ambient on/off

Join the new world

 

Isang Pagpapahayag ng Pasasalamat

Day 1,843, 14:39 Published in Philippines Indonesia by John Jurassic

Maraming salamat sa lahat ng bumoto sa akin bilang pangulo ng Pilipinas! Ikinagagalak ko ang inyong suporta sa kabila ng aking katahimikan sa mediya at hindi pakikilahok sa mga usapan sa larangan ng pulitika, militar, sosyal at iba pa. Maaring ako ay nagpahinga o kaya ay nanuod lamang sa likod ng mga pangyayari sa ating minamahal na bansa subalit dumating ang panahon na kinakailangan na ayusin at ituwid and mga patakaran at pamamalakad sa ating bansa. Ako ay tumakbo ngunit hindi ko inaasahang manalo. Dahil dito, hindi ko bibiguin ang inyong tiwala sapagkat gagawin ko ang lahat ng aking makakaya bilang gabay ng ating komunidad.

Ako'y nanawagan sa lahat ng mga Pilipino na makilahok sa mga gawain na mangyayari sa terminong inilaan sa akin. Ako rin ay nananawagan sa mga taong may angking galing sa pamamalakad para mabuo ang aking aparador, este gabinete.

Nawa'y pagpalain tayo ng Bathala.

Mabuhay ang Pilipinas!


ENGLISH TRANSLATION

I thank all of those who voted for me for the position of Philippine president. I greatly appreciate the support I was given despite my inactivity in politics, military affairs, social affairs, media and etc. One can say that I was taking a rest or I was just behind the scenes watching things unfold in our beloved country. But the time came when policy and order are needed to be regulated, corrected and be strictly implemented. I ran for the seat of president but I wasn't expecting to win. Because of this, I will not disappoint and I will do my best to fulfill my duty to the community and the country.

I am calling to all eFilipinos to participate in all the events and activities that will be implemented during my term. I am also calling the attention of people who have the capacity to become ministers to help me form my cabinet, I mean cabinet (note that there was a joke in the Filipino version, aparador is cabinet and gabinete is cabinet also).

May God bless us.

Long live the Philippines!
Btw, I think I will put in my next article my plans and my cabinet.

 

Comments

Liana Paldrov
Liana Paldrov Day 1,843, 16:52

congratulations 🙂

kadayao
kadayao Day 1,843, 21:04

Congrats Jura!

BasilanWhiteDevil
BasilanWhiteDevil Day 1,843, 22:19

Congrats President Jurassic!

Joe Cabot
Joe Cabot Day 1,843, 22:39

o7 congr

sematika VS seki
sematika VS seki Day 1,844, 00:15

congrats > Long live the Philippines!

juancda
juancda Day 1,844, 04:35

v + s

kmm225
kmm225 Day 1,844, 09:19

Congrats Jura!

govrlevo
govrlevo Day 1,844, 15:14

o7

Wilhelm Fink.
Wilhelm Fink. Day 1,844, 18:38

This will be interesting month 🙂

kb1992
kb1992 Day 1,844, 19:16

This will be interesting month x2

BlackMarket 023
BlackMarket 023 Day 1,845, 00:42

grats o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.