HM | IV osa - Poliitika ja meedia

Day 5,777, 06:57 Published in Estonia Estonia by Haridusministeerium


IV osa

Poliitika

Navigeerige menüüriba kasutades.
Community > My Country
Community > My Party

Olulise osa Erepublikust moodustab poliitikamoodul. Riigijuhtimise mudeleid on kaks.

Demokraatlikut Erepubliku riiki juhib president (Country President), kelle moodustada on valitsus (government). Presidendil on õigus algatada seaduse-eelnõusid (law proposal), samuti on presidendil ligipääs riiklikele organisatsioonidele.
President valitakse iga kuu 5. päeval. Kandidaadid esitavad erakondade esimehed. Kandideerimiseks on vajalik kogemustase (experience level) 18.

Seaduse-eelnõude üle hääletab Riigikogu (Congress). Samuti on Riigikogu liikmetel õigus algatada seaduse-eelnõusid, kusjuures oluline oleks märkida, et Presidendi ja Riigikogu liikmete algatada on erineva sisuga seaduse-eelnõud. Riigikogu liikmetel on õigus rahuldada kodakondsustaotluseid (Citizenship request).
Riigikogu suurus oleneb vabade regioonide arvust valimiseelsel päeval. Kui riigil sel hetkel vabasid regioone pole, osutub valituks 0 saadikut ja järgmisel kuul riigikogu pole.
Riigikogu valitakse iga kuu 25. päeval. Riigikokku kandideerimiseks on vaja liituda mõne erakonnaga (Political party). Valimistes osalevad viis kõige suurema liikmeskonnaga erakonda. Ennast saab kandidaadiks esitada erakonna lehelt (party page), kandideerimiseks on vajalik kogemustase 15.

Erakonnaga liitumine avab ka võimaluse kandideerida erakonna esimeheks, kelle õiguste hulka kuuluvad Riigikogu valimisnimekirja järjekorra muutmine ja presidendikandidaadi seadmine.
Erakonna esimees valitakse iga kuu 15. päeval. Ennast saab kandidaadiks esitada erakonna lehelt, kandideerimiseks on vajalik kogemustase 16.

Presidendi ja Riigikogu valimised on avatud igale riigi kodanikule, erakonna esimehe valimised on erakonnasisesed.

Alternatiiv eelmainitule on diktaatorlik riigikord (dictatorship), millisel juhul on nii Riigikogu kui ka Presidendi volitused koondunud diktaatori (dictator) kätte. Kuna E-Eesti on demokraatlik riik siis pikemalt sellel teemal ei peatu.

Meedia

Navigeerige menüüriba kasutades.
Community > My Newspaper

Moodulile ligipääsemiseks peate looma ajalehe. Ajalehe loomise hind on 2 kulda, lisaks on vajalik kogemustase 9.
Seejärel on võimalik kirjutada artikleid erinevatel teemadel alustades poliitilisest propagandast lõpetades loomingulise ilukirjandusega. Artiklitele on võimalik jätta hääli (vote), rahalisi toetuseid (endorse) ja kommentaare. Kombinatsioon eelnimetatutest määrab artikli väljapaistvuse. Ajalehti on võimalik ka tellida (subscribe).
Teiste kirjutatud artiklitele saab ligi mängu pealehelt. Kõiki hetkel värskeid artikleid saab vaadata vajutades see all nuppu.