HM | III osa - Sõdimine

Day 5,777, 05:56 Published in Estonia Estonia by Haridusministeerium


III osa

Sõdimine

Navigeerige menüüriba kasutades.
Wars >
Või kasutage päevakäsu otseteed militaarüksuse infovoos (MU feed)

Enne sõdimist on mõistlik liituda mõne militaarüksusega (military unit; MU). Militaarüksusega liitumine võimaldab ligipääsu päevakäsu (daily order; DO) täitmisele, mille eest saab boonuseid.

Enne sõdimist on rangelt soovituslik relvakojas (armory) registreerida (enroll) sõidukid (vehicle). Nõnda lisandub sõdides tehtavale kahjule (damage) kaitsja boonus (protector bonus). Boonuse arvestus on sõidukipõhine.

Sõda (war) algab sõja kuulutamisega (natural enemy seaduse vastuvõtmisega) ja lõpeb rahulepingu sõlmimise või riigi täieliku vallutamisega.
Sõjakäik (campaign) on võitlus regiooni üle, sõjakäik koosneb raundidest.
Raund (round) koosneb viiest samaaegselt toimuvast lahingust (battle) ning kestab 1,5-2 tundi.

Sõjakäigu võitmiseks on vaja koguda 150 punkti. Iga raundi jooksul on lahingutest võimalik koguda maksimaalselt 18 punkti. Lahingu võitmiseks on vaja ühel sõdival poolel koguda 1800 dominatsioonipunkti. Dominatsioonipunkte jagatakse vastavalt mängijate tehtud kahjule (damage) poolele, kes on teinud hetkeseisuga rohkem kahju.

Lahingud jagunevad kaheks: maa- ja õhulahingud.
Samaaegselt toimuvad neli maalahingut (milles on mängijad jagatud vastavalt oma kogemustasemele (experience level) nelja divisjoni) ja üks õhulahing. Mängijad saavad raundi jooksul maa- ja õhulahingute vahel vabalt valida.

Lahingus saab kahju teha kasutades sõdimiseks energiat (deploy). Energiat kasutusse määrates on mängijal võimalik määrata kasutatava energia hulk, kasutatav sõiduk (vehicle) ja kasutatav relv (weapon). Igal unikaalsel lahinguväljal energia kasutusse määramine maksab ühe ühiku kütust (fuel), mida on igal nädalal vabalt kasutada 70 ühikut. Ühe kütuseühiku eest on võimalik lahingus sõdida mõlemal poolel.

Maalahingutes oleneb kahju suurus mängija tugevusest (strength), sõjaväelisest auastmest (military rank), kasutatava sõiduki kaitsja boonusest ja kasutatava relva kvaliteedist. Õhulahingutes oleneb kahju suurus mängija tajust (perception; kõigil mängijatel 0), õhuväelisest auastmest (aircraft rank), kasutatava sõiduki kaitsja boonusest ja kasutatava relva kvaliteedist. Kahju saab suurendada ka kasutades boostereid.

Iga lahingus tehtud löök (hit; 10 kasutatud energiapunkti) annab mängijale ühe prestiižipunkti (prestige point; PP) nädala väljakutse (weekly challenge) arvestusse, mille eest on võimalik teenida erinevaid boonuseid.

Sõjakäigu võitja valdusesse jääb regioon, milles sõjakäik toimus.

Maalahingus kõige rohkem kahju teinud mängija saab lahingukangelase medali (battle hero; BH) ja sellega kaasnevad 2-5 kulda.
Õhulahingus kõige rohkem kahju teinud mängija saab õhukangelase medali (sky hero; SH) ja sellega kaasnevad 10 kulda.
Sõjakäigu jooksul kõige rohkem kahju teinud mängija saab sõjakangelase medali (campaign hero; CH) ja sellega kaasnevad 5 kulda.

Okupeeritud regiooni vabastamiseks on vajalik võita ülestõususõda (resistance war; RW). Ülestõususõja alustamiseks on vaja kümne mängija toetus, mis maksab igale toetajale 1000 cc. Eduka ülestõususõja korral saavad ülestõusu algatajad ülestõusu kangelase medali (resistance hero) ja sellga kaasnevad 5 kulda. Edutu ülestõususõja korral ei saa ülestõusu korraldajad järgmise 7 päeva jooksul uut ülestõusu toetada. Ülestõusu toetamiseks on vajalik kogemustase 26.
Selleks, et suurendada võimalust teenida õhu- või lahingukangelase medal, saame anda mõned näpunäited üldjuhul medali võitmiseks vaja mineva kahju suurusest.

Õhukangelase medalid (Sky Hero; SH):
Sõjakäikudes (Campaign), mille E-Eesti peab võitma, eeldatakse, et tehakse nii palju kahju, kui on vaja raundi võitmiseks. Harilikult on medaliks vajalik kahju 25 000 … 40 000. Kaotatavates sõjakäikudes on harilikult medaliks piisav kahju 20 000 … 30 000. Kindlasti ei ole soovitatav teha kahju alla 20 000.

Lahingukangelase medalid (Battle Hero; BH):
1. - 3. divisjonis on medalite saamine väga lihtne, sest neis on inimesi vähe.
4. divisjonis on võidetavates sõjakäikudes on medali saamiseks vaja teha nii palju kahju, kui palju on vaja raundi võitmiseks. Kaotatavates sõjakäikudes piisab harilikult 40 … 70 miljonist.

Loomulikult on aeg-ajalt võimalik medaleid võita tehes soovitatust vähem kahju, kuid sellisel juhul on suurem risk, et keegi tulistab üle ja ei tohiks olla üllatunud, kui medal võitmata jääb.

Oluline on mõista, et antud soovitused ei garanteeri medalit. Pidagem meeles, et need soovitused põhinevad vastastikusel lugupidamisel. Meil on arvukalt sõjakäike päevas. Juhul kui kõik lahingud on hetkel täis, algab varsti kuskil järgmine raund, kus saate medali võita.
Kaitseinfo Keskus on riiklik organisatsioon, mis tegeleb eranditult lahingukäskude ja treeningsõdade juhiste edastamisega.


E-Eesti Vabariigi 2. Brigaad on riiklik sõjaväeüksus, mis paneb põhirõhu kodumaa kaitsele ja liitlaste toetamisele.