Ambient on/off

Join the new world

 

Helovyno konkursas! {Nugalėtojas}

Day 1,811, 03:53 Published in Lithuania Brazil by malfame

Sveiki, mieli žaidėjai!

Muzikinis fonas (tiems, kas tingi skaityti)

Laikas paskelbti istorijų konkurso rezultatus. Apačioje išspausdintos istorijos yra išdėstytos surinktų balų tvarka, taip pat atskleidžiami jų autorių vardai.

1. Autorius mygatukas

Vėlus vakaras. Į langą barbena stambūs lietaus lašai. Vėjas pučia ir plėšo paskutinius likusius medžių lapus. Į stiklą kažkas garsiai trinkteli. Pararam krūpteli. Prieina prie lango, nors puikiai žino, kad ten nieko nėra. Jis netiki tomis nesąmonėmis. „Reikės ryt tėvui pasakyt, kad metas nupjauti tą beržą. Viena kartą langą išmuš“ pagalvojo jis ir patraukė atgal prie stalo. Pararam negalėjo tverti savo kailyje. Šį žaidimą žaidė pakankamai ilgai, bet nebuvo juo patenkintas. Kas kart, kai atrodė, kad viskas susitvarkė, atsirasdavo atnaujinimas, kuris sujaukdavo visas kortas. Visas darbas nueidavo perniek. Pararam žinojo, kad pakeisti nieko negali. Jis nenorėjo visko mesti, leisti pinigų taip pat. Liko tik kentėti ir taikstytis. Spaudos modulis buvo Pararam išsigelbėjimas. Jis regėsi išlieti visą pyktį ant žaidimo administratorių, kad visi žadėjai pamatytų, ką jis administracijai paruošė. Lietus lauke sustiprėjo. Pararam pagalvojo, kad reikėtų patikrinti langą pirmame aukšte, jis dažnai atsidaro, ir lietus patenka vidun. Bet straipsnis jau buvo paruoštas, tereikėjo patvirtinti išsiuntimą. Dar kart peržvelgus savo darbą Pararam užplūdo pasitenkinimo savimi pojūtis ir jis nuspaudė mygtuką. Kompiuteris neįprastai ilgai galvojo, kol Pararam pagaliau išvydo... Kažką, ne tai, ko jis tikėjosi. Jis norėjo susikeikti, bet gerklę surakino šaltas metalas.. „To negali būti!“ pagalvojo, „Ką tai čia veikia?“ Pararam kūnas suglebo, ir jo sąmonę apgaubė tamsa.. Lietus aprimo. Kambaryje tesigirdėjo kraujo lašų, krintančių ant kilimo, barbenimas.
Ant tyrėjo Juozo stalo gulėjo trys bylos. Visos identiškos. Jaunuoliai rasti ryte savo namuose negyvi. Mirties priežastis – durtinė žaizda gerklėje. Visus tris siejo tai, kad mirė prie kompiuterių, buvo jauni. Visų trijų kompiuteriai keistai užsiblokavę. IT skyrius teigia, kad to jie nėra matę. Juozas laukė žinių iš jų. Jei pavyktų atkurti tai, ką jie visi veikė tą naktį, tai galėtų būti siūlo galas. Rankoje rūko jau penkta cigaretė iš eilės. Valdžia spaudžia, žiniasklaida spaudžia. Ar tai serijinis žudikas? Kodėl nusikaltimo vietoje nėra jokių pėdsakų? Klausimai, klausimai.. Tylą perskrodė telefono melodija Y.M.C.A.. Juozas nusišypsojo.. Jam patiko ši daina, nors ir kreivai į jį žiūri jaunimas viešose vietose..
- Alio?
- Juozai, statai man butelį! – laimingu balsu sušuko kompiuterastas Petras, - išnarpliojau tavo kompiuterių mįslę. Visi trys kompiuteriai buvo prisijungę www.erepublik.com svetainės.
- Ir viskas? Daugiau nieko? – nusivylusiu balsu paklausė Juozas.
- Deja tiek. Nieko daugiau..
- Na tiek to, gal ir tas padės kažkuo..
Juozas padėjo ragelį. Lauke jau sutemo, metas būtų eiti namo. Jo akys užkliuvo už tų trijų bylų. Jis atrado tai ko norėjo. Visus juos jungia kažkoks erepublik. Bet kas iš to? Juozas pažiūrėjo į laikrodį. Jau vėlu rytoj į kapines, žmona namuose bus pikta, jei greitu metu negrįš. Bet galvoje kirbėjo mintis, kuri privertė jį atsisėsti atgal prie stalo. Įsijungęs kompiuterį suvedė www.erepublik.com. Registracija nebuvo sunki ir jis jau buvo virtualiame pasaulyje. Truputį paklaidžiojus akis užkliuvo už straipsnio. Vienas žaidėjas susirūpinęs ieškojo žinančių kur dingo trys kiti žaidėjai slapyvardžiais Pararam, DrMonte, atsibodo. Ar gali taip būti? Ar gali tai būti tie patys žmonės. Juozas nusprendė pasiųsti straipsnio autoriui asmeninę žinutę. Sužinojęs tikruosius dingusiųjų vardus Juozas suprato, kad kažkas ne taip. Paklausinėjus daugiau paaiškėjo, kad visi trys buvo pikti ant žaidimo administratorių ir ruošė jiems kažką.. Juozas nusprendė pabandyti susisiekti su administracija, nes suprato, kad kažkaip susiję. Ar galėjo nutikti taip, kad neapykanta žaidimo kūrėjams tapo mirties priežastimi? Tai neįtikėtina. Juozas jautė, kad jis yra arti paslapties atskleidimo. Štai ir atsakymas. Trumpas. Tiesiog prašymas paspausti ant nuorodos.. Lauke pakilo vėjas.. Juozas spustelėjo pelės mygtuką ir nesuprato kas atsitiko.. Tik pajautė metalo skonį burnoje.. Iš jo gerklės styrojo atsuktuvas, o sustingusios akys žiūrėjo į monitorių.. Kažko jame trūko.. Pasigirdo nagučių tipenimas ir ekranas užsipildė... Viskas kaip ir turėtų būti..
2. Autorius prašė neskelbti jo vardo, jei neužims 1-os vietos, tad į jo prašymą atsižvelgta.

„...aplinkui minios žmonių... prieš kelias valandas padegta Solidarumo būstinė dega iki šiol...“ – tyliai, bet pakankmai aiškiai sklido garsas iš koridoriaus gale čirškiančio seno televizoriaus. ”...visur gausu Cobra Elite pajėgų... uniformuoti vyrai iš Solidarumo būstinės ištempė gerą dešimtį žmonių... girdėti šūviai...“. Po šių žodžių, ankštoje bei tamsioje patalpoje gulintis leisgyvis vyras net krūptelėjo. Sukaupęs jėgas Migas kilstelėjo galvą, tačiau ši, neklausydama jo, krito atgal į purvą. Pramerkęs užtinusias akis, jis ištiesė ranką į šviesą koridoriaus gale ir vos girdimai pralemeno:
- Padėkit...
Tačiau niekas jo negirdėjo. „...po miestą važinėja šarvuota technika... įvesta komendanto valanda...“ – Migo žodžius užgožė televizoriaus garsas.
- Padėkit! – kiek garsiau riktelėjo ir dar garsiau kostelėjo Migas.
Šį kartą, koridoriaus gale esantys kareiviai išgirdo šauksmą ir dideliais žingsniais artėjo link leisgyvio Migo.
- Žiūrėk! Pabudo mūsų draugužis! – nusijuokė vienas iš atėjusių kareivių.
- Na ir kaip laikaisi, drauguži? Šalta? – pašaipiai pasakė antrasis kareivis, žiūrėdamas į bejėgį žmogų, tysantį ankštoje kalėjimo vienutėje.
– Kur aš esu? Kodėl aš surakintas? – po truputį atgaudamas balsą paklausė Migas.
Abu kareiviai, vilkintys Cobra Elite uniformas, su LLS juosta ant rankos, garsiai nusijuokė.
- Kur tu esi? – besijuokdamas paklausė kareivis. – Tu esi savo baisiausiam sapne! – ir vėl pradėjo nevalingai juoktis.
“…įteiktas ultimatumas LTS partijai, nutraukti veiklą arba prisidėti prie LLS…” – toliau sklido garsas tolumoje. Tuo tarpu įsižiūrėjęs į kareivių veidus, Migas vėl paklausė:
- Žyga, Lariox – čia jūs?
- Oooo! Mus dar kažkas atsimena. – Toliau nenustojo juoktis kareiviai.
- Bet gi jūs… Kodėl jūs su vilkite Cobra Elite karinę uniformą? Kodėl jūs su LLS atributika?
- O ko tu tikėjaisi?– minutėlei surimtėjęs paklausė Žyga. – Negi galvojai, kad mes – tavo draugai? – ir vėl prapliupo juoktis.
- Bet… Bet gi jūs iš LNP… Jūs juk…
“…LLS perima valdžią šalyje… Prieš savaitę LMS prisijungė prie LLS, tuo tarpu LNP prie LLS prisijungia šiandien… nuo šiol bus viena partija – LLS…” – garsas iš kito koridoriaus galo.
- Kas per? Kodėl jūs su tų šunsukių uniforma? – besistodamas pasikartojo Migas.
- Jis tikrai tikrai pervargęs. Gal dar vieną dieną neduodame maisto? - nusijuokė Lariox.
“…Lietuvos Prezidentas Gliookas prieš savaitę paskelbęs karą Lenkijai, kartu su Baltarusija ir Švedija žada pulti savo kaimynus… Lietuvos Kariuomenė išskirstyta, lieka tik vienas oficialus būrys – Cobra Elite…”
- Nieko nesuprantu… Juk po savaitės Prezidento rinkimai? – sulig šiais kalinio žodžiais, nuskambėjo kareivių juokas.
- Migai! Gyveni praeitimi! Jau dvi savaitės kaip prezidentu išrinktas Gliookas. Jam šiuo metu priklauso 85 proc. Seimo. Galvojai, kad mes – tavo draugai? – tęsė toliau Žyga. – Graudu, jeigu tuo patikėjai! Dar pradžioje Gliookas įkūrė LLS partiją, kad tave suklaidintume! Tu tikrai patikėjai? – besijuokdamas paklausė kareivis.
- Aš tikrai... – pradėjo sakyti Migas, tačiau iškart susmuko ant žemės, kai jį nutraukė iš televizoriaus sklindantis garas:„...Solidarumas likviduotas... LTS nutraukia veiklą... Šalyje įsivyrauja LLS diktatūra...“.

- Migai! Migaaaaaai! Kelkis, jau ir taip ilgai čia miegi! – šūkteli tvirto sudėjimo vyras. – Migai, tu gal glušas? – ir pliaukšteli jam per veidą.
Migas pakelia savo sunkią, iš skausmo plyštančią galvą. Vos ne vos pramerkia užtinusias akis.
- Matau vakar gerai pašventei, - pasako ką tik pro duris įėjusi mergina. – Na neveltui, juk seime 50 proc. vietų turėsime!
- Kur aš, kas per...? – vos išlemena Migas.
- Na gi kelkis greičiau! Tauta tave pasveikint nori, o tu čia miegi. – taria pribėgęs dar vienas vyras ir pakelia vos prabudusį žmogų.
- Funnyte, Žyga, Lariox? Ką jūs čia su manim darot?
- Keliam šefą, pasirodyt tautai, - nusijuokia Lariox, beišeidamas iš kambario.
- Bet aš gi ne prezidentas…
- Tu tikrai padauginai vakar. Pramiegojai pusę dienos, tiek gerų naujienų pražiopsojai.
- Bet gi Cobra Elite ir LLS kontroliuoja…
- Ką čia nusišneki? Nėra jokio Cobra Elite! LLS? Jie juk mūsų pusėj!
Su lig šiais žodžiai Žyga įjungia televiziją.
- Sveiki. Su jumis pokalbiai su miestiete. Šiandien pas mus svečiuojasi buvusios LLS partijos prezidentas Udra. Taigi, pirmasis klausimas: ar laikote sėkmingu LLS partijos perėmimą?
- Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad LLS partijos nebėra. Iš likusios gerosios partijos pusės – sudaroma Lietuvos Meilės Partija (LMP). Kita dalis – pilnai likviduota ir deportuota iš šalies.
- Kodėl sutikote bendradarbiauti su LNP ir SOL?
- Mes su jais seni draugai. Jau seniai buvo rezgamas toks planas – galiausiai jį įgyvendinome. Netgi Gliookas su savo chebryte pašalintas.
- Tai sakote, kad Gliookas nebetrukdys Lietuvos gyvenimo?
- Iš dalies. Problemų yra dėl mulčių.
- Ko tokių?
- Mulčių – na Gliooko ir Panteros vaikų. Visus juos išgaudyti reikia. Tačiau privalumas tas, kad eidamas į partijos prezidentus pareikalavau jų duomenų. Štai – turiu jų adresus – tai tik laiko klausimas, kada jie bus pagauti.
Televizorių pertraukė įbėgusi mergina:
- Migai, pagaliau atsikėlei! Greičiau, renkis, LK laukia tavo nurodymų ką toliau pult.
- Ta prasme? – vėl nieko nesupranta Migas.
- Ta prasme, ta prasme. Praeitą savaitę duotas tavo įsakymas įvykdytas. Švedija ir Suomija užimta. Reikia toliau pult. Kaip minėjai – gal Vokietiją?
- Bet aš juk ne preziden...
-Migai! Puikios žinios – nutraukė grįžęs Lariox. Kątik atlikome kratą – LLS biure rastas milijonas!
Trrrrrr – suskamba žadintuvas. Migas gana lengvai pakelia galvą.
- Brangusis! Brangusis, kelkis! – garsas iš apačios. – Pavėluosi į konferenciją.
“Kas per…?” – pagalvoja Migas. Apsidairo – nesavas kambarys. Atsidaro spintą – o ji pilna prikrauta jo rūbų. Atsitiktinai išsirenka marškinius, kelnes ir aspirengia. Belipdamas klausia:
- Kas per konferencija?
- Susitikimas su SOL prezidentu..
- Bet juk aš SOL prezidentas..
- Ir vėl tu su savo nesąmonėm… - susinervina mergina. – Paskubėk geriau.
- Kur man skubėti? Nieko nesuprantu… aš juk Solidarumo preziden...
- Ir vėl tu pradedi... Kiekvieną rytą tas pats. Ant stalo sutartis..
Migas lėtai pakelia sutartį nuo stalo ir permeta akimis:
„Bendradarbiavimo sutartis“ – jau sutarties pavadinimas išgasdina skaitantyjį. „...Pasirašo SOL prezidentas Gliookas II ir LLS prezidentas Migasss“ – perskaitęs net krūpteli.
- Kaip suprasti šitą nesąmonę...? Iš kur tu ją gavai...? – pasiteirauja. – Ir išvis, kas tu per viena esi?
- Perskaityk kitus nuosprendžius, Migai, nereikės klausinėti, – ir pyktelėjus išeina iš vonios. – Aš Pantera.
Migas, nesusipratęs skaito paskutinįjį nuosprendį, tačiau už akių užkliūna viena pastraipa:
„Solidarumo vykdytos apklausos duomenimis, partijos nariai kaip partijų (SOL prieš LLS) konfliktų sprendimo būdą įvardina: keisti mūsų Migą, į jūsų Gliooką. Solidarumo Valdybos nuosprendžiu, išsiuntinėti laiškai LLS nariams su pasiūlymu: „keisti mūsų Migą, į jūsų Gliooką“. Bendru abiejų partijų nutarimu, Migas keliauja į LLS, o Gliookas į SOL partijas.“
Migas pakraupsta...

3. Autorius Hawt Monkey

Buvo įprastinė mano eRep diena ( fap fap, energy recovery, fap fap )
Laukiau The Unit būrio misijos. Kai ji tik pasirodė aišku nebuvau durnas ir užsirėginau. Kas gi šiais laikais chaliavai nenori gauti 15 Q7 tankų ir 150 Q4 food iš pararam???

Laukiau to momento, bet staiga gavau laišką iš jonasgudd su nešvankiais pasiūlymais... aišku iš pradžiu apsiždiaugiau jog susiradau draugą, bet man tik 12 metų, o jam 38. Nusprendžiau parašyt adminams laišką dėl to, jie biški pasišaipė iš manęs, jų atsakymą rasite čia :

http://tinyurl.com/bte6d5c

Nuo tos dienos aš bijau prisėsti prie eRepublik vakarais, nes žinau jog apie mane jonasgudd nešvankiai galvoja naktimis... ehh tas gyvenimas kai tau tik 12.Dėkui visiems dalyvavusiems, balsavusiems ir sveikinu žaidėją mygatukas , kuriam atitenka prizas - 5000 eLT.Iki kitų kartų,

malfame.

 

Comments

malfame
malfame Day 1,811, 04:00

You have successfully donated 5000 LTL. This amount will appear shortly in the citizen account.

Pinigai nugalėtojui išsiųsti.

Evil Rudolph
Evil Rudolph Day 1,811, 04:23

Pripažinsiu, perskaitęs trečią nesitikėjau laimėt. Ačiū balsavusiems.

LS HQ
LS HQ Day 1,811, 04:38

😃 ne nu LS rasytoju klubas:), tetruksta tik kokios miestietes i musu tarpa. Sveikinimai nugaletojui

Kk1boRg...
Kk1boRg... Day 1,811, 04:51

Nors ir nespalvota, bet vote.

Teksto , deja, neskaičiau : D

BlMBA
BlMBA Day 1,811, 05:20

v

pantera7
pantera7 Day 1,811, 11:39

et, gaila pramiegojau. būčiau būtinai balsavusi už 2 istoriją 😉

Pahira
Pahira Day 1,811, 12:10

Sveikinu, kolega.

auris0
auris0 Day 1,811, 12:27

+v

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.