Golul alpin - Călător prin munți

Day 4,233, 00:51 Published in Republic of Moldova Republic of Moldova by visator

Crestele Munților Carpați ( Munții Stâncoși), nume dat după Carpi, tribul dac care trăia la Est de acești munți, au o vegetație alpină.
Începând de la 1500- 1700 m altitudine, sunt ocupate de vegetația alpină, reprezentate de ierburi scunde, tufărișuri de jnepeni sau ienuperi, tufărișuri scunde de afini, smîrdani sau sălcii pitice, iar pe alocuri o vegetație asemănătoare celei din tundrele regiunilor nordice.
Aspectele și alcătuirea vegetație din aceste zone este determinată de condițiile climatice proprii , vînturi puternice temperaturi joase, luminozitate mare, ploi multe, pătură groasă de zăpadă care acoperă pămîntul 5-7 luni din an, perioada de vegetație este , uneori, de 2-4 luni.
Plantele s-au adaptat, ele sunt de obicei scunde și întinse pe pământ sau cresc în pâlcuri adeseori foarte dese, de forma unor pernițe.
Trecerea de la zona de pădure ( forestieră) la zona alpină se face, adesea, prin rariști de molid , cu arbori scunzi , din ce în ce mai mici și mai rari, alcătuind așa-numitele “ rariști de limită ”, peste care se întinde “ Golul ” de munte, cu pășuni întinse, care formează zona alpină.
Vegetația lemnoasă din zona alpină este reprezentată de partea ei de jos ( subzona alpină inferioară) prin tufișuri tîrîtoare și uneori dese , de jneapăn sau ienupăr, cît și prin tufișuri scunde de Smîrdan ( Rhododendrum kotschyi), iar pe crestele cele mai înalte, doar prin unele sălcii pitice.


Păstor, păcurar sau picurar (aromână)cu turmă.
Poze preluate – Google

Poze făcute de mine – Platoul Bucegi, peste 2000 de m
Poze făcute pe Transfăgărășan, Lacul Bîlea spre barajul Vidraru.
enjoy the eRepublik