Ambient on/off

Join the new world

 

eNew Zealand {Politics, military, market, problems..} SRB/ENG version

Day 1,255, 03:13 Published in Serbia Serbia by Simonovic94
eNew ZealandStvari u eNew Zealandu pocinju da se menjaju kada se jedan covek uclanio u “Stranka Srpskog Korpusa”, taj covek je IvanMiletic koji je danas predsednik ove eDrzave.Vojna strana:

Vojska eNew Zeland-a se ne moze iskazati u velikim ciframa, ali jedno je sigurno, moze se iskazati I dokazati velik ciframa u dmg, koju prave zbog odlucnosti I hrabrosti da sacuvaju svoju drzavu I ucine od nje sto bolje mesto za zivot.


Rat sa Cileom je trening rat koji se vodi kako zbog bonusa na trening tako I zbog bonusa na infuensa. Zbog ovoga, kada dodje do rata u kojoj napada eNew Zealand ide se na to da se taj rat izgubi, a kada je napad sa strane eCilea taj rat se mora dobiti. Ovako oni treniraju skoro svakog dana, I moram priznati da mozda bas zbog toga vojska ove zemlje ima poprilicni udeo u pobedama svojih saveznika.


Ljudi koji spadaju u vojsku eNew Zealand-a se ne mogu pohvaliti svojom brojcanoscu ali svakako da mogu svojim ogromnim DMG koji stvaraju u bitkama. Ovakav slucaj je bio u RW ratovima u kojima su se oslobadjali, zatim u ratovima sa Australijom kao I u mnogim drugim brobmama gde su pomogli saveznicima preko potpisanih MPP.


Sto se tice refunda, to u eNew Zealand-u ne postoji, ali zato kada su vazne borbe vrh drzave deli hleba, oruzje, karte.. u zavisnoti sta je od toga potrebno kako bi se doblia ta bitka. Vojnici rade u firmama za punu platu I za sada vrh drzave nije imao primedbe oko toga.


Sto se tice saveznika najistaknutiji su borci iz eSrbije I eSlovenije, ali posebnu zahvalnost ovih dana zasluzuje Slovenacka legija koje je dosta pomogla.


eNew Zealand u posedu od resursa ima dve regije gvozdja, I po jednu jelena I zita… Za sada ova zemlja ne pokazuje nikakva intersovanja za prosirenje svojih teritorija, ali ako bude doslo do toga glavni pravac odredjivace resursi…Trzisna strana:


Ekonomija I nije bas u zavidnom nivou, evo npr: za moj skil I platu od 37 dinara ja ovde mogu da kupim oko 65 hleba, dok u eNew Zeland-u bi imao platu 48 nzd I mogao bih da kupim oko 55 hleba. Naravno da celokupni vrh drzave zajedno sa MoE potruditi se da se ovaj problem sto pre resi, I da i njihova ekonomija bude na visokom stepeniku.Politicka strana:

Rad na vrhu drzave ide veoma dobro. U samoj eVladi su Srbi, Slovenci , stranci koju su u eNew Zealand-u, kao I rl Novozelandjane. Vecina ljudi je uz ovu vladu I podrzava ono sto rade. Trenutni zakon o NE nije usvojen, jer je jedan kongresmen ovo uradio na svoju ruku, zato isti nece ni proci u kongresu.
Komunikacija je na viskom nivou, ima dosta starih ljudi koji znaju sta treba Novom Zelandu koji su svesni da zakon o NE sa Australijom nije u intresu te ce isti biti odbace. Upravo u ovakvim situacijama se vidi slozenost koja vlada u eVladi, jer I kada pojedinac pokusa nesto na svoju strenu drugi nece poci za njim jer pred sobom imaju jasan cilj, I drzace se uvek zajedno.


U eNew Zealand-u nema 10 stuja kao u eSrbiji I jos u nekim drzavama, tamo svi iskreno I bukvalno rade zajedno. Partije koje dominiraju po broju glasova jesu one u kojima vecinu cine Srbi I Slovenci, ali ono sto je bitno jeste da I partije gde ima dosta stranaca rade zajedno I podrzavaju njihov rad.Problemi


Jedini problem koji se sada javlja u eNew Zealand-u jeste u populaciji, trebao bi jedan veliki “baby boom” kako bi ova drzava postala sto jaca.


Rupe u drzavnoj kasi za sada nema, jer se truda da onoliko koliko zarade I potrose a ako nesto ostane sacuvaju za nepredvidljive uslove kojih uvek moze biti.


Sto se tice eSrbije, Novi Zeland smatra da je problem u prezasicenosti nekih ljudi koji trebaju raditi svoj posao kao I u tome da su dosta ljudi “razmazeni” I svi ocekuju da im se nessto da da bi ratovali. Nekada su ljudi gledali da pomognu eDrzavi, a danas, danas svako gleda samo svoj interes.Zeleo bih da izrazim veliku zahvalnost predsedniku Ivanu Mileticu na informacijama.
Pozdrav
Simonovic
English versioneNew ZealandThings to eNew Zealand is beginning to change when a man joined the "Party of Serbian Corps", the man who was IvanMiletic today president this country '.Military side:

Army eNew Zealand and can not be expressed in large numbers, but one thing is certain, it can be stated and proved a big number in the dmg, which make the determination and courage to preserve their state and do so from her what better place to live.


The war with Chile was training a war waged because of the bonus to the training and the bonus infuensa. Because of this, when it comes to the war in which the attack eNew Zealand goes to the fact that this war is lost, and when the attack with the eCilea that war must be obtained. This is how they train almost every day, I have to admit that maybe because of that army of this country has quite share in the victories of its allies.


People who belong to the army eNew Zealand and can not be proud of its brojcanoscu but certainly they can with their huge DMG to create the battles. This case was RW wars in which they are liberated, then the war with Australia as in many other brobmama where they helped the Allies signed by MPP.


As for the refund, in eNew Zealand-in does not exist, but they are important when fighting the top of the state share of bread, weapons, ticket .. , depending what is more needed to received this battle. Soldiers working in companies for the full pay and for now the top state had no complaints about it.


As for the allies are the most prominent fighters eSerbia I eSlovenia, but special thanks to these days deserves Slovenian legions that really helped.


eNew Zealand in the possession of resources has two regions of iron, and one deer and wheat ... For now, this country does not show any interest in the expansion of its territory, but if it came to be will determine the main direction of resources ...Market page:


Economy and not just at a high level, here is example for my skill and salary of 37 dinars here I can buy about 65 of bread, while the eNew Zealand in order to have a salary 48 NZD and I could buy about 55 of bread. Of course the entire top of the state together with MoE will do its best to have this problem resolved as soon as possible, and that their economy is on the high step.Political parties:

Working at the top of the state is going very well. In the very e-government are Serbs, Slovenes, the party that was in eNew Zealand-in, as I rl New Zealanders. Most people with this government and support what they do. Current law is NOT adopted, as one congressman did this on his own, because the same will not pass in Congress.
Communication is at high level, there are plenty of old people who know what will be New Zealand who are aware that the law NOT to Australia is not the interest of the and will be rejected. It is in these situations to see the complexity that prevails in e-government, because when individuals try something on your Stren others will not follow them because they will relate to a clear goal, and the pad is always together.


In eNew Zealand at no 10-revered as the eSrbiji And yet in some countries, there honestly and virtually all work together. Parties that dominate by number of votes are those in which the majority are Serbs and Slovenes, but what is important is that I have parties where many foreigners work together and support their work.Problems:


The only problem is now emerging in eNew Zealand-in is in the population, should a large "baby boom" in order that this state has become stronger.


Holes in the state treasury for the time being there, because we are trying to earn as much as I spend and if you leave preserve the unpredictable conditions which still can be.


As for eSerbia, New Zealand considers that the problem of saturation of some people who should be doing their job as well as the fact that many people are "spoiled" and all they expect something to to fight. Sometimes people are looking to help the country ', and now, today everyone is watching their own interest.I would like to express my heartfelt thanks to president IvanMiletic for the information.

I want to thank the player Sreto Cpt.Krčić for translation into English.Goodbuy
Simonovic

 

Comments

CedoZLATAR
CedoZLATAR Day 1,255, 03:27

Ajmo svi na eNew Zealand

mcmoox
mcmoox Day 1,255, 04:03

MCMOOX je bio ovde!!!!!
A inace sam na eNZ vec pola godine ....

DaRkO 206
DaRkO 206 Day 1,255, 04:18

o7

Robert E.Lee 1861
Robert E.Lee 1861 Day 1,255, 04:26

Mala država-Mali problemi
Velika država-Veliki problemi

pozdrav

krema90
krema90 Day 1,255, 04:29

LOL bre pored ovoliko vaznih ratova vi bacate dmg na trening ratove

Kattiaa
Kattiaa Day 1,255, 04:30

@}-}--- Pozivam sve dobre ljude da dodju na NZ, ovde je fenomenalno, eRaj u eRepu 🙂

Deja-Vu
Deja-Vu Day 1,255, 04:32

Vote (:

ispicutura
ispicutura Day 1,255, 04:39

nema svađa jer je većina u dvokliku : )

odličan članak.

StojkePA
StojkePA Day 1,255, 04:45

evo poceo babby boom,ja stigao na NZ 🙂 v+s

UrosTheGreat
UrosTheGreat Day 1,255, 04:50

Pozivam sve dobre ljude da dodju na NZ, ovde je fenomenalno, eRaj u eRepu x2

Splindza
Splindza Day 1,255, 04:55

dodjes na pasnjak dobijes svoje stado ovaca suncas se,surfujes nema nervoze,peglas ozije ili chile ima zene i ima pivo ma sve bre! a i imamo mcmoox-a realno morate da dodjete 😃

ave-imperator
ave-imperator Day 1,255, 05:06

o/

Pegavac
Pegavac Day 1,255, 05:12

Допада ми се, тако се игра. Само док се у еСрбији не исчупамо из проблема који су настали ничим изазвани ја остајем ту где јесам.
Срећно а од мене и узвик:)

RazorSRB
RazorSRB Day 1,255, 07:12

dobar clanak!

Nisam znao da je NZS - Cile TW

Pazite koga primate tamo, da ne postanete SRB2

Vojvoda Prijezda
Vojvoda Prijezda Day 1,255, 07:13

Подела субвенционисаног оружја

http://www.erepublik.com/sr/article/-srbin-bre-tribute--1760201/1/20

jeras1
jeras1 Day 1,255, 07:58

mika me da bi se pridružu novi zelandiji 😃

Zeljko_90
Zeljko_90 Day 1,255, 07:58

nije ti trebao ovaj clanak.Sad ce razni pohlepnici,koji nisu znali za NZ i situaciju,na nasrnu da i oni dokuce malo "raja".
Zato pamet u glavu,i otvorite 4 oka kad nekoga primate XD

Marko.Kraljevic
Marko.Kraljevic Day 1,255, 08:02

UrosTheGreat ja sam bio u NZ pa sam se vratio u Srbiju

deviator001
deviator001 Day 1,255, 08:27

pazi normalno da nema podeljenosti i da svi radite zajedno, kad vas je MALO. da je tamo 15 000 ljudi bilo bi svega i svacega.

samo napred : )

Dio Deda Obrad
Dio Deda Obrad Day 1,255, 08:31

Fino, fino!

Vidim da to mesto privlaci ljude.

Simonovicu, cekamo sledeci clanak :😁

Don KronoX
Don KronoX Day 1,255, 08:35

bilo bi dobro da napises i u engleskom jeziku da mogu ostali sa NZ brati

UnknownKiller1
UnknownKiller1 Day 1,255, 08:44

sem v NZ a ne dobim citizenshipa

Tijana R
Tijana R Day 1,255, 09:19

Na NZ nema svađe jer niko ne krade...ovde se ljudi "svađaju" samo oko večitog derbija :😁
btw... ne razbacuje se DMG jer se konstantno udara za Srbiju bez obzira što se gubi bonus na DMG zbog NE (što je pojedinima u eSrbiji apsolutna nepoznanica).

T-Sic
T-Sic Day 1,255, 09:20

Hail NZ

Splindza
Splindza Day 1,255, 09:23

eto i prosvetni vam ga je izlozio jos jasnije mislim situaciju a ne.... hehehehhe

Lunatic2903
Lunatic2903 Day 1,255, 09:56

Simonovicu, samo cepaj :😁

Novi Zeland je prava oaza mira za eSrbe, sjajna ekipa i sjajan uspeh :😁

Marcellus Bracara
Marcellus Bracara Day 1,255, 11:22

Very sharp!

thePunisher89
thePunisher89 Day 1,255, 13:30

ocekujte mene xD

Ljubodrag Srpkovic
Ljubodrag Srpkovic Day 1,255, 13:42

dobar

Salahudin el Ajub
Salahudin el Ajub Day 1,255, 13:47

o/

N3mesis
N3mesis Day 1,255, 14:04

v + s

dobar info

Sreto Cpt.Krcic
Sreto Cpt.Krcic Day 1,255, 15:16

V+S 😁

MoonChe
MoonChe Day 1,255, 15:46

Pa sve je to zato sto vas ima 200 a ne 5000 (:

eNZ o/

MOf Sparrow
MOf Sparrow Day 1,255, 15:55

Svaka cast ma clanku v+s... na trenutak sam pomislio da se preselim tamo. Pozdrav nasim eGradjanima na eNZ-u \o/ i samom NZ-u naravno.

Vuk01
Vuk01 Day 1,255, 16:27

"eNew Zealand u posedu od resursa ima dve regije gvozdja, I po jednu jelena I zita… "

eSrbija je bolja ima4 resursa (tako pisu mrzi me da gledam ) 😃

MoonChe x2

loader
loader Day 1,255, 17:14

Covek je lepo napisao. Vecina od nas da nismo dosli na NZ verovatno bi napustili Rep.

Troter
Troter Day 1,255, 17:55

Samo napred, kada god mozemo mi smo tu da pomognemo

dnbsoIdiers
dnbsoIdiers Day 1,256, 00:58

vote

Fight4
Fight4 Day 1,256, 04:22

LEGION is always with you

Vezuv
Vezuv Day 1,256, 14:57

opa, hvala na pohvali 🙂

zoomanager
zoomanager Day 1,256, 15:04

Svaka ti čast na članku,baš si to lepo skupio. A nadje se i kod nas (eNZ9) po neki balavac koji bi da preuzme sve partije sa multičima xD Ali pošto nas je velika večina složnih oko svega to kratko traje xD
Hail eNZ i dobrodošli svi koji žele miran eživot !

o1dschool
o1dschool Day 1,256, 17:58

da nisam u VeS-u dosao bih kod vas na zeland...
samo napred

Zerguet
Zerguet Day 1,256, 22:53

Hoću ja u NZ \o/

Fernando Colunga
Fernando Colunga Day 1,257, 02:03

Bio tamo i uzivao!!!
HAIL NZD!!!

Neboysha.N
Neboysha.N Day 1,264, 04:25

Covek je lepo napisao. Vecina od nas da nismo dosli na NZ verovatno bi napustili Rep.

x2

Dodjite da radimo i da se druzimo.

eNZ o/ eNZ o/ eNZ o/ eNZ o/ eNZ o/ eNZ o/

WatchAndLearn.
WatchAndLearn. Day 3,049, 05:51

Super članak o/

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.