En händelse ur eSveriges Historia del 3: Tredje Tysklandskriget

Day 837, 01:37 Published in Sweden Sweden by Corrado Cattani

<a target="_blank"><img src="http://www.studioeightyfive.se/erep/lapiovranazione.jpg" border="0" /></a>

EN HÄNDELSE UR eSVERIGES HISTORIA DEL 3: TREDJE TYSKLANDSKRIGET

”En händelse ur eSveriges Historia”, kommer i sin tredje artikel vitsigt nog handla om det tredje tysklandskriget. När Sverige och Polen gick samman för att invardera Tyskland.

OBS! Tidningen har ingen som helst politisk ställning och jag har ställt mig så gott jag kan i den neutrala-zonen, då händelseförloppet alltid har olika versioner. Jag reserverar mig även för vissa fel uttalanden, då personer jag fått information ifrån poängterat att minnet sviker i åldrandets höga tempo. Ni hittar även snabblänkar till tidigare artiklar ur serien nedan.

Jag vill även passa på att tacka följande personer, som hjälpt mig göra det möjligt att genomföra denna artikel; Algaroth och Kape.

Första akten – Kulissen

Operation French Toast var Sverige misslyckades, gjorde att man retirerade uppåt landet, mer specifikt in på tyskt territorium. Men under denna period var stora delar av Tyskland i svenska ägor. Detta berodde på att Tyskland tidigare invarderat Polen, där polackerna vädjade till Sverige att man skulle gå in i Tyskland med hjälp av polska medborgare. Vilket höll Frankrike och PEACE GC tillbaka för ytterligare avancemang.

Vid denna tidpunkt hade man en muntlig överenskommelse med Tyskland – vilket innefatta att Sverige skulle ge tillbaka samtliga regioner förutom en, Schleswig-Holstein and Hamburg, en s k ”high region” provins. Men tyskarna blev otåliga då man endast fått tillbaka en region under två månaders tid, så man hotade Sverige med en handelsblockad , vilket resulterade i att Sverige avbröt frigivningarna utav de tyska regionerna.

10 januari 2009, Operation Burning Spirit sats i verket, där Tyskland med hjälp utav PEACE GC startade så kallade ”resistance wars” i de sex återstående tyska regionerna som var under svensk kontroll. Man lyckades genom sin operation ta tillbaka samtliga regioner, även Sveriges efterlängtade Schleswig-Holstein and Hamburg. Ett dödläge uppstod, Sverige var tillbaka på sin sida av vattnet och Tyskland med kraftiga Ungern i en ömsesidig försvarspakt.


(t.v Tysklands militär, Bundeswher (eng. Federal Defense Force) och Sveriges militärs emblem.)

Andra akten - Tyskland flirtar med ATLANTIS

“I have spoken yesterday to some Swedes and their MoFA and got a clear view from them. They want SH and nothing else. If we say no to SH then there will be no way for us to either have peace with Sweden or to join ATLANTIS.

This is really sad because talks with other ATLANTIS member were very constructive and ready to deal with us. BUT not only Sweden is against us - Poland would be against Germany, too as Romania would support the Swedish point of view.”
, skrev DKN i sin tidning, en högt uppsatt politiker inom den tyska regeringen.

Den dåvarande svenska presidenten Algaroth gick vid senare tillfälle med på att ta tillbaka kravet på Schleswig-Holstein and Hamburg.
24 mars 2009, Tyskland fick efter många månaders spänd relation gentemot Sverige, godkännandet att gå med i ATLANTIS under en månads prövotid. Något Sverige väntat på, då man lockat in dem till alliansen för att PEACE GC skulle vända dem ryggen åt och vid provötidens slut gemensamt rösta ut Tyskland och sedan kasta ut dem till vargarna. Men Storbritannien, USA och Kanada ville inte fullfölja Sveriges direktiv på att inte rösta in Tyskland som fullvärdig medlem i ATLANTIS, för att ge Tyskland dess ”skydd”. Vilket Sverige senare skulle komma att bestrida.

Tredje akten - Sverige deklarerar krig mot Tyskland

Maj månad och ett nytt presidentval var uppe på tapeten. Ett val där det stod mellan FBS (hade även Innelistan och partiet DNS som stöd) kandidat Kalle Holm och FRONT’s Icehacker. Kalle Holm red hem valet med en marginal på 150 röster till sin fördel. I sitt presidentmanifest utlovade han följande: ”Röstar ni på mig garanterar jag att ett krig mot Tyskland kommer förklaras..”.

Som utlovat, 18 maj 2009 deklarerade den nyblivna presidenten krig gentemot Tyskland, med en enad kongress röstade man, 27 för och endast 1 röstade emot krigsförklaringen. För tredje gången stod man återigen ansikte mot ansikte mot sin fiende. Denna gång var Tyskland utan en ömsesidig försvarspakt, då man förlorat dem p.g.a prövotiden i ATLANTIS. Man stod nu ensamma mot ett hämndlystet Sverige, då USA m.fl förklarat sig neutrala i frågan.

Fjärde akten – Den sista dansen, Entrismen

Enda tillbaka till Operation French Toast, hade man försökt förhandla med Tyskland angående Schleswig-Holstein and Hamburg regionen. DKN som var en lögnare i många svenska ögon, hade tidigare lovat S-H regionen men aldrig haft avsikt att låta Sverige behålla den. Efter långa förhandlingar insåg man att det var lönlöst. Då bestämde sig Kape och Misho (högt uppsatta inom Sveriges försvarsmakt) för att rekrytera shoot och hans medarbetare för att politiskt infiltrera sig till makten i Tyskland.

12 februari 2009 skapades ”Austro-German Democratic Union” pariet i Tyskland av shoot. Under en längre period infiltrerade man den tyska politiken och fick tillgång till privata forum, som i sin tur kunde ge den svenska försvarsmakten information.
I juni ställde shoot upp i det tyska presidentvalet där han fick nästan 60% av alla röster. En svensk infiltratör satt nu som president, vilket skulle bli förödande för tyskarna.”Vi har erövrat Schleswig-Holstein med high-grain, och förstörde i samma veva Tysklands enda Q5-sjukhus. Därefter erövrade vi de två närliggande regionerna Lower Saxony och Mecklenburg-Western Pomerania som buffertzoner. Vi planerar att ta ytterligare en region från Tyskland inom ett par dagar, så se till att gardera er med bra vapen inför den (förhoppningsvis) sista striden.”, meddelande från presidenten Kalle Holm. De svenska attackerna hade occuperat flertal tyska regioner, där shoot enkelt kunde ge upp mot de svenska anfallen, tack vare hans politiska position. Man tog region efter region och tillslut startades ett ”resistance war” i Vorarlberg, Österrike, där man besegrade Tyskland vid deras sista fästning.


Corrado Cattani,
La Piovra Nazione, 2010-03-6


Tidigare delar ur serien, &quot;En händelse ur eSveriges Historia&quot;:

Del 1: MSAP - Kuppen
Del 2: Nederlaget i French Toast