Ambient on/off

Join the new world

 

eLietuvos organizacijos II

Day 1,904, 01:37 Published in Lithuania Serbia by MindziussGalbūt prisimenat prieš 3 savaites mano išleistą eLietuvos Organizacijos straipsnį. Džiugu, kad to straipsnio paskatinti eSeimo nariai sujudėjo, sukrutėjo nustatyti organizacijų skyrimo tvarką. Pirmasis dublis buvo ypatingai greitai - LMS atstovų siūlomas variantas pasirodė jau kitą dieną, kuris po 13-16 balsavimo buvo nepriimtas.

Antrąjį variantą pateikė Lietuvos Tėvynės Sąjungos atstovai. Ypatingai norėčiau padėkoti Arius Nesakysiu kuris daug padėjo kuriant visą projektą, Sharass – kuris irgi nemažai prisidėjo ir nuolat teikė pasiūlymus bei redagavo projektą. Dėkui ir likusiems LTS seimo nariams, kurie nepatingėjo ir taisė klaidas, aktyviai komentavo projektą. Galiausiai, asmeniškai norėčiau padėkoti InUrFaceChimp už puikią pastabą, Bimbagalvis už tvirtą nuomonę, kodėl reikia apmokestinti organizacijas ir Lurk, deja, į kurio pastabas apie užblokuotus piliečius iki galo ir nebuvo atsižvelgta. Dėkui ir visiems kitiems, išsakiusiems savo nuomonę!


Pasitikėjimo anketoje eLietuvos piliečiai išreiškė nuomonę, kad apmokestinti organizacijas reikia (59,42%), o kad dalinti jas nemokamai pareiškė tik maža dalis apklaustųjų (23,28%). Po aršių diskusijų, didelio nepasitenkinimo, toliau vykstant organizacijų administravimo aptarimui eSeime buvo paleistas balsavimas ar pritariama orgnizacijų apmokestinimui. Tik Lietuvių Nacionalistų Partija ir Lietuvos Tėvynės Sąjunga laikėsi nuomonės, kad apmokestinti organizacijas būtina. Tad, balsavimas baigėsi 14-16 ir buvo nuspręsta, kad partijoms bei MU organizacijos skiriamos be mėnesinio mokesčio.

Galiausiai atsižvelgus, į daugumą pastabų, šiuo metu yra pateiktas galutinis Organizacijų administravimo taisyklių rinkinys. Praėjus beveik pusei balsavimui skirto laiko 16-9 balsuojama už projekto priėmima.ORGANIZACIJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Visos organizacijos yra eLietuvos valstybės nuosavybė;
1.2. Organizacijų naudojimo, skyrimo tvarką, nuomos mokestį, laikotarpį ir užstato dydį nustato eSeimas;
1.3. Visi su organizacijomis susiję klausimai sprendžiami balsavimu eSeime ir priimami balsavimo teisę turinčių eSeimo narių dauguma 66 %.
1.4. Organizacijas administruoja eLietuvos Prezidentas remdamasis eSeimo priimtais nutarimais;
1.5. Partijos ir kariniai būriai (toliau MU) gali turėti ne daugiau kaip vieną organizaciją;
1.6. Į organizacijas pretenduojantys partijos pirmininkas ar MU vadas privalo kreiptis į eSeimo pirmininką arba ePrezidentą dėl organizacijos skyrimo. Nuo kreipimosi dienos eSeimo pirmininkas per 7 darbo dienas privalo eSeimui pateikti prašymą balsavimui;
1.7. Organizacijos gali būti skiriamos už nustatytą mėnesinį mokestį ir paliktą Lietuvos Taupomajame Banke (toliau LTB) nustatytą užstatą, tik partijoms bei MU; tuo tarpu valstybinėms įstaigoms organizacijos skiriamos neatlygintinai;
1.8. Organizacija skiriama minimaliai 3 mėnesių laikotarpiui.
1.9. Organizacijų nuomos mokestis ir užstatas partijoms bei MU yra nebūtinai vienodas. Jei eSeimas nusprendžia pakeisti mokestį ar užstato dydį, jis yra pakeičiamas visiems (pvz. visų partijų, ar visų MU) organizacijų valdytojams.
1.10. Organizacijos slaptažodį gali turėti tik 3 partijos ar MU nariai. Pastariesiems kaip patikimiems partijos ar MU atstovams ir tenka visa atsakomybė už organizaciją.
1.11. Visos organizacijos privalo būti užregistruotos 4.1 punkte nurodytoje lentelėje su esamais savininkais ir kita svarbia informacija.
1.12. Partija ar MU praradę organizaciją dėl užblokavimo į naują pretenduoti negali. Asmenys susiję su organizacijų užblokavimu negali valdyti kitų organizacijų.
1.13. Iki šio dokumento priėmimo partijos ir MU, turėję organizacijas, jei bus pirmą kartą keitę pavadinimą prieš grąžinant organizaciją valstybės žinion, turi sumokėti 50 aukso kompensaciją.
1.14. eSeimas turi teisę neskirti partijai ar MU organizacijos, jei pretendentai neatitinka 2 ar 3 punkte išvardintų kriterijų ar nėra laisvų organizacijų.
1.15. ePrezidentas turi teisę suspenduoti (t.y. pakeisti slaptažodį) organizaciją, jei yra nemokamas organizacijos mokestis.
1.16. Nenaudojamų organizacijų slaptažodžius gali turėti tik eSeimo patvrtintas pilietis (pvz.: LTB valdytojas, LK vadas).

2. Organizacijų skyrimo tvarka partijoms
2.1. Į organizaciją pretenduoti gali tik lietuviška partija, nesusijusi su ankstesniais organizacijų užblokavimais, įvykdžiusi ankstesnius įsipareigojimus ir tarp TOP 5 partijų esanti ilgiau kaip 90 dienų;
2.2. Prieš gaunant organizacijos prisijungimo duomenis, LTB turi būti paliktas užstatas – 50 aukso.
2.3. Jeigu organizacijos pavadinimas keičiamas pirmą kartą, prieš grąžinant organizaciją sumokama 50 aukso kompensacija.
2.4. Užstatas grąžinamas po 3 mėnesių nuo organizacijos skyrimo dienos.
2.5. Organizacija partijai skiriama be mėnesinio mokesčio.
2.6. Partija, praradusi TOP5 poziciją ir į ją nesugrįžusi per 30 dienų, automatiškai praranda galimybę naudotis organizacija;

3. Organizacijų skyrimo tvarka MU
3.1. Į organizaciją pretenduoti gali tik lietuviškas, aktyvus MU, nesusijęs su ankstesniais organizacijų užblokavimais, įvykdęs ankstesnius įsipareigojimus ir turintis daugiau kaip 50 narių ilgiau nei 90 dienų;
3.2. Prieš gaunant organizacijos prisijungimo duomenis, Lietuvos Taupomajame Banke (toliau LTB) turi būti paliktas užstatas – 100 aukso.
3.3. Jeigu organizacijos pavadinimas keičiamas pirmą kartą, prieš grąžinant organizaciją sumokamas 50 aukso kompensacija.
3.4. Užstatas grąžinamas po 3 mėnesių nuo organizacijos skyrimo dienos.
3.5. Organizacija MU skiriama be mėnesinio mokesčio.
3.6. eSeimo nutarimu organizacija gali būti atsiimta iš MU, jeigu šis tampa neaktyvus, neveiklus ar neatitinka išvardintų kriterijų (3.1 punktas).

4. PRIEDAI
4.1. Papildoma informacija apie organizacijas.

Organizacijų skyrimo taisykles rengė: Mindziuss, Arius Nesakysiu


Kolkas šiuo metu yra 9 nenaudojamos organizacijos, kurių sąrašą turėtų papildyti dar viena.

Nenaudojamos eLietuvos organizacijos:
1. KAM Logistika #7
2. KAM Logistika #8
3. KAM Logistika #12
4. KAM Logistika #13
5. KAM Logistika #14
6. KAM Logistika #15
7. KAM Prekyba #3
8. KAM Prekyba #5
9. KAM Prekyba #6

Po įstatymo projekto priėmimo bus siūloma skirti dar 3 organizacijas Lietuvos Taupomajam Bankui (jos reikalingos MM investicijoms), bei kelias organizacijas - Ekonomikos Ministerijai, kuri galėtų užsiimti aktyviu investavimu. Taip pat, Rimta Partija neteks savo organizacijos, kadangi neatitinka išvardintų kriterijų, Lithuanian Shadows nuo šio mėnesio nemokės iki tol mokėto mėnesinio nuomos mokesčio.


Kaip pradėjau pirmąjį straipsnį, taip pabaigsiu antrąjį. Įdomumo dėlei, žvilgtelėkime, kiek surenkama eLietuvoje mokesčių per paskutiniąsias 5 kadencijas.

Retorinis klausimas: vis dar nematome jokios problemos?Tokios žinios apie organizacijų.

Iki kito susitikimo! 

Comments

Kiwis
Kiwis Day 1,904, 01:51

problema yra adminai kurie vis gadina zaidima ir nedaro nieko isgelbeti ekonomika...

Magnus Dux
Magnus Dux Day 1,904, 02:16

Taip sakant - viso gero organizacijoms... tik laiko klausimas, kada visos bus išbanintos (:

Mindziuss
Mindziuss Day 1,904, 02:47

Nesuprantu, kodėl visos turėtų būti laikui bėgant išbanintos? LTB vadas nesikeičia, vyriausybės organizacijos ir toliau kas mėnesį iš rankų į rankas keliaus, o partijų organizacijas valdo tie patys asmenys, kaip ir iki šiol (jų net pamažėti turėtų). Bus skirtos papildomos organizacijos keliems MU būriams.

Žinau, kad daug ko nesuprantu matyt..Tad prašau paaiškint man, kuo šis priimtas projektas turėtų padidinti tikimybę, kad bus užblokuota LTB organizacija ar pvz, LNP organizacija.

Magnus Dux
Magnus Dux Day 1,904, 03:23

Tos, kurios nevaikšto iš rankų į rankas, tai liks, o kitos.... Nu čia gi nereik toli ieškot pavyzdžių - "Krasto Apsaugos Ministerija" ir "LT News" jau užbanintos, nors.... buvo dalinamos ne bet kam, o vienam CP pasirinktam žmogui. O jei dabar turės po 3? Tai aišku, kad tik laiko klausimas...
Na, bet tikiuosi, kad UŽ tokį įstatymą balsavę partijos dėl to paskui prisiims atsakomybę, o ne puls kaltint organizacijas praradusias partijas ar MU.

Manncius
Manncius Day 1,904, 04:14

Jo zjbs nei pinigu negausi is orgu nieko... Reikejo apmokestinti orgas. Visi zino koki ten pinigai vaiksto.....

DrMonte
DrMonte Day 1,904, 04:26

Dabartinis įstatymas iš esmės aprašo tai kas jau vyksta dabar "žodiniu sutarimu".

Esminis pasikeitimas, tai galimybė keliems MU naudotis organizacijomis. Beje jie jas "valdyti" jau moka, nes skolinasi, tad kažkokių "stebuklų", čia tikėtis nereikia.


Įstatymai yra tam, kad progresuotų. Jei šiandien organizacijos išduodamos nemokamai, dar nereiškia, kad po mėnesio mokesčiai nebus įvesti.

D..C
D..C Day 1,904, 05:19

"Įstatymai yra tam, kad progresuotų. Jei šiandien organizacijos išduodamos nemokamai, dar nereiškia, kad po mėnesio mokesčiai nebus įvesti. "

+1... Visada pasisakiau ir pasisakysiu uz 10g nuoma orgoms... nors kai LS savo gavo, mokejom 200g uzstata ir 5g nuoma kas men. Uzstatas buvo grazintas jau, nuomos kaip suprantu priemus ystatyma irgi moket nebereiks... Visi kas rekiat kad neymanoma uzdirbt MM, geriau patylet siulyciau, nes akivaizdziai truksta jums noro arba pastangu. LS apyvarta is MM tikrai leidzia susimoket 10g kas men, ta paty manau galiu drasiai pasakyt ir LNP vardu. Taip pat su Mindzium pries pora dienu diskutavom tuo klausimu, tikiuosi jis nesupyks kad is asmeninio pokalbio pasakysiu : ) kad LTS irgi manau labai puikiai supranta ir jau patyre katik gave org kad tikrai galima uzdirbt MM

Manncius
Manncius Day 1,904, 05:46

Cia visi rekia kad is orgu neimanoma uzdirbti tik tie kurie vagia tuos pinigus ir sau i kisene dedasi, o ne investuoja i partija.....

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,904, 11:26

is tu orgu gautumete 40 goldo:) tai cia labai didelis jums pasipelnymo saltinis. Bet kaip daugelis sukauja tevynes labui negaila 10 goldo. tai kodel neapmokestinus orgu 60 goldo i menesi? viena orga tikrai nuomosis, tai jau bus ne 40 goldo bet 60, 20 gold daugiau... bet tada kai kurie pradeda sukauti kad koks tikslas kai pelnas tik 30 goldo:)) sumazejus pelnui, ziuriu mazeja ir meile tevynei:)) beje ka daryti buriams arba partijoms kurie neuzsiima ta prekyba? aisku atsakysite neimti orgos. tai ir neims, vedam ta mokesti 60 goldo i menesi. neims buriai orgos, netures kur laikyti lesu, viskas bus normaliai, o gal ir 2 orgas issinomuos, nes ls sake irgi ten virina gerai babkes, tai jau 120 goldo per menesi, 3 kartus daugiau. variantas?

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,904, 13:50

Vote! Pirma 60gold o ne 40gold mėnesiui. 5partijos+vienas MU pokolkas. Bus daugiau MU norinčiu augs ir pajamos. Negalvojau, kad skaičiuoti nemoki. Kiek tanku iš 60gold išeina misijoms, gali pats paskaičiuot. Bet aišku jau buvo pasakyta kad LMS orga yra paskolinus TU, o LLS orga naudoja Cobrai, tai jūs kaip problemu neturit ir ant mokesčio pakale. Dėl 10g apsikakojot galvas. .. Kaip tai imanoma man visiškai nesuprantama, bent jau šiuo atvėju tu negeresnis už TcTargeta - atrandi lygesniu už lygius... Pararamai.

Mlgasss
Mlgasss Day 1,904, 14:47

ne veltui Povilai is LK esi, kai siulomas variantas, kad tuos tankus uzsdidirbt tau netinka, bet tik kaip pamatai proga gaut juos panasarum iskart akis verti kaip gerai, kitaip ir but negali, tik visi duokit, o mes viska kaip ir iprate issvaistysim. Ar negana jum kitu saskaita tankus svaistyt? priesinates geriems ir atitinkantiems dabartine situacija sprendimams vien del to, kad ne jus tai sugalvojot ir negalit pripazint tai jog suklydot ir sudo primalet su ta savo LK

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,904, 15:17

LK reforma jau isibegėjus, vyko mėnesi - vyks ir toliau ir tame dalyvauja visi. Ir iš LK liks logistikos centras buriams. Viskas ir taip aišku, nėr apie ką šnekėt. Kalba eina apie orgas ir kad visi turi mokėti, kaip matyt iš straipsnio nei LS burys nei LTS ar LNP problemu čia nemato. Čia tik jūs tamstos iprate kažka gauti iš valstybes nemokamai ir poto vaidinti didžiulius teisuolius ir aiškinti kokie aplink visi vagys.

Kas liečia tavo asmeniškumus man aš tanku iš LK neimu, misijose nedalyvauju;)

ZygaLTU
ZygaLTU Day 1,904, 22:37

Čia vienas tų retų klausimų kur sutinku su LS pozicija - organizacijas reikia apmokestint. Tiek partijoms tiek MU, o čia kad rėkauja žmonės savo interesus gindami, nes arba nesugeba MM žaist, arba bando pelnus nuslėpt - nieko naujo : ) Gaila, kad įstatyme tos nuomos nėra.

BlMBA
BlMBA Day 1,905, 02:25

v

THE SPIRIT III
THE SPIRIT III Day 1,905, 02:55

juokingos nuomos kainos!!!

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,905, 05:24

poviliu taigi as sakau po 60 goldo mokesti, ka ten po 5 ar 10, ko tu cia pyksti:) jau viena orga isnuomavus pliusas didesnis, bet supranti, tada jau tie didvyriai kurie pasiruose dirbti tevynei sako kad nenores orgos, nes pliusas tarkim bus ne 90 goldo bet tik 30:) na tavo draugai ten tie:)

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,905, 07:14

Ir pagal pararam plana kas ta mokesni moka? LNP, LTS, LS ? O pararamo moderatai ir LLS nieko nemoka, nes tipo MM nežaidžia ir aišku turi orgas nemokamai, gi tavo bendražygys gliookas net pasakė, kad LLS orga liks greičiau užbaninta negu kam nors atiduota. Good plan. Mes siūlom mokėti visiems, o ne vien ''išrinktiesiams'', bet aišku jums tas netinka. Tai kas čia mafija ir vagys?

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,905, 10:13

taigi sakau iveskit mokesti po 60, arba po 90 goldo, ka jau cia taip. ir kodel meluoji?nei jus nei mes nemokam. tai kas nenores nesinomuos, bet manau kad bent vieni tikrai nores, tai kaip sakiau jau č0 gold daugiau bus

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,905, 11:14

Nemokam, bet va LTS pasiūle ivest vienoda mokesti, visiems kas turi orgas. LNP ar LS tame problemu nemato ir manau sumos netiek svarbios, jas galim diskutuoti ir persvarstyt, bet kalba ne apie tai.

Tamsta pradėjot žaisti tokiais dalykais, kad dw LLS ar LMS orgu nenaudoja, bet jas turi, todėl mokėt turi kiti. Kieno problema kad jus orgu ''nanaudojat'' ir kas sutikrins? Norit turėt orga mokėkit. Nes tavo pasiūlimai pokolkas yra tik išsisukinėjimas nuo to pačio apgailėtino 10gold.

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,905, 11:39

poviliuk kur as tau kuom zaisti rpadejau as net balso neturiu seime, tai ka tu cia vel melagystemis kazkokiomis apsiemi? ar dabar uz tai kad mygas nusikakojo viesoj vietoj, as irgi bauda turesiu moketi? kaip tu isivaizduoji, jus visi mkoetumete mes nemoketumeme ir naudotumemes? ka tu cia per brieda rasai isvis nesuprantu. tai jeigu visiems tai visiems, po š0 goldo, kas nemoka tas neturi orgos. kaip kokiam arkliui, kol isaiskini blyn

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,905, 13:29

Tai kas priimta matau ir aiškinu, kodėl taip yra(: Paneigsi?
Prezidento pasisakymai chatuose nueina ir iki manes, patikėk;)

neriustLT
neriustLT Day 1,905, 21:15

vote

Didelis Tinginys
Didelis Tinginys Day 1,906, 00:12

Povilai nustok raudot. Seimas prieme sita ystatyma gerai viska apsvarstes ir ne tik apie "savus", bet ir apie svetimus. Klausimas kam siam momentuj reikalingesni tie pinigai MU ir partijom, kurie daro apciuopama veiksma ar LK su sraiges greiciu judancia reforma.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.