eLatvijas un LNS Partijas nākotne ir Tavās rokās!

Day 814, 15:40 Published in Latvia Latvia by Sniegbaltite
Sveicinati!LNS partijas biedri, eLatvijas pilsoņi un patrioti!


Es, Sniegbaltite, esmu nolemusi kandidet LNS partijas prezidenta amatam. Šis solis ir pardomats un šīm partijas prezidenta velešanam esmu gatavojusies jau no LNS partijas dzimšanas briža. Šodien es velos Jūs iepazistināt ar saviem merķiem un redzējumu par LNS partijas turpmāko nākotni. Pašlaik savu kandidaturu velešanam ir pieteikuši divi partijas biedri, es un WernerSS. Domāju, ka šī bus grūta ciņa, jo mans pretinieks ir viens no partijas idejiskajiem tēviem. Taču šobrīd LNS partijai ir vajadzīgs spēcīgs lideris ar redzejumu nakotnē. Uzskatu, ka es tada esmu un piedāvāju plašākai sabiedribai ieskatu rīcība, kas ir vajadzīga LNS partijai un eLatvijai kopumā.1. Veidot tuvas atiecibas ar labejiem politiskajiem spekiem, kas ir nacionali noskanoti.
Šobrīd vairāk kā nekad uzskatu, ka LNS partijai ir javeido tuvas atiecības ar Visu Latvijai partiju, iespejama tuva sadarbība arī ar Nacionaldemokratu partiju, jo tā šobrīd nav aktīvi atbalstījusi kreiso speku nonākšanu pie varas valsti. Manuprāt tieši šiem spēkiem apvienojoties mes varam panākt valsts augšupeju no moralas, ekonomiskas un politiskas stagnācijas, kurā tā šobrīd atrodas.
2. Aktīvi iesaistīties jauno speletaju izglitošanas un apgades jautājumos.
Valsts ir atstājusi novārtā jaunos spēlētājus un tiem nav iespeja saņemt pilnvērtīgu informaciju par lietām, kas sākot spēli ir nozimīgas ikvienam. LNS partijai ir javeido izdevums, kura pamatfunkcija ir jauno spēlētāju atbalstīšana. Tapat šobrid notiekošā armijas reforma palielinās atstarpi starp jaunajiem un vecajiem spēlētājiem. LNS parija ir sakusi veidot ieroču apgādi, taču uzskatu, ka mums ieroči nav jādala tikai starp partijas biedriem, bet visiem jaunajiem spēlētājiem. Šobrid ir apsveicama iniciatīva veidot jaunsardzi. LNS partijai butu jāatbalsta šie centieni un jāaicina parejie politiskie speki, kam ir šadi resursi, atbalstīt jaunsardzi.
3. Partijas idioloģijas maiņa.
Šobrid LNS partija sevi ir parādijusi nevis kā totalitāru partiju, bet ka partiju, kas aizstāv demokratiskas vertības. Šobrīd partijai ir vajadzīgs spēcīgs līderis, kas uzsklausot partijas biedru vēlmes un norādijumus ved partiju līdz merķim, lai nacjonali domājošas partijas, kas nav bijušas pie varas valsti iegutu absolūtu vairakumu, gan kongresā, gan prezidenta posteni. LNS partijai ir jakļūst par labeju autoratīvu partiju.
4. Spēcīgi kongresa biedri un valsts prezidenta amata kandidāts.
LNS partijai ir jāsavāc 10 spēcīgi un 6 vidēji spēcīgi kongresa vēlēšanu kandidāti, lai LNS partija varētu sev nodrošināt lielakās frakcijas sastāvu pēc nākamajām kongresa vēlēšanām. Uzskatu, ka partijai ir vēl aktivāk jaiesaista politikā savi biedri, lai mēs varētu paradīt, ka esam spēks ar spēcīgiem cilvekiem, kas ir gatavi izvest valsti no stagnācijas.
Tapat ir javeido plāns, ko LNS partija vēlas mainīt valstī, iegustot prezidenta posteni. Šobrīd es sevi redzu ka labāko valsts prezidenta kandidatu no LNS partijas biedru rindām. Pašlaik tiek veiktas pārunas ar dažādu jomu specialistiem valstī. Ir panākta vienošanās ar eLatvijas organizacijas vadītāju par manu padomnieka statusu ekonomiskos jautājumos. Šobrīd savu padomu jautajumos, kas saistīti ar kara ministriju un armijas reformu iespaidu uz ekonomiku, nav liedzis VL_JD. Gribu minēt arī VIP Tomu, jo vinš ir izteicis gatavību atbalstīt ar padomu dažādos jautājumos.

5. LNS partijas valdes atcelšana.
Turpmāk LNS partiju redzu ka partiju, kuras prezidents ir tuvāks parējiem biedriem. Neuzskatu, ka partijai ir vajadzīga valde. Partijai ir vajadzīgs spēcīgs prezidents un divi sekretāri, kas palidz
uzsklausit partijas biedrus un eLatvijas iedzivotajus.
Manis paveiktais.

1. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ir parādijušies daudz cilvēki, kas apgalvo, ka pirms pēdējām kongresa vēlēšanām tieši viņi ir bijuši tie, kas viss aktīvāk ir palīdzējuši LNS partijai ar jauno biedru pieplūdumu un to koordinēšanu, gribu apgalvot, ka tas nav viena cilveka nopelns. Tas bija komandas darbs, komandas kuras satāva biju arī es.

2. Esmu centusies piesaistīt jaunus biedrus partijai regulāri publicejot uzmundrinošus rakstus ar merķi pulcēt vairāk biedru partijai.

3. Partijas intrešu istenošanai esmu ziedojis visus savus lidzekļus un pierunājis daudzus paziņas neskopoties ar privātajiem lidzekļiem, lai LNS varētu veikt pilnvērtīgu apgādi.

4. Šobrīd strādāju LNS ieroču uzņēmumā saņemot minimālo algu, tāpat esmu atteikusies no sevis iekļaušanas ar ieročiem apgādājamo skaitā.

5. Citēšu pašreizēja LNS partijas prezidenta atbildi, jautajot viņam par savu kandidatūru partijas prezidenta amatam - ''Man pret tevi nekas nav, redzu ka esi viens no LNS patriotiskakajiem cilvekiem''.
Cerot, ka esi izlasījis visu un Tu savu balsi atdosi man,

LNS partijas patriote Sniegbaltite.
Par LNS Partiju
Stāvēt Un Krist!