eBiznis tutorijal- I deo

Day 5,284, 02:42 Published in Serbia Serbia by heroina

Ćao drugari,

evo konačno krećem sa onim što najbolje znam da radim. (:
Ne znam koliko su više nekome potrebni tutorijali, ali verujem da će nekad natrčati neki novi igrač ili neki povratnik, pa ovo može dobro da dođe.
Moram da priznam da je danas ovo znatno teže raditi nego pre 10ak godina, jer mnogo toga je sada složenije i nije baš lako doći do svih potrebnih informacija, pa ako oni malo iskusniji uoče negde neku greškicu, neka mi skrenu pažnju da to ispravim. U ovom prvom delu tutorijala nalaze se samo najosnovnije stvari, odnosno uputstva gde i šta kliknuti da biste pokrenuli kompaniju. U drugom delu biće reči o produktivnosti, porezima i još nekim sitnicama.

Pa da počnemo. (:


HOLDING

Pre svega, morate osnovati holding.
Da biste osnovali holding u određenoj državi, odnosno regiji, morate se prvo preseliti u tu regiju. Osnivanje prvog holdinga je besplatno, a svako naredno se naplaćuje prema formuli holding company cost=number of holding company owned*25 gold, što bi značilo da će vas svaki naredni holding koštati 25 golda više od predhodnog. Zato vodite računa u kojoj regiji otvarate prve, odnosno jeftinije holdinge. Ograničenja u broju holdinga su 1 po regiji, a možete u svakoj regiji imati po jedan.
Kada ste odabrali odgovarajuću regiju, idete na Moja mesta/Kompanije i tu ćete videti sledeću opciju:Kada kliknete na Osnuj novi holding, pre nego što potvrdite možete videti bitne karakteristike regije koje će uticiti na produktivnost vaših kompanija u toj regiji. U gornjem delu možete videti koliko će vas koštati osnivanje holdinga (troškovi inkorporacije), a u narednom redu su bonusi države i bonusi regije. O bonusima i njihovom uticaju na produktivnost će biti reči kasnije.
Ispod bonusa možete videti još neke stvari koje utiču na produktivnost i troškove proizvodnje. Zagađenje utiče na produktivnost, a o tome će biti reči kada budem pisala o produktivnosti. Porezi i plate utiču na troškove proizvodnje, o čemu će takođe biti reči kasnije. Kada su u pitanju trgovinske zabrane, tu možete videti na tržište kojih država trenutno ne biste mogli da prodajete proizvode.Nakon što kliknete na Create Holding Company dobićete mogućnost da dodelite ime vašem holdingu i nakon toga kliknite na Create.
KOMPANIJE

Da biste otvorili kompaniju, idete na Moja mesta/kompanije, pa na opciju Izgradi novu kompaniju.Nakon toga moći ćete da birate koju vrstu kompanije želite da otvorite:Klikom na Fabrike dobićete mogućnost da birate fabriku za proizvodnju gotovih proizvoda.Nakon što odaberete kompaniju koju želite da izgradite videćete njenu cenu i dobićete opciju Izgradi.Klikom na Izgradi iskočiće vam prozor u kojem ćete potvrditi izgradnju:Ovde je bitno napomenuti da fabrike za proizvodnju sirovina ne možete nadograđivati, a fabrike za proizvodnju gotovih proizvoda možete nadograditi i nakon kupovine.

Vašu kompaniju sada možete naći odlaskom na Moja mesta/Kompanije i u odeljku Nedodeljene kompanije.Da bi vaša kompanija postala funkcionalna morate je dodeliti nekom od vaših holdinga. To radite tako što štiklirate polje pored kompanije koju želite, pa idete na opciju Dodeli holding kompaniji.Tada ćete moći da birate kojem holdingu želite da dodelite kompaniju:Kao što možete videti na gornjoj slici cena za ovu akciju iznosi 0 RSD. Trebalo bi da znate da je to samo u slučaju novootvorenih kompanija, dok se kasnije eventualno premeštanje kompanije iz jednog holdinga u drugi naplaćuje.
Kada ste odabrali holding kojem želite da dodelite kompaniju, kliknite na Premesti proizvodni pogon.

Vašu kompaniju sada možete videti na listi kompanija vašeg holdinga:VRSTE KOMPANIJA

Sve firme možemo podeliti u dve osnovne vrste: kompanije za proizvodnju sirovina i kompanije za proizvodnju gotovih proizvoda.
U kompanije za proizvodnju sirovina spadaju kompanije za proizvodnju sirovina za hranu, sirovina za oružje, sirovina za kuće I sirovina za avione.
U kompanije za proizvodnju gotovih proizvoda spadaju kompanije za proizvodnju hrane, oružja, kuća i aviona.

Proizvodnja sirovina

Kada je u pitanju proizvodnja sirovina, bitno je samo da imate dovoljno novca za plate i poreze ako imate radnike u fabrici, odnosno samo dovoljno novca za porez ako radite kao menadžer i vaša fabrika može da funkcioniše.

Sirovine za proizvodnju hrane

Sirovine za proizvodnju hrane koje postoje u igri i nalaze se u odrđenim regijama su: žito, riba, divljač, stoka i voće. U skladu sa tim, vi možete otvoriti kompanije za proizvodnju datih resursa, odnosno možete otvoriti žitno polje, voćnjak, ribarnicu, farmu krava i lovački dom.

Sirovine za proizvodnju oružja

Sirovine koje se koriste za proizvodnju oružja su: gvožđe, nafta, aluminijum, šalitra i guma, pa tako možete otvoriti rudnik gvožđa, naftnu platformu, rudnik aluminijuma, rudnik šalitre i plantažu gume.

Sirovine za proizvodnju kuća

Sirovine koje se koriste za proizvodnju kuća su: pesak, glina, drva, krečnjak i granit, pa tako možete otvoriti rudnik peska, rudnik gline, strugaru, kamenolom krečnjaka i kamenolom granita


Sirovine za proizvodnju aviona

Sirovine koje se koriste za proizvodnju aviona su: magnezijum, titanijum, volfram, kobalt i neodimium, pa tako možete otvoriti rafineriju magnezijuma, rafineriju titanijuma, rudnik volframa, fabriku kobalta i rudnik neodimiuma.

Proizvodnja gotovih proizvoda

U gotove proizvode spadaju oružje, hrana, kuće i avioni.
Kada je u pitanju proizvodnja gotovih proizvoda, osim dovoljno finansijskih sredstava, potrebno je da imate i dovoljno sirovina da bi fabrika mogla da funkcioniše. O količini potrebnih sirovina za svaku kompaniju biće reči u drugom delu tutorijala.


RAD U KOMPANIJAMA

Prikaz broja radnika koji mogu u toku jednog dana raditi u određenim kompanijama dat je u tabelama ispod :Kao što možete videti, u nekim fabrikama stoji da može raditi 0 radnika. To znači da u njoj možete samo vi sami raditi kao menadžer. Ovde je takođe bitno reći da u nekim fabrikama ne možete raditi kao menadžer, već tu mogu raditi samo radnici, a to su fabrike za proizvodnju kuća i aviona, kao i fabrike za proizvodnju sirovina za kuće i avione.

Da biste radili kao menadžer, potrebno je da štiklirate fabriku u kojoj želite da radite i da kliknete na Počni proizvodnju:Na gornjoj slici možete videti zelenom i plavom bojom štiklirane fabrike. Zelena boja označava da ste u toj fabrici već radili danas, a plava da ćete u njoj raditi kad kliknete na Počni proizvodnju. Levo od opcije Počni proizvodnju možete videti koliko ćete platiti porez državi prilikom proizvodnje, koliko ćete energije potrošiti i koliko ćete proizvoda proizvesti.

Kao menadžer možete raditi u svakoj svojoj kompaniji, bez obzira na to koliko radnika možete da zaposlite u njoj ili koliko ih imate zaposleno. Kao menadžer možete u svakoj kompaniji raditi jednom dnevno. Takođe bi trebalo da znate da kao menadžer u svojim kompanijama možete raditi čak i kada ste regularno zaposleni kod nekog drugog.

Kada su u pitanju kompanije u kojima možete zaposliti radnike, to radite preko Tržišta rada.
Da biste postavili ponudu za posao, idete na Moja mesta/Kompanije, pa na Rukovodi radnicima:Tu ćete naći opciju za postavljanje ponuda na Tržište rada:Tu možete postaviti vašu ponudu za posao, odnosno platu koju želite da ponudite radnicima, kao i broj radnika koje želite da zaposlite. Sa desne strane imate i opciju kojom možete da ograničite koliko puta dnevno radnici mogu raditi u vašoj kompaniji, odnosno možete postaviti maksimalan iznos koji im može biti isplaćen u toku jednog dana i tako, ukoliko imate potrebu, možete sprečiti da neko sa prekovremenim poenima radi više puta u toku dana kod vas.Kada radnik prihvati vašu ponudu sa tržišta rada, odnosno zaposli se kod vas to znači da ga imate na raspolaganju za bilo koju od vaših kompanija. Svakog dana možete birati gde želite da radnici rade. Oni kada kliknu na Rad, dobijaju platu, odnosno vama se iznos za platu skida sa vašeg računa, ali ukoliko ne dodate radnike nekoj kompaniji i ne kliknete na Počni proizvodnju, oni neće proizvesti ništa za vas. Dakle, svakog dana morate dodeliti radnike određenoj kompaniji ili kompanijama i kliknuti na Počni proizvodnju.
NADOGRADNJA KOMPANIJA

Kompanije za proizvodnju sirovina se ne mogu nadograđivati, za razliku od kompanija za proizvodnju gotovih proizvoda. Cena nadogradnje, kao i količina zlata koje dobijate nazad ako kompaniju vratite na neki nivo niže prikazana je u tabeli ispod(zeleno prikazuje cenu nadogradnje, a crveno količinu zlata koju dobijate nazad ako spustite nivo kompanije).
-kraj prvog dela-

U narednom delu, koji ću objaviti vrlo brzo, biće reči o onome što većinu igrača zanima- kako doći do računice o isplativosti?
Nakon toga biću na raspolaganju svima koji budu imali neka dodatna pitanja.