Da li je udarac dostižan?

Day 1,589, 11:11 Published in Serbia Serbia by House the Doctor


Kada si postao drugi nivo omogućeno ti je da treniraš dok si na trećem mogao ratovati. Tada si mogao da vidiš svoj udarac koji i nije bio preterano sjajan. Kako si ratovao i trenirao udarac ti se povećavao.

Sigurno si primetio da neki imaju veći udarac od tebe, a neki manji. Iz dana u dan razlika između tebe i igrača sa većim udarcem i razlika tebe i igrača sa manjim udarcem se povaćevala ili smanjivala.Udarac zavisi od snage, čina i kvaliteta oružija. Sigurno si primetio da je udarac u kojem si koristio helikopter manji od udaraca u kome si koristio tenk. Formula kojom izračunavamo udarac je sledeća:

U = ((R/50 + 0.4) * (S + 100)/5 + 10) * K

U(darac): Šteta po udarcu (zavisno od kvaliteta oružija) koji vojnik nanosi.
R(ank): Rank vojnika (gledati broj čina).
S(naga): Snaga vojnika.
K(valitet): Kvalitet oružija s kojim vojnik udara. K = 1 + Kvalitet oružija/5.

Da bi došli do nekakvog zaključka, uporedićemo dva igrača. Uzmimo da jedan ima veći rank dok drugi ima veću snagu. Izraćunaćemo im udarac i onda uporediti.

Igrač ''A''

Snaga: 5000
Rank: Nacionalna snaga (50)
Udarac: 2884 (q5)

Igrač ''B''

Snaga: 12000
Rank: Narednik (10)
Udarac: 2916 (q5)

Iako igrač A ima veći čin, čak 11500 puta više poena za čin, on ima manji udarac od igrača B, koji ima 2.4 puta veću snagu.Zaklučujemo da je udarac dostižan. Kada bi duži vremenski period samo trenirao udarac bi ti se povećao. U sledećem ranku bi imao 5% udarac. Radnja bi mogla da se ponovi više puta.

Ovo najviše mogu da iskoriste noviji igrači, koji lako prelaze činove. Stagnirali bi na određenom činu (najbolje da taj čin bude što manji) i bildovali snagu duži vremenski period (najbolje bi bilo 2-3 godine). Lakim prelaskom činova oni će dobijati po 5% veći udarac.

Da, možda ti ovo izgleda suludo, ali ovo je jedini način da stigneš tenkove (igrače, ne oružije) po udarcu a da pritom ne trošiš veliki količine zlata, odnosno da ne kupuješ zlato za novac.