Coloring weapons S01E04

Day 3,530, 15:34 Published in Poland Poland by againandagain
Rysunek tygodnia to broń Q4
This week's topic is Q4 weapon.

Ale o co biega? Instrukcja w pierwszym numerze / But what's going on? Full instructions in the first issue of newspaper.


Prace z ubiegłego tygodnia.
Wybierz najlepszy rysunek. Dla zwycięzców nagrody. Głosujemy pod tym artykułem przez wskazanie autora lub numeru rysunku
Last week images, vote your favourite picture. Great rewards for top3 pictures. You can vote by writing which pic you vote (number or author's name)
Rysunek numer 1 (Norciu92)

Rysunek numer 2 (miqel80)


Wyniki głosowania z poprzedniego tygodnia:
Pula nagró😨 887 PLN
1 miejsce - Levstangor - 430 PLN
2 miejsce - miqel80 - 215 PLN
Szczegółowe wyliczenia tutaj / Detailed calculations here
Proszę o voty, suby i szerzenie kolorowgo szaleństwa wśród swoich e-znajomych.
Please vote, sub and share this colorful madness with your e-friends.