Besplatna hrana za Slavoniju!!!

Day 1,021, 15:31 Published in Croatia Croatia by HLD stranka
Glasnik HLD-a, broj 48., rujan 2010.

Sve je jasno iz naslova. Tko se hoće boriti više puta koristeći food bonuse, neka se prijavi na formular ispod i dobit će kruh u najkraćem mogućem roku. Bitka za slavoniju završava u pola 5 ujutro, znam da je radni dan, ali potrudite se malo. Nudimo Vam mogućnost još jedne borbe više, još jednog poena štete više, iskoristite to.

Jako volim, svoju Hrvatsku,
srce moje, kuca za nju!http://tinyurl.com/hld-hrana-slavonija


retrodevil