Ambient on/off

Join the new world

 

A Nemzeti Front - National Front szózata a Magyar Nemzethez!

Day 1,926, 01:45 Published in Austria Hungary by csiripapa

Bajtársak!Nemzettestvérek!

Lángokban áll a világ, ég mind a négy sarka. A pusztító orkán elérte határainkat és elnyeléssel fenyeget mindent, ami szent előttünk: Istent, Hazát és az emberi élet elengedhetetlen alapját: a magántulajdont. Az oltás munkájából nemzetünk minden egyes tagjának ki kell vennie a részét, ha az egyének pusztulásán túl ránk leselkedő nemzethalált el akarjuk kerülni.

Azért is a világégésnek ebben a drámaian komor órájában a Nemzeti Front - National Front nem nézheti tovább tétlenül, hogy a tűzvész felszításának főbűnősei: a zsidó-feudálkapitalista rendszer magyarországi helytartói akár tehetetlenségből, akár a kiváltságukat biztosító hatalomhoz való görcsös ragaszkodásból olajat öntsenek a tűzre és annak martalékául dobják oda hazánkat és benne Nemzetünket. Életösztönünk szavára cselekednünk kell és mi cselekedni is fogunk: eltávolítjuk Nemzetünk élni akarásának útjából a külső ellenségnél sokkal veszélyesebb belső ellenség érdekcimboraságát csatlósaival együtt. Nekünk kell vállalnunk és elvégeznünk ezt a feladatot, mert mi előre láttuk az események alakulását és tervszerűen felkészültünk Nemzetünk sorskerekének idejében való megragadására.

A Nemzetünkre váró feladatok azonban távolról sincsenek e lépéssel megoldva. Az igazi munka még csak most következik. Meg kell nyernünk ezt a létkérdésünket jelentő háborút és ebből a célból latba kell vetnünk Nemzetünk minden erkölcsi, szellemi és anyagi erejét.

A harcból, munkából és áldozatokból a Nemzeti Front - National Front tagjai éppoly példaadóan fogják részüket kivenni, mint eddig tették, mert nincs olyan áldozat, amelyet nagynak tartanánk most, amikor Nemzetünk jövendőjéről van szó. Mi meg fogjuk teremteni a harc és munka előfeltételeit, beállunk a legelső sorba, a legveszélyesebb őrhelyekre, de e magatartásunkkal szerzett jogcímünk alapján minden eszközt igénybe veszünk arra is, hogy Nemzetünk minden tagját kötelességteljesítésre bírjuk. Ha nem elég a kérő szó, akkor követelünk. Ha ez sem vezetne eredményre, akkor olyan eszközzel kényszerítünk minden harc- és munkaképes embert kiosztott feladatának maradéktalan elvégzésére, melyet célunk elérésére szükségesnek és jónak tartunk, mert ki merjük mondani és érvényt fogunk szerezni annak az elvünknek, hogy még a puszta életet is soknak tartjuk azok számára, akik Nemzetünk élethalálharcának követelményei alól kivonják magukat, vagy azt csak meg is kísérlik. Aki ma nincs velünk, Nemzetünkkel, ellene van! Annak azonban pusztulnia kell!

Ezzel a tudattal végezze Nemzetünk minden tagja kötelességét ott, ahová a közérdek állította, vagy jövendőben állítani fogja.

Mindenkitől ezt kéri a Nemzeti Front - National Front, mint a Magyar Nemzet politikai akaratának képviselője.

A mi szavunk a nemzet szava. Szavunkat megtartjuk és megtartatjuk. Győzni fogunk, mert győznünk kell és győzni akarunk.

Kitartás!


Jövőnk nyomán
csiripapa
 

Comments

ZoltanB
ZoltanB Day 1,926, 04:31

Előre a győzelemre!

Darth Dexx
Darth Dexx Day 1,926, 12:45

v+s

unavailable326542
unavailable326542 Day 1,926, 14:59

"Zsidó-feudálkapitalista", ezt most mégis hogy érted? Ez nem vág össze a minden komcsi zsidó elmélettel. Másrészt ez a "pazar" jelzőhalmozás ismerős egy bizonyos retorikából.
Harmadszor pedig, ha már minden áron ki szeretnétek írni angolul, akkor legalább Hungarian National Front legyen.
Negyedszer, ez eddig csak fenyegetőző rizsa, ugyanezt művelik a HaHások is, csak nekik kicsit jobban tolják a szekerüket. Konkrétumokat írjatok, legyen kidolgozott programotok!
No meg kicsit több komolyságot, mert kezd úgy tűnni, hogy ti is paródiának szánjátok ezt az egészet.

ZoltanB
ZoltanB Day 1,926, 22:01

Rakosi: A zsidó-feudálkapitalizmus igenis fennálló veszélyt jelent, hát látni kell az összatmoszférát. Mostanában megélesedett a nemzetközi helyzet.
Egyébként köszönjük az építő kritikát de előbb talán önkritikát gyakorolhatnál, az önkritika az egy nagyon fontos, egészséges, lenini friss levegő.
Mert amíg nem számolsz el a bolsvista múltaddal addig nem hiteles a kritika. Na hát, az istenke áldjon meg! Ugye ezt, hogy mondjam? Mert olyan, mint a b..szásnak a nemzetiszínű szalag.

unavailable326542
unavailable326542 Day 1,927, 11:13

De hogy jön ide a 'feudál'? Csak marxista, vagy legalábbis a felvilágosodás korabeli baloldali eszmék szidják a feudalizmust. Komolyan elgondolkoztam, hogy szövetségre kellene lépnünk.
Egyébként szívesen!
Nekem a puszta létem az önkritika, nekem ilyenekre már nincs szükségem.

gfsoak
gfsoak Day 2,076, 08:54

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.