"Kahvel" - olukord E-Eesti poliitmaastikul

Day 5,943, 09:46 Published in Estonia Estonia by Thomas Vertigo

Mõni aeg tagasi tegi rahvasaadik Vikat ettepaneku, et RK listi koostamise vastutus võiks olla opositsioonil. (https://www.erepublik.com/en/article/-vikat-t-helepanu-debatt-riigikogu-t-korraldus-2776420/1/20)
Sellega opositsioon nõustus.

Veidi hiljem tegi aga peaminister RK-s ühendhääletuse, kus arusaamatu rahaülekanne oli seotud sellise ettepanekuga:
"[...]
Riigikogus panen hääletusele, et eemaldada opositsioon töörahu järjepideva rikkumise ja kiusu tekitamise pärast RK listi tööst, kuni erakondade presidendid lepivad omavahel kokku, kas on võimlik ühes listis koos tööd teha või mitte.
Hääleta Donationi poolt JAH, kui toetad opositsiooni eemaldamist RK listist!
(annetus Eesti varasalve)
Albertti"


Kaugel siis see erakondade presidentide ümarlaud on?