BH and SH Ranking - Iran

Day 4,637, 03:54 Published in Iran Iran by eKourosh

سلام
امیدوارم که زندگی با همه بدی و کاستی هاش همچنان بکام باشد و امید باشد به فردایی بهتر


دراین مقاله قصد داریم یک نگاه کلی به شکارچیان مدال بی اج و اس اچ داشته باشیم
اگر چه نمی شود تاثیر پک ها را در این جدول نادیده گرفت و البته این سی روز از ایونت تابستان داغ (زمستان سرد) که هزاران مدال برای فرد به ارمغان آورده است نیز میتواند از نکات قابل توجه باشد

هدف از انتشار این آمار برای تحلیلگران و اهالی فن می باشد و خدایی نکرده باعث کدورت
و رقابت ناسالم نیست


ده نفر برتر ایران در هر دیویژن بر اساس اخذ مدال جنگ زمینی
BH
Download Image


ده نفر برتر ایران در هر دیویژن بر اساس اخذ مدال جنگ هوایی
SH

Download Image

این آمار در ظهر روز 4637 تهیه شده است

با تشکر
o7