وضعیت لجند های ایران ~~~ Sajjad

Day 4,376, 22:51 Published in Iran Iran by SajjadPRZD
با سلام؛
...باشد که روزگار خوشی رو در حال سپری کردن باشيد


" هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد "
گوته

در اين مقاله با توجه به اطلاعات آخرين گزارش وضعيت لجند های ايران
ميخوايم وضعيت پيشرفت اکانت های لجند کشور رو در سه ماهه گذشته بررسی کنيم


لجند های ايران1- Nader.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion XX ( 513,731,252,694 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭‭386,788,152,990‬

2- j o k er

Legends of the New World : Battalion XX ( 318,925,560,242 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭678,771,634,600‬

3- Dooomed

Legends of the New World : Battalion XX ( 225,803,360,151 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭302,977,957,050‬

4- SIay3R

Legends of the New World : Battalion XVII ( 188,962,108,087 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭‭348,765,063,730‬

5- Cyco.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion XVII ( 185,623,596,174 )دميج زده شده در اين مدت

‭‭336,578,728,220‬

6- R.a.m.i.n

Legends of the New World : Battalion XIII ( 147,289,320,029 )دميج زده شده در اين مدت

‭316,681,894,120‬

7- Theoden King

Legends of the New World : Battalion XIII ( 145,618,636,796 )دميج زده شده در اين مدت

‭300,025,912,560‬

8- General Stalin

Legends of the New World : Battalion XI ( 128,057,747,031 )دميج زده شده در اين مدت

‭213,022,628,010‬

9- pejmaaan

Legends of the New World : Battalion IX ( 108,763,128,741 )دميج زده شده در اين مدت

‭118,797,731,740‬

10- sudnzidvd.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion IX ( 104,703,814,218 )دميج زده شده در اين مدت

‭189,720,397,010‬

11- Rotten.ImmOrtal

Legends of the New World : Battalion VIII ( 97,229,882,181 )دميج زده شده در اين مدت

‭152,531,381,810‬

12- Faraz.RevengeR [+2]

Legends of the New World : Battalion VI ( 78,869,668,274 )دميج زده شده در اين مدت

‭205,091,344,220‬

13- p.e.d.r.a.m

Legends of the New World : Battalion VI ( 77,511,181,328 )دميج زده شده در اين مدت

‭101,294,244,580‬

14- Mahsa.Gh [-2]

Legends of the New World : Battalion VI ( 77,424,104,672 )دميج زده شده در اين مدت

‭31,794,732,280‬

15- Hossein M

Legends of the New World : Battalion IV ( 59,378,819,233 )دميج زده شده در اين مدت

‭56,220,316,530‬

16- Persian Myth

Legends of the New World : Battalion IV ( 50,953,679,014 )دميج زده شده در اين مدت

‭17,597,368,880‬

17- Mam BgM

Legends of the New World : Battalion III ( 46,435,721,390 )دميج زده شده در اين مدت

‭75,918,299,070‬

18- Lord jax [+1]

Legends of the New World : Battalion II ( 39,037,606,248 )دميج زده شده در اين مدت

‭9,062,458,880‬

19- EMPRAT00R [-1]

Legends of the New World : Battalion II ( 38,465,560,340 )دميج زده شده در اين مدت

-0-

20- arash irani 5

Legends of the New World : Battalion II ( 32,208,884,246 )دميج زده شده در اين مدت

‭178,262,630‬

21- Eyad27 [New]

Legends of the New World : Battalion I ( 25,537,431,139 )دميج زده شده در اين مدت

???

22- goraz [+2]

Legends of the New World : Battalion I ( 23,858,582,310 )دميج زده شده در اين مدت

‭34,404,372,770‬

23- Mamarezaa [New]

Legends of the New World : Battalion I ( 23,784,429,242 )دميج زده شده در اين مدت

???

24- drmorteza [-2]

Legends of the New World : Battalion I ( 22,968,843,432 )دميج زده شده در اين مدت

‭12,395,886,170‬

25- nazanin s [-2]

Legends of the New World : Battalion I ( 22,207,529,195 )دميج زده شده در اين مدت

‭13,748,790,110‬

26- Persian Alpha [-5]

Legends of the New World : Battalion I ( 21,789,633,329 )دميج زده شده در اين مدت

‭114,539,140‬


\o/ جوان جوان به پا خیز، حزب فقط رستاخیز \o/


یاعلی
o/14 November 2019
@SajjadPRZD