وزارت اطلاعات - ترجمه مقاله - درسی از جنگ (سی پی هلند)

Day 4,349, 08:56 Published in Iran United Arab Emirates by Persian Shaman
با ساب کردن اول از همه از مقالات با خبر خواهید شد


ترجمه شده از مقاله

[CP] Lessons From War

در واقع قصد بنده از این مقالات اطلاع رسانی و بالا بردن سواد سیاسی دوستان جدید هستش
و البته تجربه ی خوبی برای همه


به حق برابر هم برای تفریح احترام بگذاریم
نمام

وزارت اطلاعات ایران مجازی
مهدی
Persian Shaman
روز 4349 جهان مجازی