Δεύτερη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,856, 05:55 Published in Greece USA by milano13

Αυτή είναι η δεύτερη (2η) Αναφορά Προόδου για το Πρόγραμμα Ίκαρος. Μπορείτε να μελετήσετε την πρώτη (1η) εδώ.


> 01/06/2018: Ο Ίκαρος XAN1WTHS γίνεται ο πρώτος που αποφοιτά από το πρόγραμμα, φτάνοντας τον βαθμό του Wing Commander. Εγκαινιάζει έτσι και την κατηγορία συμμετεχόντων Απόφοιτοι (Alumni) που απολαμβάνει των ίδιων προνομίων με την κατηγορία Συνεργάτες (Affiliates), 3.000 μονάδες ενέργειας κατά την εβδομαδιαία διανομή τροφής.


>03/06/2018: Εγγράφεται ο τελευταίος μέχρι τώρα συμπαίχτης μας, Ίκαρος chrispetsos, ανεβάζοντας -προσωρινά- των αριθμό των Μελών σε 54.


>03/06/2018: Γίνεται η τρίτη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στα Μέλη. Καθένας λαμβάνει 10.000 μονάδες ενέργειας. Γίνεται η δεύτερη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στους Συνεργάτες και η πρώτη στους Απόφοιτους. Καθένας λαμβάνει 3.000 μονάδες ενέργειας. Μοιράζονται συνολικά 535.000 μονάδες ενέργειας, συνολικής αξίας 48.150 cc.


>03/06/2018: Οι Ίκαροι καλούνται να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για τη διοργάνωση κάποιου είδους event. Ιδανικά κάθε παίκτης θα λάμβανε ένα x ποσό αν έκανε ψ damage, ανάλογα με το βαθμό του, σε συγκεκριμένες αεροπορικές μάχες. 19 Μέλη ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Αντιλαμβανόμενοι το διαχειριστικό βάρος, οι περισσότεροι συγκλίνουν σε μια λύση που θα περιλάμβανε το διαχωρισμό σε ομάδες και την επιλογή ομαδαρχών, οι οποίοι στη συνέχεια θα επιφορτίζονταν με την επίβλεψη μόνο εκείνων των Μελών που θα ανήκαν στην ομάδα τους. Δεν προκύπτουν αρκετοί εθελοντές για τις θέσεις ομαδαρχών, η συζήτηση τελματώνει και η ιδέα εν τέλει εγκαταλείπεται.


>05/06/2018: Εκδίδεται άρθρο που ανακοινώνει την πρόθεση του Plato Foundation να επεκτείνει την οικονομική βοήθεια προς το Πρόγραμμα Ίκαρος. Συγκεκριμένα εξαίρετε το Πρόγραμμα για την οργανωτική του δομή και το αίτημα που κατέθεσε η χώρα γι’ αυτό γίνεται η βάση για το πλαίσιο χρηματοδότησης ανάλογων προγραμμάτων ανά το Νέο Κόσμο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.


>05/06/2018: Ο Ίκαρος R1kou γίνεται ο πρώτος που απομακρύνεται από το πρόγραμμα εξαιτίας παρατεταμένης ανενεργείας. Εγκαινιάζει έτσι και την κατηγορία συμμετεχόντων Αποχωρήσαντες (Dropouts). Οι Αποχωρήσαντες μπορούν να κάνουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής, εφόσον επαναδραστηριοποιηθούν. Θα τεθούν όμως σε δοκιμαστική περίοδο μίας εβδομάδας προτού λάβουν και πάλι οποιαδήποτε ενίσχυση. Μέχρι τη στιγμή της απομάκρυνσής του ο Ίκαρος R1kou είχε λάβει δύο ανταμοιβές για rank-up και δύο τακτικές εβδομαδιαίες παραδόσεις φαγητού.


>10/06/2018:. Ο Ίκαρος Goliath the omega γίνεται ο πρώτος που τιμωρείται με μόνιμο αποκλεισμό (permanent ban). Μέχρι τη στιγμή της απομάκρυνσής του ο Ίκαρος Goliath the omega είχε λάβει τρεις τακτικές εβδομαδιαίες παραδόσεις φαγητού. Εκκινεί συζήτηση για την προστασία του Προγράμματος από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.


>10/06/2018: Γίνεται η τέταρτη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στα Μέλη. Καθένας λαμβάνει 10.000 μονάδες ενέργειας. Δύο Μέλη βρίσκονται χωρίς τον κατάλληλο χώρο στην αποθήκη τους και η διανομή γι’ αυτούς αναβάλλεται μέχρι να διευθετήσουν το θέμα. Γίνεται η τρίτη τακτική εβδομαδιαία παράδοση φαγητού στους Συνεργάτες και η δεύτερη στους Απόφοιτους. Καθένας λαμβάνει 3.000 μονάδες ενέργειας. Μοιράζονται συνολικά 498.000 μονάδες ενέργειας, συνολικής αξίας 44.820 cc.


>10/06/2018: Διεξάγεται ο δεύτερος έλεγχος προόδου με τον υπολογισμό στατιστικών των Μελών. Από τον έλεγχο προκύπτουν: 24 Ίκαροι με δεκαδικό ρυθμό προόδου, 24 με μονοψήφιο ρυθμό προόδου, 3 με διψήφιο ρυθμό προόδου, και κανένας με μηδενικό. Η μέτρηση ‘μέση ποσοστιαία ημερήσια αύξηση rank points’ φάνηκε να στρεβλώνει τα αποτελέσματα υπέρ των Μελών με μικρότερο Βαθμό Αεροπορίας (Aircraft Rank) , γι’ αυτό προστίθεται και η ‘μέση ημερήσια αύξηση rank points’ (β-α)/η | β = τελικά rank points, α = αρχικά rank points, η = ημέρες συμμετοχής στο πρόγραμμα.


>10/06/2018: Εγκαινιάζονται τα Βραβεία Προόδου. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες στατιστικών που συγκεντρώνονται, ο 1ος λαμβάνει 2.000 cc, o δεύτερος 1.500 cc και ο 3ος 1.000 cc. Συνολικά μοιράζονται 9.000 cc σε βραβεία.


>10/06/2018: O Επόπτης Gyantse από το Plato Foundation διεξάγει έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος και ‘ανάβει το πράσινο φως’ για την εκταμίευση της εβδομαδιαίας τακτικής ενίσχυσης (grant) που είχε ανακοινωθεί στο άρθρο.


>10/06/2018: O Ίκαρος Anarion the Elendil2018 γίνεται ο τελευταίος που λαμβάνει ανταμοιβή για rank-up στην περίοδο που καλύπτει αυτή η Αναφορά Προόδου (31/06/2018-10/06/201😎. Οι ανταμοιβές που έχουν μοιραστεί αριθμούν σε 63 και ανέρχονται σε συνολική αξία στα 55.700 cc.


>11/06/2018: Εκδίδεται άρθρο που χρονολογεί τα πεπραγμένα του προγράμματος στο χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη Αναφορά Προόδου.


Ανακεφαλαιωτικά, την περίοδο 31/06/2018-10/06/2018 μοιράστηκαν φαγητά (92.700 cc), ανταμοιβές (55.700 cc) και βραβεία (9.000 cc) συνολικής αξίας 157.400 cc.Παρακαλώ ψηφίστε (vote), σχολιάστε (comment), επιδοκιμάστε (endorse) και αναρτήστε link στο feed των φίλων σας (shout). Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂


Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
This is the second (2nd) Progress Report for the Icarus Project. You can review the first (1st) here.


> 01/06/2018: Icarus XAN1WTHS becomes the first to graduate, achieving Wing Commander rank. He, thus, opens up the Alumni category, enjoying the same privileges as Affiliates, 3.000 energy units at the weekly food giveaway.


>03/06/2018: The last to date player, Icarus chrispetsos, gets enrolled. Member count -temporarily- reaches 54.


>03/06/2018: The third weekly food giveaway for Members takes place. They receive 10.000 energy units each. The second weekly food giveaway for Affiliates and the first for Alumni also take place. They receive 3.000 energy units each. A total of 535.000 energy units costing 48.150 cc get distributed.


>03/06/2018: Icarus players are called upon to contribute ideas and suggestions for an event of some kind. Ideally, each player would receive a sum x for dealing y amount of damage, depending on his/her rank, in specific aircraft battles. 19 Members respond. Factoring in organizational overhead, most converge to a solution involving allocation into squads and appointment of squad-leaders, who would then be charged with overseeing only the Members of their squad. Not enough squad-leader volunteers come forth, discussion halts down and the idea is ultimately abandoned.


>05/06/2018: An article announcing the intention of the Plato Foundation to extend financial support for the Icarus Project gets published. Read more here.


>05/06/2018: Icarus R1kou becomes the first to be removed for prolonged inactivity. He, thus, opens up the Dropouts category. Dropouts can register again once their return to action. However, they will be under a one-week trial period prior to receiving any support. At the time of the removal, R1kou had received two rank up rewards and two weekly food giveaways.


>10/06/2018:. Icarus Goliath the omega becomes the first to be permanently banned. At the time of the remal, he had received three weekly food giveaways. Discussions on how to prevent such incidents from occurring again in the future is under way.


>10/06/2018: The fourth weekly food giveaway for Members takes place. They receive 10.000 energy units each. The third weekly food giveaway for Affiliates and the second for Alumni also take place. They receive 3.000 energy units each. A total of 498.000 energy units costing 44.820 cc get distributed.


>10/06/2018: The second progress check by collecting and analyzing Member statistics gets conducted. The check yields: 24 Icarus members with decimal growth rate, 24 with single-digit growth rate, 3 with double-digit growth rate and none with 0 growth rate. The ‘average daily rank-points gain percentage’ metric was deemed to skew results in favor of low-ranking players, so ‘average daily rank-points gain’ was adopted along with it.


>10/06/2018: An event called Progress Prizes gets rolled out for the first time. In each of the two metrics calculated for the progress check, there’s a 2.000 cc prize for #1, 1.500 cc for #2 and 1.000 cc #3. In total 9.000 cc in prizes are awarded.


>10/06/2018: Supervisor Gyantse of Plato Foundation audits the project’s financial statements and green-lights the grant that had been announced in the article.


>10/06/2018: Icarus Anarion the Elendil2018 becomes the last to receive a rank-up reward within the period covered in this Progress Report (31/06/2018-10/06/201😎. Rank-up rewards amount to 63 at a cost of 55.700 cc.


>11/06/2018: The second Progress Report gets published.


To sum up, between 31/06/2018 and 10/06/2018 we disttibuted food (92.700 cc), rewards (55.700 cc) and prizes (9.000 cc) of 157.400 cc in total.


Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side! 🙂