12 godina erepa i misija [EDIT]

Day 4,383, 00:37 Published in Serbia Serbia by Refa Junior

Dok zajedno završavamo 12. godinu neverovatnog putovanja eRepublika, iskreno zahvaljujemo svima vama što ste omogućili ovo.

Izuzetno se ponosimo našim igračima i volonterima. Upravo su vaša strast, posvećenost i ponekad otpornost učinili eRepublik jedinstvenim univerzumom za igranje. Međutim, još smo ponosniji što vam možemo pomoći da uspostavite prijateljstva koja su prešla granice eSvet-a u stvarni svet.

Ove godine menjamo rutinu i dodajemo malo strategije: puno poklona se širi po svetu i vi ćete sami odlučiti po šta ćete ići.

Da biste zatražili poklone, moraćete da otključate lokaciju koja ih drži na posebnoj mapi događaja:


Spisak nagrada po lokacijama:


Zavisno od lokacije koju odaberete, moraćete da pričekate između 1 i 8 sati da biste dovršili otključavanje.

Nakon što otključate poklon, moraćete da se dokažete kao dostojan građanin koji radi nešto više od prijave samo. Tokom događaja će se registrovati potrošena energija i pređena razdaljina, a poneki će se oduzeti kada traženje poklona.

Možete koristiti i svoju valutu da ubrzate otključavanja ili vratite izgubljeno vreme.

Možete da dodate do 3 lokacije u redu za otključavanje do dana 4,390 [27. novembar 2019 23:59:59].

Na početku događaja moći ćete da odaberete otključavanje bilo koje lokacije kao početne tačke. Jednom kada se otključa vaša prva lokacija, moći ćete da birate samo lokacije koje su direktno povezane sa njom. Iskoristite preostalih 6 sati do početka događaja kako biste pametno isplanirali svoj put.

Poklon na otključanoj lokaciji možete zatražiti u bilo koje vreme do dana 4.391 [28. novembar 2019 23:59:59], pod uslovom da imate potrebne prijeđene kilometre i potrošite energiju. Kilometri i energija računaju se od dana 4,383 [20 nov 2019 00:00:00] do dana 4,390 [27 nov 2019 23:59:59]

Hvala vam !

Strategija (By Clopoyaur....):
Ako želite 60k Prestige za otključavanje AIR skina:
Počnite od Punta Delgadoa, a zatim jurite za obnovom energije. Istražite Južnu Ameriku, Centralnu Evropu i Afriku. Zanemarite severnu Aziju (zlato možete sakupljati u kasnijoj fazi).

P.S. Dodao bih još da danas imate MOST CONTESTED epik runde i u AIR i u GROUND bitkama. U EPIK AIR rundama PP se množe sa x3 za ground još nisam utvrdio da li je isto.