[White Legion] Правильник та Статут Легіону+Роздача

Day 1,658, 02:00 Published in Ukraine Ukraine by Drugabuser


Мої вітання. До вашої уваги Правильник та Статут Білого ЛегіонуI. Правильник Білого Легіону (Далі – Легіон)

1. Загальні положення.
1.1. Білий Легіон – військовео-патріотичне об’єднання
1.2. Легіон співпрацює з об´єднаннями , політичними партіями, та з іншими організаціями та установами для здійснення ідеї, мети і завдань цього Правильника.2. Ідея і мета.
2.1. Легіон особливо відстоює і здійснює такі засади:
1) Вірність Україні.
2) Націоналізм.
3) Влада кращих.
4) Лицарство.
5) Розмова виключно Українською мовою.
6) Покликання Легіону.
2.2. Мета Легіону – посилення та зміцнення військової, економічної, соціальної потужностей України; створення політичної еліти України, яка здійснюватиме виважену політику без міжусобних чвар; посилення впливу України на міжнародних політичній та військовій аренах; виховання української еМололоді на ідейних засадах Легіону.3. Організація.
3.1. Головні засади самоорганізації Легіону:
1) Ієрархія – обов’язок підстава права.
2) Єдність – осередків багато – провід один.
3) Добровільність – той хто хоче, може більше ніж той хто може.
3.2. Членство в БЛ.
3.2.1. Членами Легіону можуть стати громадяни еУкраїни
3.2.2. Членами Легіону можуть бути громадяни з силою від 750.
3.2.3. Головні обов’язки бійця Легіону:
1) Бути громадянином України.
2) Бути доброчесним і порядним егромадянином, зокрема розмовляти Українською мовою.
3) Постійно брати активну участь в ігрових процесах.
4) Підпорядковуватися Проводу Легіону.
5) Працювати на заводах Легіону.
6) Бути присутнім на зборах свого рою, завчасно попереджувати ройового чи бунчужного про відсутність.
7) Нарощувати свій військовий та економічний потенціал.
8 ) Виконувати накази проводу.
9) Плекати побратимство Легіону.
10) Бути рекомендованим Легінером.
11) Носити однострій
3.2.4. Головні права бійця Легіону:
1) Брати участь в житті і діяльності спільноти Легіону.
2) Мати право ухвального голосу в справах Легіону.
3) Бути обраним у Провід Легіону.
4) Отримати можливу підтримку з боку Легіону.
5) Покинути лави Легіону, попередньо узгодивши це з проводом.
3.2.5. Членом БЛ перестає бути той, хто без поважних причин не виконує обов´язків бійця Легіону.
3.2.6. Інші питання членства регулюються окремими положеннями.
3.3. Структура Легіону.
3.3.1. Легіон поділяється на рої для зручності координування ударів. 3.4. Керівні органи Легіону.
3.4.1. Провід Легіону – керівний і виконавчий орган Легіону.
3.4.2. Провід Легіону здійснює завдання діяльності БЛ.
3.4.3. Провід Легіону складається з: Коменданта, Булавного, Вістуна, Скарбника та Академіка з ройовими.
3.4.4. Рішення Проводу Легіону приймаються простою більшістю голосів дійсних членів Проводу4. Діяльність.
4.1. Головні напрямки діяльності Легіону:
1) Участь у військових діях.
2) Участь у політичних та соціальних процесах еУкраїни.
3) Розвиток українського суспільства, нововведення у всіх сферах його життя.
4) Виховання молоді.5. Традиція і символіка.
5.1. Покровитель Легіону: великий князь Руси-України Святослав Завойовник
5.2. Клик Легіону: Перемога або смерть!
5.3. Вітання Легіону: Слава!
5.4. Славень БЛ: Рутенія – Легіонер.
5.5. Славень Академії Білого Легіону: Ярослав Юрчишин – Марш Легіону.
5.6. Бойова пісня: Ярослав Юрчишин - Звитяга.
5.7. Відзнака Легіону: квадратний стяг, поділений горизонтально, по центру, на дві половини. За барвами червоною (зверху), чорною (знизу), на фоні яких, по центру, зображений хрест срібної або золотої барв.
5.8. Барви Легіону: срібна, золота, червона, чорна.
5.9. Назовництво БЛ становить синтез традицій козацтва, ОУН – УПА, та Пласту НСОУ. Назовництво БЛ є переважно таємницею.
5.9.1. Скорочення (абревіатури): “Білий Легіон” – БЛ, «Академія Білого Легіону» – АБЛ.6. Кошти і майно.
6.1. У власності Легіону можуть бути кошти і майно, призначені для здійснення діяльності передбаченої Правильником БЛ.
6.2. Кошти і майно Легіону складається з:
1) Членських внесків;
2) Добровільних допомог, пожертвувань, дарувань;
3) Виробленої продукції на власних заводах.
4) Інших надходжень7. Прикінцеві положення.
7.1. Правильник БЛ затверджується і змінюється рішенням 2/3 голосів членів Легіону.
7.2. Все, що не передбачено даним Правильником регулюється рішеннями Проводу Легіону.II. Керівні органи Легіону.
1.1. Комендант:
• Провадить діяльністю БЛ в рамках Правильника, рішень Проводу;
• Керує діяльністю проводу і ройових;
• Затверджує ройових на подання роїв;
• Змінює членів Проводу і ройових за умови невиконання ними своїх обов'язків.
1.2. Провід
1.2.1. Головний керівний та виконавчий орган, підпорядкований Коменданту;
1.2.2. Функції Проводу:
1) Приймає остаточні рішення в усіх справах дії Легіону,
2) Надає і відбирає ступені
3) Затверджує статут і зміни до нього,
4) Визначає напрямні діяльності Легіону
1.2.3. Члени Проводу:
1) Комендант (Commander)
2) Булавний (2nd Commander)
3) Скарбник — відповідальний за фінансово-господарський напрямок;
4) Вістун — відповідальний за внутрішні та зовнішні зв'язки;
5) Ройові.
1.2.4. Обов’язки членів Проводу:
Комендант:
•представляє Легіон перед українською та світовою спільнотою
• координує ініціативи членів Проводу, розподіляє й перевіряє їхню діяльність в рамках їхніх визначених посадових обов’язків;
• в разі своєї відсутності, передає повноваження Булавному.
Булавний:
•заміщує Коменданта, коли того немає на місці;
•координує удари в погодженні з Комендантом;
•вирішує суперечки всередині Легіону, виносить справедливі вироки, безпосередньо стежить за порядком та дисципліною в лавах Легіону;
Вістун:
•організовує систему внутрішнього інформування Легіонерів, зокрема по роях; дбає про оновлення скайп-чату Легіону новими адресами та адресатами;
•організовує інформаційне забезпечення заходів Легіону в пресі; веде електронний архів всіх відповідних інформаційних, матеріалів; головний редактор газети Легіону.
Скарбник:
•постійно працює над нарощенням матеріально-технічної бази Легіону шляхом організування зацікавлених членів Легіону до ведення активної і ефективної інвестиційної політики в рамках наяних ресурсів
•організовує і веде облік фінансових надходжень/витрат скарбу Легіону, майна БЛ; звітує про фінансовий та майновий стан куреня на кожній черговій Раді;
•здійснює технічно-господарські та інші витрати в рамках затвердженого Проводом бюджету
•забезпечує безперебійне забезпечення Легіону танками; організовує влаштування легіонерів на роботу;
•дбає про належне формування запасу Легіону.
Ройові:
•представляють рої перед Проводом, українською та світовою спільнотою
•інформують Провід про стан справ в роях щодо кадрів та проведених чи запланованих заходів;
•координують удари роїв, слідкують за їх матеріальним забезпеченням.
•беруть участь у засіданнях Проводу з правом ухвального голосуIII Правильник рою
1. Загальні положення.
1.1. Даний правильник визначає діяльність рою – складової частини Легіону.
1.2.Мета діяльності рою – організувати діяльність Легіонерів згідно завдань, напрямів діяльності, програми, плану діяльності Білого Легіону.
1.3.Правильник затверджується Проводом та використовується як типовий всіма роями. Зміни та доповнення вносяться Радою на пропозицію проводів роїв.
2. Рої.
2.1.Рій створюється, якщо чисельність членів останнього створенного рою перевищує 20 осіб, або випускається новий випуск Академії.
2.2. Провід рою:
1) Ройовий (Captain)
2) Бунчужний (2nd Captain)
3. Академія.
3.1.Академія здійснює головну роботу по вихованню еукраїнської молоді на ідейних засадах Легіону, по інтеграції молоді в ігрові процеси.
3.2.В Академію приймаються молоді еукраїнці від моменту народження.
3.3.Головою академії є Академік.
3.4.Академія має менторів.
3.5.Джура випускається з академії і стає Легіонером після здобуття 750 одиниць сили.ІV. Прикінцеві положення
1.Діяльність Академії, порядок зібрань та інші процеси в Легіоні можуть регламентуватися окремим доктринами та документами, які згідні із статутом БЛ.
2Даний статут може бути змінений 75% голосів.


Підписи засновників:

Drugabuser
RoMar
Askold7
Kazim4uk
Прийом до Легіону за результатами співбесідиТакож,кожен гравець до 30-го лвла,що відпишеться в коментах,отримає хліба на 200 хп

Слава Україні!