Ambient on/off

Join the new world

 

[VKR LT-EN] Interviu su Baltarusijos CP/ Interview with CP of Belarus

Day 1,789, 12:22 Published in Lithuania Lithuania by radovanas
Kad palaikyt baltarusišką nuotaiką...
Muzikinis fonas - 1
Music - 2
Muzikinis fonas - 3
Music - 4
Labai įdomus video/very interesting video
For creating belarussian mood...
Sveiki, DraugaiŠi apžvalga bus trumpa

Pabaltijyje įsigalėjo TAIKA. Tik estai su suomiais kariauja, tiesą sakant, net neatsimenu kada jie nekariavo. Rytų Suomijoje 52:3 laimi estai. Taip pat suomiai sukilo Pietų Suomijoje ir 44:11 laimi

Nebus lentelių, nieko nebus, karas pas mus pasibaigė...Interviu

Šį interviu pradėjau planuoti dar prieš penkias dienas, o būtent vakar ir pasisekė jį gaut. Gale bus paaiškinimai kai kurių vietų, kurių galite nesuprast, tekste tas vietas pažymėsiu '. Pokalbis vyko rusų ir pagrinde anglų kalbomis.Labas vakaras. Aš norėjau kalbėtis su Prezidentu JaSSiK, bet dabar kalbu jau su Prezidentu Tadeush Kosciushko. Kodėl pasikeitėte slapyvardį?

Pasikeisti slapyvardį norėjau jau po mėnesio žaidime, bet tada tai buvo neįmanoma. Neseniai tai tapo galima taigi aš nutariau nešvaistyti laiko ir pasikeisti.Ne paslaptis, kad lietuviai tuojaus okupuos Minską ir taip ištrins Baltarusiją iš žemėlapio, vienu žodžiu, mes laimim. Man įdomu, ką gi Jūs planuojate daryti – kovoti su Mumis ar bandyti susitarti?

Pažiūrėsim. Dabartinėje situacijoje abu variantai galimi.Lietuva baltarusiams po šio karo. Geri draugai ar pagrindiniai priešai?

Priešai, bet ne pagrindiniai. Nepaisant karo, Mūsų santykiai nėra jau toki tragiški. Bet Mes nepaliksim savo šiaurinių sąjungininkų. Tai reiškia, jog artimiausiu metu būsim priešai.Na gerai. Įsivaizduokime, jog Baltarusija laisva, o Švedija, Vokietija ir Suomija nebekariauja su ABC šalimis. Ar ir tokioje situacijoje Lietuva būtų Jums priešas? Ar Jūs turit kokių slaptų norų užkariauti Mūsų žemes? Kalbėkite atvirai prašom.

Mes niekada neplanavome okupuoti Lietuvos. Mūs pagrinidnis priešas – Latvija. Mano manymu, jeigu ne Jūsų geri santykiai su jais, tai galėtume būti neblogi draugeliai.Ką planuojate daryti su vengrais? Pult juos, kelti sukilimus ar padaryt kažkokį tai susitarimą?

Deja, šia informacija dalintis negaliu.Kokie Jūsų pagrindiniai tikslai prezidentavimo metu, aišku be Baltarusijos išvadavimo?

Teritorija nėra mums svarbiausiaTikrai? O tai kas tada?

Kaip rusai sako "Главней всего погода в доме, а все другое суета". 😃 'Jeigu Jums svarbiausia padėtis „namuose“ tai ir pakalbėkime apie tai. Girdėjau, jog praeityje eGudiją valdė rusai, o ne tikri gudai. Įtariu kol esat gyvas neleisite tam pasikartot?

Tai aišku! Kol aš žaidžiu už eBaltarusiją tol ją valdys tik ebaltarusiai! Tadas Kosciuška'' – eBaltarusijos gelbėtojas! Bonka 0,7Kurią Baltarusijos vėliavą Jūs labiau mėgstate: senąją baltą-raudoną-baltą ar dabartinę ir eRepublike naudojamą sovietinę raudoną-žalią?''' Jeigu senąją, tai ar prašysit adminų įvesti ją eBaltarusijoje?

Aišku, kad baltą-raudoną-baltą! Deja, Mūsų ir administracijos nuomonės tuo klausimu skiriasi... 🙁Ar Jūs girdėjote apie vadinamuosius litvinus?''''

Taip, be aboejonės.Tai gal esat vienas iš jų?

Savaime suprantama. LDK – mano istorinė tėvynė.Pakalbėkim apie istoriją. Kai kurie lietuviai mano, jog Jūs, baltarusiai, vagiate Mūsų istoriją. Ką Jūs taip manantiems pasakytumėte?

Nenoriu ginčytis, bet manau, jog teigti, kad LDK istorija priklauso tik Lietuvai, yra mažų mažiausiai savanaudiškumas, todėl kad LDK buvo Mūsų bendra valstybė, Mes Ją statėme kartu.Mes turime bendrą istoriją, visai neblogus santykius realiame pasaulyje, galų gale esame kaimynai. Tad kodėl vis kariaujam, vis pykstamės? Galbūt yra kažkoks viso to kaltininkas?

Pagrindinė priežastis, aišku, yra faktas, jog esame skirtinguose aljansuose. Aš tarp kitko gerai prisimenu pirmąjį Lietuvos – Baltarusijos konfliktą. Tada kai kurie lietuviai netgi buvo Mūsų pusėj, nenorėjo to karo, nenorėjo viso to priešiškumo.Gal buvote kada Lietuvoje? Ar mėgstate Mūsų šalį?


Būtent šiuo momentu, mano pašnekovas paprašė pokalbį nukelti valandai su puse, nes nori pažiūrėti futbolą. Kaip tik tuo metu ir pas Mus rodė futbolas – Lichtenšteinas – Lietuva, tad sutikau.Po valandos

Nebuvau, bet norėčiau pamatyti. Mėgstu Jūsų šalį, bet vien tik dėl bendros istorijos.eBaltarusija po metų. Stipri valstybė ar...

Žinai, tikrai sunku kažką pasakyti. Aišku tikiuosi, jog metams bėgant eBaltarusija taps stipresne ir labiau gerbiama valstybe, bet nieks nežino kaip bus iš tikrųjų.Na, ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti visiem eLietuviams?

Mylėkite Mane, mylėkite baltarusius ir atiduokit Mums regionus 😁


' - pažodžiui išvertus: svarbiausia oras namuose, o visa kita sumaištis

'' - Tadas Kosciuška

''' - senoji vėliava

dabartinė sovietinė


'''' - Litvinai (angliškai)

The Interview


In the end of the interview you can find explanations of parts, words that you may not understand. Those part will be marked with '. Most of the interview was in English so in fact you will now be reading the orginal variant. Lithuanian variant was just a translation.
I wanted president JaSSiK for interview but now I'm talking with president Tadeush Kosciushko. Why you changed your name?

Hm..I wanted to change my nickname after the month of playing but there was no such feature. Now it is possible and I decided to not waist time and do it.It‘s not a secret that Lithuanians are winning. What are you planning to do? Fight with us or make a deal with us?

We will see. Both options are accceptable at this moment.Lithuania after this war. Good friend or main enemy?


Enemy, but not main. Althouth war, our relations aren`t so terrible. But we will not leave our northern allies, that means that we will be enemies for near time.Okay let's imagine that Belarus is free and Sweden, Germany and Finnland stoped fighting with ABC. Would you regard Lithuania as an enemy in situation like this? Do you have any intentions to occupy our lands? Speak openly please

We never wanted to occupy lithunian regionas. Are main enemy is Latvia, not Lithuania. I think if not your good relations with Latvia, our relations can be pretty good.What are you planning to with Hungary? Attack them, make RWs or somehow make a deal?

We will not share that information.What are your main goals without liberation of eBelarus?

Territory is not the main for us.Really? So what then?

As the Russian say: "Главней всего погода в доме, а все другое суета". 😃'I heard that in the past eBelarus was ruled by russians. If this is true I guess that it won‘t repeat when you are alive?

Sure. While I'm playing for eBelarus, political power will belong only to eBelarus. Tadeusz Kosciuszko'' save Belarus! о7Do you like the white-red-white''' or the green-red flag of Belarus''''? If you like the white-red-white so would you ask for admins to change it.

Of course, white-red-white! Unfortunately administration did not support our love: (Have you heard about Litvin nationality?

Yes, of course.Maybe you are one of them?

Naturally. Grand Duchy of Lithuania'''''' - my historical homeland.Some Lithuanians say that Belarussians are stealing our history. What would you say to them?

I can't assert anything. But consider that the history of Grand Duchy of Lithuania is a history only of Lithuania - it's at least selfishness. Because it's our social state and we built it together.We have common history quite good relations in the real world in the end we are neighbors. So why we aren‘t good friends in eWorld? Who‘s fault is it?

I think, that the barrier of our friendship is that fact , that we consist in different alliances.
We can remember the first the first Belarus-Lithuanian conflict. By the way that time many Lithuanians were against Lithuania on the side of Belarus, without wishing hostility between our countries.Have you ever been in Lithuania? Do you like our country?
In this moment we made a one-hour break because my talker wanted to watch football. Lithuania was also having a match with Liechtenstein so I agreed

One hour laterNo, haven't, but I'd love to visit your country one day. I like your coutnry, but only for common history.eBelarus after one year. Strong country or ...

You know, it's hard to say clearly. Of course, I really hope that Belarus will be much stronger an respected country in a year, but who knows how it really will be?Final words to Lithuanian people

Love me, love Belarusian people and give our regions back 😁


' - [literal translation] The weather at home is the main thing and the rest is a chaos

'' - Tadeusz Kościuszko
''' - white-red-white flag


'''' - red-green flag

''''' - Litvins
'''''' - Grand Duchy of Lithuania


Pabaigai... For the end...


Užvakar štai ką pamačiau... Yesterday I saw this...
Tad... So...


Lietuva - namai Dievų, Lietuva - aukščiau Visų!

Lithuania - home of Gods, Lithuania - upon Everything!


 

Comments

Zmcr
Zmcr Day 1,789, 13:30

Глупая война. Многие в еБеларуси почему-то считают еЛитву злобным агрессором. Надо больше общаться.

Lukashenko Alexander
Lukashenko Alexander Day 1,789, 14:56

Хорошо вышел

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,789, 16:59

nu tak privetstvujem vsiex bulbasov v LDK!

iPSiArt
iPSiArt Day 1,790, 02:07

radovanai, 6iaip puikus interviu, tik mažas pasiūlymas - manau senąją baltarusių vėliavą (baltą-raudoną-balltą) būtų gėriau įdėti rėmelyje, kad būtų aiškiau kokios yra tos vėliavos spalvos. Be rėmelio ne kaip atrodo.

pvz: http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100214165413/althistory/images/1/19/Belarus_Flag_with_COA.png

arba:

http://www.voentorg.kiev.ua/image/cache/data/flagi/belo-krasno-bely-flag-belarus-500x500.jpg

Tautis_LT
Tautis_LT Day 1,790, 02:16

ačiū, buvo smagu paskaityt 🙂 ir naudinga, ypač po vakarykščio pokalbio su jų MoFA 🙂

mekigis07
mekigis07 Day 1,790, 04:02

o7

M.Windu
M.Windu Day 1,790, 13:24

good article.

Rytu aukstaitis
Rytu aukstaitis Day 1,791, 10:37

Pusbroliams gudams reikėtų pakeisti požiūrį į mūsų brolius latvius,kitaip nieko nebus.Užuojauta gudams dėl pralaimėjimo Minske 0:4 Ispanijai.Girdėjau ten jie trenerį net versti nori...Nieko ypatingai baisaus neįvyko,gerbiamieji,-Ispanija yra karalienė futbole šiuo metu.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.