Ambient on/off

Join the new world

 

[TWO]The World is Ours - Miénk a világ

Day 1,842, 19:51 Published in Hungary Hungary by eKulugyminiszterium
Tisztelt evilági állampolgárok,

Hetek óta, vagy talán már egy hónapja is terveztünk, előkészítettünk, és végre örömmel jelenthetjük be a TWO megalapítását.

Elkerülhetlennek éreztük a szövetség életrehívását, hiszen hosszú ideje, töretlen bizalom és barátság kíséri utunkat. Együtt vagyunk hosszú ideje, és így is kell folytatnunk, mint szövetség a jövőben továbbra is. Kiváló szervezésünk, tökéletes diplomáciánk és kölcsönös támogatásunk soha nem állt le, és elvezetett minket ehhez a cikkhez, ehhez a szövetséghez, és e csodálatos pillanathoz.

Sok minden jön még, és a lehetőségeink majdnem végeláthatatlanok. De néhány dolog biztos: mindig segítjük és tiszteljük barátainkat, és harcolunk azzal aki lenéz minket. Közös célok közös érdekeltségek vezetnek sok országot az eVilágban, akik számolhatnak velünk.

Tartunk majd egy tisztségviselői választást a napokban, úgyhogy hamarosan újra hallani fogtok rólunk.

Továbbá egy kevésbé fontos téma.

Elhatároztuk, hogy egy kitűzünk egy versenyt, az állampolgárok számára, ez nem más, mint a hivatalos logóterv elkészítése. Küldjétek a terveket a szervezetnek és több, mint boldogok leszünk, ha küldhetjük a nyereményt.

Alább a szövetség egyezményét olvashatjátok. Hosszú, tudjuk.


Bevezető rendelkezések:
Ezen hivatalos szerződés aláírásával, a demokratikus választások útján hatalomra helyezett kormányok elfogadják és megalapítják az alábbi normák és irányelvek alapján működő szövetséget. Hisszük, hogy ezek a kormányok az őket megválasztó demokratikus akarat és közvélemény szerint cselekednek. Az alábbi törvények nem csak a kormányokra és a szövetségi előljárókra vonatkoznak, hanem minden egyes polgárra. Az alábbi szabályok az aláírást követően életbe lépnek.I. Általános meghatározások
1. Név:
1.1 A szövetség hivatalosan a “The World is Ours Alliance” névre hallgat,
1.2 informálisan a TWO rövidítés a megnevezése.
1.3 Ebben a dokumentumban szövetségként említjük.

2. Tagállam
2.1 az az állam, amelynek elnöke ratfikálja ezt az egyezményt
2.2 a tagsággal kapcsolatos pontosabb meghatározásért lásd a III. Tagság fejezetet

3. A szövetség polgárai
3.1 azok, akik kapcsolatban állnak egy tagországgal
3.1.1 akik tagjai egy kormány által alapított katonai alakulatnak
3.1.2 valamelyik tagállamnak az állampolgárai
3.1.3 valamely tagállam kormányának tagjai
3.1.4 valamely tagállam politikai életének szereplői
3.1.5 és így tovább

4. Kormányok és képviselők
4.1 Az ország elnöke, amelyet a játékbeli mechanizmusok alapján választottak meg
4.2 Az elnök által kinevezett kormány hivatalnokok is, de nem föltétlenül csak azok
4.2.1 A hadügyminiszter és helyettesei
4.2.2 A külügyminiszter és helyettesei
4.2.3 Az alelnök

5. Szövetségi vezetőség

5.1 Informálisan a HQ névre hallgat
5.2. A főtitkár és helyettese
5.3 A szövetség hadseregének legfelsőbb parancsnoka és helyettese
5.4 A külügyi titkár és helyettese

II.
Alapelvek

1. A szövetség a játékbeli történelem, valamint a való életben köttetett barátságokra épül.
1.1 Minden eszközzel védelmezzük ezt a köteléket, bárki ellen aki megpróbálja megszűntetni.

2. A szövetséges országok hódítási és védelmi támogatása az egyik legalapvetőbb törekvésünk.

3. A kevésbé nyerhető hadjáratokat, vagy a szerencsétlenül zárható háborúkat lehetőség szerint kerülni kell.
3.1 Tehát a folyamatos háborúk nem elfogadottak, akár Európa tradicionális hadszínterein, akár bárhol az eVilágunkban.
4. Hosszú távú tervekre, melyekben több tagország érintett, a szövetség kiemelkedő hadügyi és koordinációs támogatást ad.
4.1 Beleértve, de nem kizárólag azokat a hadjáratokat, melyek az ellenséges szövetségek bónuszai ellen irányulnak.

III.
Tagság


1. Tagok
1.1 a szövetséget alapító országok:
1.1.1 Magyarország
1.1.2 Lengyelország
1.1.3 Szerbia
1.1.4 Spanyolország
1.1.5 Egyesült Királyság
1.1.6 Szlovénia


2. Tagság
2.1 jogosultság szerezhető
2.1.1 valamely alapító ország ajánlása alapján
2.1.2 az okirat elfogadásával és aláírásával
2.1.3 és a tagországok elnökeinek névtelen szavazásával
2.2 tagság felfüggeszthető
2.2.1 a szövetség vezetésének döntése alapján
2.2.2 a tagországok elnökeinek névtelen szavazásával

IV.
A szövetség állampolgárai.

1.Hivatkozva az I. fejezet 3. pontjára, a szövetség polgárait, a szövetséges országok állampolgárai jelentik.

2.A szövetség polgárai kötelesek:
2.1 A regnáló kormány utasításait követni
2.2 tartózkodni a saját célok előtérbe helyezésétől, ha a szükség úgy kívánja. (egyéb esetekben bátorítunk a céljaidért való küzdésre)
2.3 tekintettel lenni a többi tagország, valamint azok tiszteletre méltó lakosaira.


V. Kormányok és képviselők
1. Az ország elnökök
1.1 A döntések meghozásának és a koordinálásnak (elvárhatóan) a fő részesei.
1.2 Jogukban áll szavazni bizonyos a szövetséget érintő kérdésekben, melyeket ez az egyezmény határoz meg.
1.2.1 Az alapító tagállamok elnökei egy szavazattal rendelkeznek.
1.2.2 A társult államok elnökei fél szavazattal rendelkeznek.
1.3 Jogukban áll és elvárható tőlük, hogy jelen legyenek a szövetség általános IRC szobájában.

2. A kormány hivatalnokok
2.1 A döntések meghozásának és a koordinálásnak (elvárhatóan) a fő részesei
2.2 Jogukban áll és elvárható tőlük, hogy jelen legyenek a szövetség általános IRC szobájában.

3. A kormányok
3.1 Elvárjuk, hogy kommunikáljanak és terveiket koordinálják egymás között.
3.2 Kizárólag a szövetségi vezetőségre való támaszkodás az előzőekben teljesen elfogadhatatlan.
3.3 Ezen célból lett létrehozva a szövetség általános IRC szobája.
3.3.1 A csatornát a HQ moderálja.
3.3.2 A csatorna fő irányelvei egy ezen a szerződésen kívüli okmányban találhatóak.


VI.
A Szövetség Vezérkara

1. A vezérkart minden hónap 7.-ig fel kell állítani szavazás útján.
1.2 A tagországok elnökei jelölhetnek személyeket a vezérkari pozíciókba.
1.2.1 Az ajánlott személy tagja kell, hogy legyen országa kormányának (Elnök, Hadügyminiszter vagy Külügyminiszter).
1.2.2 Ugyanaz a személy nem lehet tagja a vezérkarnak 2 hónapnál tovább egyhuzamban.

2. Főtitkár
2.1 a továbbiakban SG
2.2 a szövetség legfőbb vezetője beleértve, de nem korlátozva
1.2.1 A szövetség belsőügyei
1.2.2 Katonai döntések és tervezések
1.2.3 Diplomáciai ügyek
2.3 egyetlen helyettessel rendelkezik
2.3.1 A helyettes a Főtitkár által kijelölt személy
2.3.2 Legalább 2 hónap tapasztalattal rendelkezik, mint Elnök, Hadügyminiszter vagy Külügyminiszter
2.3.4 A helyettes teljes hatalommal rendelkezik, a Főtitkár jelenlétének hiányában
2.4 legalább 3 hónap tapasztalattal rendelkezik, mint Elnök, Hadügyminiszter vagy Külügyminiszter
2.5 az elnökök és a társult országok választják meg abszolút többségi szavazás útján
2.6 A választásokat minden hónap 7. napján meg kell tartani.
2.7 Belépési jogokkal rendelkezik a szövetség általános és az Vezérkar IRC szobájához.
2.7.1 Kötelességük aktívan jelen lenni ezekben a szobákban.

3. Legfelsőbb Parancsnok
3.1 a továbbiakban SC
3.2 a szövetség legfőbb parancsnoka beleértve, de nem korlátozva
3.2.1 Ütéskoordináció szorosan együtműködve az államokkal
3.2.2 Közép- és hosszútávú startégiai tervezés
3.2.3 Közös mobil akciók összehangolása
3.3 egyetlen helyettessel rendelezik
3.3.1 Aki az SC által kijelölt személy
3.3.2 Legalább 2 hónap elnöki vagy hadügyminiszteri tapasztalattal rendelkezik
3.3.3 Teljes hatalommal rendelkezik a Legfelsőbb Parancsnok jelenlétének hiányában.
3.4 legalább 2 hónap hadügyminiszteri, vagy 1 hónap elnöki és 1 hónap hadügyminiszteri tapasztalattal rendelkezik.
3.5 Az elnökök és tásult országok egyszerű többségi szavazata alapján választható meg.
3.6 A szavazás minden hónap 7. napján zajlik.
3.7 Belépési jogokkal rendelkezik a szövetség általános és az Vezérkar IRC szobájához.
3.7.1 Kötelességük aktívan jelen lenni ezekben a szobákban.

4. Külügyi Főtitkár
4.1 Alábbiakban SoFA
4.2 Az elsődleges diplomáciai vezető a szövetségben, dolga beleértve, de nem kizárólag
4.2.1 A baráti szövetségesekkel való mindennapi kommunikáció
4.2.2 Diplomáciai segítségnyújtás bármeny tagország kormányának
4.2.3 Kommunikáció az eddig nem csatlakozott, de együttműködni kívánó országokkal.
4.3 egy helyettese lehet
4.3.1 a SoFA jelöli ki.
4.3.2 A helyettesnek legalább két hónap tapasztalattal kell rendelkeznie, mint CP vagy MoFA
4.3.3 A helyettes teljes SoFA jogokkal rendelkezik a SoFA hiányának esetén
4.4 Legalább 2 hónapos külügyminiszteri tapasztalat a követelmény, vagy egy hónap külügyminiszeri és elnöki tapasztalat.
4.5 Egyszerű többséggel választják az Államelnökök és a kijelölt tisztségviselők.
4.6 A választások időpontja: minden hónap 7.-e
4.7 Hozzáférése van a szövetség általános IRC szobájához, a parancsnokság szobájához.
4.7.1. Kötelessége aktívan jelen lennie ezekben a szobákban.

5. Alapelvek a döntéshozatalban:
A szövetség vezárkara, mint a szövetség legfelsőbb vezetése, amely az egész szövetség jólétéért felel, a szövetség hivatalnokai pártatlanok, döntéshozatal során nem részesíthetik előnyben saját országukat. Néhány esetben a szövetség jólétének szolgálata áldozatokkal jár, a nagyobb gazdasággal és katonai potenciállal rendelkező országok előnyt élveznek a döntéshozatal során.

VII.

Had- és külügyek

1.Minden hadi és külpolitikai ügy (ahogyan a 2. és 3. pont rendelkezik) megvitatandó a
1.1 Szövetségi SG, SC és SoFA
1.2 Szövetséges ország CP, MoD és MoFA
között.

2. Hadügyek, mint
2.1 Hadügyi közlönyökben parancs kiadás, CoD parancsok állítása
2.2 Lehetséges NE javaslatok
2.3 Rövidtávú hódítások
2.4 közép- és hosszútávú tervek
2.5 Barát szövetség támogatása

3. külügyek, mint
3.1. MPP kötési szándék semleges, vagy ellenséges országgal, vagy olyan országgal, mely szövetséges ország ellensége.
3.2 Bármely egyéb egyezmény megkötésének szándéka, semleges, vagy ellenséges országgal, vagy olyan országgal, mely szövetséges ország ellensége, pl.: NAP, swap, vagy régió bérlés.
2.3 Embargók bevezetése semleges, vagy ellenséges ország, vagy olyan ország ellen, mely szövetséges ország ellensége.
2.4 Diplomatikus segítségnyújtás másik tagországnak, hogy elérjen valamely szövetség által elfogadott célt.

Aláírók:

eMagyarország elnöke - GregoryG
eLengyelország elnöke - Prophet009
eSzerbia elnöke - Vladislav Milovanovic 83
eSpanyolország elnöke - Madridista1991
eEgyesült Királyság elnöke - Talon Karrde
eSzlovénia elnöke - Exclusive
2012.12.02
222 The World is Ours 222
Tisztelettel az ideiglenes HQ nevében,

GregoryG & Prophet009 & StrideR 83 & Mininuns
 

Comments

Avalokitesvara
Avalokitesvara Day 1,842, 19:53

o7

The World is Ours!

Satupad
Satupad Day 1,842, 20:00

Miénk a világ!

NightwatcherHUN
NightwatcherHUN Day 1,842, 20:02

\o/

Dacicus Maximus
Dacicus Maximus Day 1,842, 21:50

Micsoda csapat

HunVeteran
HunVeteran Day 1,843, 23:50

Miénk. Kié másé?

4RN0
4RN0 Day 1,843, 00:23

Szép cikk, a névválasztás nagyon kreatív...

Eheslo
Eheslo Day 1,843, 01:57

Egy hét késéssel, de meglett magyarul is.
Köszi.
Érdekes lesz a gyakorlatban látni, mert az évek óta velünk cipelt gondokat ez nem oldja meg.
A szlovének kinek a hátán kerültek be, mert a hűségük és az erejük alapján itt semmi keresnivalójuk nincs?

Adrastheus
Adrastheus Day 1,843, 02:23

\o/_\o/

Satupad
Satupad Day 1,843, 04:07

tl,dr
: D

Ungolim Pontius the Knight
Ungolim Pontius the Knight Day 1,843, 05:01

a spanyolok is? : P
egyébként tetszetős

Haszontalan pkrusi
Haszontalan pkrusi Day 1,843, 05:05

szegény árva yenkiket a keblére kéne ölelnie az új szövetségnek.

denes1es
denes1es Day 1,843, 09:50

o7

zsorex
zsorex Day 1,843, 10:28

Angoloknak örülök

DrFeherKonrad
DrFeherKonrad Day 1,844, 02:35

Sok szabály, sok szerv = irányíthatatlan gittegylet.

Illegal Name 6590028
Illegal Name 6590028 Day 1,844, 06:47

szóval most megint létrejött a one? fasza.

Defender of Ascalon
Defender of Ascalon Day 1,844, 07:43

TWO-nak haverja a CoT.
Haverunk a LEA.
Spanyoloknak haverjai a brazilok.

Nem is rossz.

montaigne
montaigne Day 1,844, 08:58

Egyetértek Éheslóval.

Na ezt azt hiszem idáig még soha nem írtam le....

reduit
reduit Day 1,844, 10:11

Unalmas, de nagyon...

reduit
reduit Day 1,844, 10:12

Nem is tudom, minek jövök fel????

fabyzol
fabyzol Day 1,844, 10:21

MÁV - Miénk A Világ : )
o7

Iszak
Iszak Day 1,844, 12:14

a névválasztás valóban nagyon furmányos

Rezangyal
Rezangyal Day 1,844, 13:36

A világ nem elég!

JxPgames
JxPgames Day 1,844, 16:47

do u not have English version?

JxPgames
JxPgames Day 1,844, 16:47

PD: voted 😛

TankAranka
TankAranka Day 1,844, 17:15

The world is mine. A hűség és erő alapján én abszolút itten kereső vagyok.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.