[The Presidency] South Africa/Hungararian Agreement

Day 1,129, 05:33 Published in South Africa South Africa by eSouth African Presidency
Contract
about handing over the Government of South Africa
to South Africans
22 December 2010


between
“True South Africans” represented by Grimstone, Fhaemita, CyberWitch, …(later Merle Corey, Mark_Morcom, Trony😵 called hereinafter “South Africans”
and
“Hungarian Take-Over Group” represented by I2oli, stadler city, kismedve, montaigne (later Kutyafa, AlterEgon, Bence0206), called hereinafter “Hungarians”

Above mentioned people have been several times elected in the congress or as president, and this time they take the responsibility on acting on the behalf of their Groups.

1. Parties agreed to cooperate in handing over the political power from the Hungarian Take Over Group to the “True South Africans” in exchange of 500 Golds.

2. The process of handing over will happen as follows:
a. Hungarians will submit a list of citizens as of 18 November (names could be checked and all of them were either born in SA or acquired SA citizenship) till 22 December end of the day.
b. Hungarians will give up their citizenships continuously after the election
c. The 2 communities will establish one party sharing the cost of it in 50-50% (20-20 gold), and will have a Hungarian Party President (montaigne).
d. The candidate lists and the voting itself will be done in such a way, that the “True South Africans” are granted to have a simple majority in the congress, like 50% + 1 member.
e. As soon as the result is officially confirmed by admins (26 December 6.00 erep time), the “True South Africans” are obliged to pay 500 Gold to the org “Freedom Organization” (http://economy.erepublik.com/en/accounts/1468617)
f. After receiving the 500 Golds, the Hungarians are obliged to give up citizenships and they are not supposed to allow new ones any more.

3. Technical preparation for the elections
a. The founder of the party will have the task to organise and execute the peaceful transfer of power related to this position.
b. The Hungarian Party President will resign after the election and give the party to the “True South Africans” (meanwhile the South African community makes sure to nominate a candidate with high enough XP).
c. As soon as the Party Presidency has been successfully transferred, the South African group pays a compensation of 20 Golds for inheriting the party.
d. If case an independent person related to the group establishes a party, the leadership has the obligation to alert the voters and to take measures against it.
e. The South African group will nominate a number equal to 50%+1 seats to the congress.
f. The Hungarian group will nominate a number of delegates that is less then 50% of the number of congress.
g. Having 2.c + 3.e + 3.f conditions fulfilled, the election’s result is grante😨 a 50% +1 seats to the true South Africans regardless of the distribution of the votes.

4. Non-involvement of third parties
a. True South Africans are taking responsibility that Brazil are not going to get involved in this deal either by occupying SA territories or by releasing new territories, furthermore, it will not get involved in SA elections. Should Brazil spoil the elections, the Hungarian Party will consider the contract breached.
b. Hungarian Group is taking responsibility not only for Hungarians with SA citizenship, but also the Serbian TO group. According to Hungarian’s best knowledge besides the Serbians there is no other national group, which could be large enough to influence the elections.
c. Should any third party try to disturb the elections by creating a new party, each of the parties commits to fight against it.

5. Execution + Guarantees
Parties concluded this deal in a good faith and they are prepared to execute it accordingly.
Parties are prepared to prepare a press-release and to publish it in the official gazettes (in English + Hungarian language) and to sign it in a comment. Deadline for the press release is 23 Dec, 6:00 erep time..

6. Other issues
Parties from this day until finalisation of the deal will refrain themselves from mutual hostilities, especially but not limited to:
a. Transfers of money, issue money
b. Proposing MPP without the other’s consent
c. Declaring war, closing peace, proposing natural enemy law
d. Senior politicians will take care about keeping the media unbiased and keeping trolls under control as much as possible. Senior politicians and opinion makers will be obliged to ask for calm and patience in articles (or comments), on chat, on forums, and in PM-s.

7. Future issues:
Members of the Hungarian Group commits not to involve themselves any more in South Africa’s internal affairs and will not support such an action either. Should there be any In-game visits of Hungarians in South Africa, that should be done in good faith towards the country and the citizens.

8. Breach of contract:
a. If this agreement is breached due to involvement of a third party or unpredictable event that is out of the control of both parties, both sides will do their best to fix the situation as agreed on in article 4. If the agreement cannot be fixed than both parties will be exempted from their obligations.
b. If the contract is breached by the Hungarians or the South Africans have not gotten the majority of seats as agreed on in article 3 there will be no payment by the South Africans.
c. If the South Africans break the contract, by failing to do their obligation as agreed on in article 1. than the Hungarians will prolong their stay in South Africa.


Signed on Hungarian side
Stadler_City (leader of the group)
Kutyafa (President)
Kismedve (vice President)
i2oli (state secretary)
montaigne (adviser)

Signed on South African Side
Fhaemita Malodorous (Resistance President)
Grimstone (Resistance Vice President)
Tronyx (Chief of Staff of eSAAF)
Merle Corey (Deputy Chief of Staff of eSAAF)Szerződés

a Dél-Afrikai Kormányzat átadásáról

2010 december 23


mely köttetett az alábbi felek között
“Dél-Afrikai Ellenállás” melyet képvisel Grimstone, Fhaemita, CyberWitch, (későbbiekben Merle Corey, Mark_Morcom, Trony😵 továbbiakban “Dél Afrikaiak”
és
“Magyar TO Csoport” melyet kévisel I2oli, stadler city, kismedve, montaigne (későbbiekben Kutyafa, AlterEgon, Bence0206), továbbiakban “Magyarok”

Fenti képviselők többszörös parlamenti képviselők, miniszterek, ex-elnökök, választóik felhatalmazását bírják..

1. A Felek megállapodtak abban, hogy a politikai hatalmat a Magyar fél részéről átruházzák a Dél Afrikai csoport részére 500 Gold egyszeri díj kifizetés ellenében.

2. Az átadás az alábbi ütemterv szerint fog haladni:
a. A magyarok átadnak egy listát, amely az általuk megszerzett dél-afrikai állampolgárok neveit tartalmazza. A lista 2010 november 18-i állapotot tükrözi. A listán szereplő nevek vagy dél-afrikába regisztrálta, vagy megszerezték a dél-afrikai állampolgárságot. A listát december 22-e napzártáig kell felmutatni a dél afrikaiak részére. (megtörtént).
b. A magyarok az állampolgárságokat a választások után folyamatosan adják le.
c. A 2 fél egy közös pártot fog alapítani, melynek költségét fele-fele arányban állják és amelynek elnöke montaigne lesz.
d. A jelölt lista olyan módon lesz felállítva, hogy a dél-afrikaiak 50%+1 töbségi szavazattal rendelkezzenek.
e. Amint a választások hivatalos eredményét közzéteszik az adminok (december 26, 6:00 erep idő szerint), a dél-afrikaiak kötelssége 500 Goldto utalni a “Freedom Organization” (http://economy.erepublik.com/en/accounts/1468617) nevű orgnak.
f. Az 500 Gold átvételét követően a magyarok kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy az állampolgárságukat feladják és nem osztanak ki továbbiakat..

3. Technikai előkészületek
a. A párt alapítója köteles előkészíteni a békés hatalom átadást..
b. A választásokat követően a magyar pártelnök köteles leomdani a pártelnöki poziciójáról egy dél-afrikai javára. Ezzel egyidejűleg a dél afrikaiak kötelessége olyan jelöltet állítani, akinek elég magas az XP-je, hogy átvehesse a hatalmat. .
c. Amit a pártelnökség átadása megtörtént, a dél afrikaiak kötelesek 20 Gold téritést fizetni a párt átvételéért cserébe..
d. Amennyiben bármely harmadik fél önálló pártalapításba fogna, a vezetőség kötelssége ezek ellen fellépni.
e. A dél afrikaiak 50%+1 kongresszusi jelöltet neveznek.
f. A magyarok 50%-nál kevesebb (maradék) jelöltet neveznek.
g. Amennyiben a 2.c + 3.e + 3.f feltételek teljesülnek, a választás eredménye garantált: a dél-afrikaiak 50%+1 helyet szereznek.

4. Harmadik felek kizárása
a. A dél-afrikaiak felelősséget válallnak, hogy Brazilia ne avatkozik be a választások menetébe (akár támadás, akár RW-k révén). Amennyiben Brazilia bármilyen szinten beavatkozik a választások menetébe, a magyar fél a cselekményt szerződésszegésnek tekinti.
b. A magyar fél a magyarokon kívül fellősséget vállal a szerb TO csapat cselekményeiért is. A magyar fél tudomása szerint nincs további olyan csoport, amely mérténél adódóan befolyással tudna lenni a választásokra.
c. Amennyiben bármilyen harmadik fél pártalapítás révén zavarni próbálja a választások menetét, mindkét fél köteles fellépni vele szemben.

5. Végrehajtás és garanciák
Felek jóhiszeműen vállalták a szerződés teljesítését és ennek megfeleően gondosan járnak el a kivitelezés tekintetében.
Felek szándékaikat sajtóközleményben fogják meghírdetni a hivatalos csatornákon keresztül. Ennek határideje december 23, 6:00 erep idő szerint.

6. Egyéb rendelkezések
A szerződés véglegesítését megelőzően felek kerüli az ellenséges magatartás megnyilvánulásának bármilyen formáját, különsö tekintettel az alábbiakra::
a. Pénzkibocsátás, utalások
b. MPP-k benyújtása a másik fél tudta nélkül
c. Hadüzenet, békekötés, natural enemy beadása
d. Az ország tekintélyes politikusai felelősséget vállalnak, hogy a sajtóbeli megnyilvánulások ne csapjanak át szélsőséges irányba és a trollokat féken tartják. Ugyancsak ők cikkekben, kommentekben, cseten, fórumon és PM-ben nyugalomra fogják inteni az embereket.

7. Jövőbeli ügyek:
A mygar közösség kötelezettséget vállal, hogy többé nem avatkozik bele a dél-afrikai belügyekbe és nem támogatnak ilyen erőfeszítéseket sem. Amennyiben a magyar játékosok továbbiakban dél afrikába szándékoznak látogatni, az csakis baráti szándékkal történhet.

8. Szerződés szegés:
a. Amennyiben harmadik fél által történt beavatkozáás, vagy vis-major miatt a szerződés nem tudna teljesülni, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyzetre megoldást találjanak a 4.-es paragrafusnak megfelelően. Amennyiben a megoldhatatlan helyzet adódik, a felek kölcsönösen felmentik egymást a kötelezettségek teljesítése alól.
b. Amennyibe a dél-afrikaiak nem érnék el a 3-as paragrafusban megállapított 50%+1 kongresszusi többséget, úgy a dél-afrikaiak nem kötelesek 500 Goldot fizetni.
c. Amennyiben a dél afrikaiak szerződést szegnek és nem fizetnek, úgy a magyarok folytatni fogják az országban történő hatalomgyakorlást. .


Aláírók magyar oldalról
Stadler_City (csapatvezető)
Kutyafa (Elnök)
Kismedve (alalnök)
i2oli (államtitkár)
montaigne (politikai tanácsadó)

Aláírók dél afrikai oldalról
Fhaemita Malodorous (az ellenállás elnöke)
Grimstone (az ellenállás alelnöke)
Tronyx (kabinetfőnök)
Merle Corey (kabinetfőnök helyettes)