[President] Par myslenek na zaver

Day 2,447, 07:30 Published in Czech Republic Czech Republic by Bootcha


Je to tady. Měsíc utekl jako voda a za pár dní nás čekají nové volby. Já jsem se rozhodl těchto voleb neúčastnit v pozici kandidáta, ale pouze v roli obyčejného voliče. Využiji tohoto posledního článku z pozice prezidenta ke zhodnocení právě skončeného měsíce a zkusím trochu nastínit, jakým směrem by se měla naše republika ubírat.Začátek měsíce byl v akčním stylu. Hned po nastoupení mého kabinetu do úřadu zaútočilo Srbsko na Polsko a podařilo se mu dobýt takřka všechny polské regiony. To nám umožnilo se po mnoha týdnech osvobodit a nakonec jsme měli všechny tři regiony pod svou kontrolou. K zajištění bezpečnosti jsme podepsali MPP se Srbskem, Argentinou a Francií a prodloužili jsme stávající spojenectví s Běloruskem.

Mezitím spustil Plato mezinárodní turnaj, ve kterém se nám dařilo nad očekávání. Společně jsme dosáhli na milník 1085,58 procent, což nám zajistilo dodatečný příjem 1775 goldů. Jelikož vláda chtěla motivovat hráče k co nejlepším výkonům, rozhodli jsme se rozdat přes 80 procent získané částky mezi hráče v závislosti na jejich příspěvku k celkovému výsledku a individuálních výkonech. Příjemným a tolik potřebným bonusem byl nejlepší možný štít, který nám zajišťoval dodatečnou ochranu ve velikosti 10 miliard poškození.

Vše bylo připraveno na kongresové volby. Bohužel Polsko není vyspělé pouze po vojenské stránce, ale také po taktické. Již dopředu deklarovali, že nám nedovolí mít kongres, přesto jsme všichni doufali, že nám podaří udržet regiony dostatečné dlouho. Bohužel se tak nestalo a kongres nám utekl přibližně o pět hodin.

Nemuseli jsme dlouho smutnit, protože náš výkon zaujal alianci LETO, do níž jsme se snažili připojit již v minulosti. Stalo se tedy, že dne 28. července jsme se připojili k dalším 12 státům a stali jsme se právoplatnými členy aliance LETO.Již na úvod jsem deklaroval svůj úmysl znovu nekandidovat. Na výběr jsou zatím dva kandidáti, které oba dobře znám a věřím, že oba se zhostí úlohy prezidenta se ctí. Na tomto místě bych chtěl napsat jenom pár myšlenek o tom, jakým směrem by se měli příští prezidenti vydat.

Hlavním dlouhodobým cílem celé republiky by mělo být posílení české populace. O babyboomu se mluví hodně dlouho a zatím jsme nezaznamenali výraznější úspěch, i když i v tomto momentě jsou v chodu jisté projekty, jak přivést do hry více českých hráčů. Musíme být ovšem na nové hráče připraveni, proto je jednou z priorit čeština ve hře, na které se pracuje, ale limituje nás omezený čas překladatelů. Sám jsem chtěl na překladu tento měsíc pracovat, ale dělo se mnoho věcí kolem a na překlad nezbyl čas. Kromě češtiny bych rád viděl nový návod, který by byl více přátelštější k uživateli. Momentálně máme jednu příručku, ale tipuji, že mnoho hráčů ji nečetlo.

Dalším úkolem, který stojí před novou vládou, je lepší začlenění do struktur aliance. Každý den mají naši spojenci několik bitev a pro jejich úspěch je nutná koordinace. Na jednu stranu je potřeba aktivního ministra obrany, který bude denně vydávat a aktualizovat rozkazy, na druhou stranu podřízení obyčejných občanů těmto rozkazům a ochota se kvůli bitvě přestěhovat. Hodně lidí mělo pochybnosti o našem přijetí a zdali můžeme být přínosem pro alianci, tak se musíme pokusit je vyvést z omylu.Na závěr mi dovolte poděkovat svému kabinetu. Přestože bývá v době prázdnin problém se sestavením aktivní a zkušené vlády, myslím si, že mě se podařilo najít vhodný mix lidí, kteří nepostrádali jednak entusiasmus, jednak zkušenosti. Bez nich by nebylo toto období ani z poloviny tak úspěšné.

Děkuji