[Plato Foundation Proposal]eRepublik technical changes

Day 3,542, 02:11 Published in Romania Slovenia by Mentalist de BucovinaHello!

As you can see, I have just started a globe-trotter project, an initiative that is not promoted or helped by Plato. 🙁
But that's not what I want to talk to you about.

In this project I noticed one of the reasons why the game dies. That is, many small countries have been invaded for a long time and have no chance of returning.
A concrete example: Bolivia has been occupied for some time by Lithuania, I have succeeded by diplomacy to obtain the release of a region before the elections for congress, and although they had a few hours to submit their candidacies, no Bolivian citizen did this thing.

Then I thought of a solution for the revival of the game in general, and of the small countries in particular.

The solution that I saw is the following - accelerating the growth rate of the determination of the occupied regions, namely:
- if a country occupies a region of another country, initially the rhythm of the increase of determination remains the current one;
-from the first release of the region (so-called “resetting of the determination”), if the same country occupies the respective region, the growth rate of the determination will double;
-from the second resetting of the determination, if the same country occupies the region, the growth rate will double from the first reset;
-and so on.

Obvious gains:
- small countries will have greater chances to grow
- the wars between the big countries will be even more intense
- it will consume more resources, from where the growth of the economy (production)
- diplomatic relations will develop further (two countries can form an alliance working together to keep a third country conquered, but through greater synchronization efforts)
- the military and political modules will become more complex and interesting.

Hoping that my idea is liked, I expect feedback (a lot). 🙂


Regards,
Mentalist de Bucovina

**************************************************************************

(Romanian version)

Salut!

După cum se poate observa, am început de ceva vreme un proiect de globe-trotter, o iniţiativă care nu este promovată sau ajutată de Plato. 🙁
Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc.
În acest proiect am observat unul din motivele pentru care jocul moare. Şi anume, că multe ţări mici sunt cotropite de mult timp şi nu au nicio şansă să-şi revină.
Un exemplu concret: Bolivia este ocupată de o vreme de Lituania, eu am reuşit prin diplomaţie să le obţin eliberarea unei regiuni înaintea alegerilor pentru congres, şi deşi au avut la dispoziţie câteva ore să-şi depună candidaturile, niciun cetăţean bolivian nu a făcut acest lucru.

Şi atunci m-am gândit la o soluţie pentru revigorarea jocului în general, şi a ţărilor mici în particular.

Soluţia pe care am văzut-o eu este următoarea - accelerarea ritmului creşterii determinării regiunilor ocupate, şi anume:
-dacă o ţară ocupă o regiune a altei ţări, iniţial ritmul creşterii determinării să rămână acesta actual;
-după prima eliberare a regiunii (aşa-numitele resetări ale determinării), dacă aceeaşi ţară ocupă regiunea respectivă, ritmul creşterii determinării se va dubla;
-după a doua resetare a determinării, dacă aceeaşi ţară ocupă regiunea, ritmul creşterii se va dubla faţă de prima resetare;
-ş.a.m.d.

Câştigurile evidente:
-ţările mici vor avea şanse mai mari să se dezvolte
-luptele între ţările mari vor fi şi mai intense
-se vor consuma mai multe resurse, de unde creşterea economiei (producţiei)
-se vor dezvolta şi mai mult relaţiile diplomatice (două ţări pot forma o alianţă conlucrând pentru a ţine ocupată o a treia ţară, dar prin eforturi mai mari de sincronizare)
-modulul militar şi politic va deveni mai complex şi mai interesant.

Sperând că va plăcut ideea mea, aştept părerile voastre.
Cu stimă,
Mentalist de Bucovina