[MoFA] Training War Agreement between eUkraine & eLithuania

Day 4,184, 04:20 Published in Ukraine Romania by Foreign Affairs of eUkraine

English

Starting from the day 4118 of the New World the training war between eUkraine and eLithuania will be established.


Rules of the agreement:

1. Training War will be held in Dnirpo (Ukr under LT) and Siveria (Ukr) regions
It is ping-pong TW
2. Both sides lose direct battles unless the both sides agree to do the opposite.
3. In case Ukraine or eLithuania accidentally win direct battle they should liberate the occupied province and lose next direct battle.
4. Training War will be stopped by request of one of the two parties.
5. In case of high determination sides can request changing of the regions and as a result eLithuania will be replaced to Siveria region (or in reverse)
6. On 5th of each month eLithuania should pay taxes from region to eUkraine


Signatures:

Hetman of eUkraine - D I T R O

MoFA of eUkraine - Kaizer.

President of eLithuania - iPSiArt

MoFA of eLithuania - Lord Garlan

Українська версія


Починаючи з дня 4118 Нового Світу еУкраїна та еЛитва
розпочинають тренувальну війну (ТВ)

Умови договору

1. ТВ буде відбуватися на регіонах : Dnirpo (Україна під контролем Литви) та Siveria
(Україна) Це пінг-понг ТВ
2. Обидві сторони програють прямі атаки(за виключеннями погодженими з обох сторін)
3. У випадку якщо еУкраїна або еЛитва випадково захопила регіон, вони мусять визволити захоплений регіон і програти наступну пряму
4. ТВ мусить бути призупиненим на вимогу однієї зі сторін
5. У випадку високої детермінації сторони можуть запропонувати змінити регіон проведення в результаті якого еЛитва буде переміщена в Сіверію (або навпаки)
6. 5 числа кожного місяця еЛитва мусить платити податки з регіону до еУкраїни

Підписи:Гетьман еУкраїни - D I T R O

МЗС еУкраїни - Kaizer.

Президент еЛитви - iPSiArt

МЗС еЛитви - Lord Garlan