Ambient on/off

Join the new world

 

[MoFA] Ally of the Week: eChina!

Day 1,909, 12:36 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Buitenlandse Za

[ENGLISH VERSION BELOW]Beste burgers van eNederland, en andere lezers,

Het is mijn eer u namens het hele team in de regering te mogen presenteren:Onze bondgenoot van de week is China. Een bondgenoot niet zo dicht bij huis, maar één die een betere vriend is dan velen van ons zich realiseren. Ze hebben nog nooit ‘nee’ gezegd op een verzoek om een MPP met ons (ze kunnen het natuurlijk betalen, maar dan nog: wij zijn maar een zwak en klein land vergeleken met henzelf), ze vechten wanneer de meesten van ons nog slapen en ze vochten aan onze zijde in vele pogingen onze vrijheid te heroveren.

In RL is het in China illegaal het spel eRepublik te spelen. Veel oudere spelers zijn gestopt met spelen, er is haast geen aanwas aan nieuwe spelers. Ingame is China is niet een erg open land, en de taal maakt communicatie erg lastig. Het Congres is voornamelijk native Chinese en het lezen van elkaars artikelen is niet makkelijk 🙂

Er is nog een andere reden waarom China zo’n gesloten gemeenschap is, om niet te zeggen dat het zeer moeilijk is om een burgerschapsverzoek ingewilligd te krijgen. Ze hadden (en hebben nog altijd) veel problemen met bondgenoten die binnen werden gelaten om wapens en voedsel te produceren in dit 100/100 bonus land. Sommige immigranten verkopen hun stemmen voor geld, op een georganiseerde manier, sommigen runden zelfs voor Landspresident. En toch worden wij, eNederlanders vertrouwd door de Chinezen en ze lieten inmiddels 3 mensen binnen om te werken voor onze communes. Een vertrouwen waar we zeer trots op zijn, en wat we vanzelfsprekend niet op het spel zetten. Daarom laten onze mensen zich niet in met de lokale politiek, tenzij de Chinese daar zelf om zou vragen om te helpen party take overs te voorkomen.China wordt wel beschouwd als het ‘laatste bolwerk van EDEN’, het ligt geïsoleerd in het oosten met op dit moment 41 regio’s en zoals gezegd maximale productiebonussen. Redenen voor de allianties CoT en Two om het overmeesteren van China te beschouwen als een van de grootste trofeeën die te behalen zijn. Het is moeilijk te voorspellen wanneer er weer aanvallen op China zullen volgen, maar ze zullen komen. Redenen genoeg voor ons om China te steunen wanneer ze ons daarom vragen. Zoals we ook hebben gedaan in hun recente oorlog met Indonesia.

We hebben hen geholpen Visayas te veroveren op de Indonesiërs, en het Filipino verzet te onderdrukken in Luzon. Sommigen van ons behaalden zelfs een Battle Hero medal.

Fosite earned a Battle Hero medal. yesterday The Battle hero achievement was awarded for dealing the highest influence in the battle of Luzon for China against Philippines.

Yfke van de Zand earned a Battle Hero medal. yesterday The Battle hero achievement was awarded for dealing the highest influence in the battle of Visayas for China against Indonesia.


Hier vandaan zouden ze zelfs Hawaii kunnen aanvallen, dus pak voor de zekerheid je korte broek en zwempak maar in, met je snorkels en je board. Dat is het mooie van een bondgenoot aan het andere eind van de wereld...Namens het MoFA team,
Van Spijck


[ENGLISH VERSION]
Dear citizens of the eNetherlands, and other readers,

It is our honour to present you on behalf of our entire team in the government:Our ally of this week is China. An ally not so close to home, but one that has been more of friend to us than many of us realize. They have never said ‘no’ to a request for an MPP with us (of course they can afford it, but still: we are a very weak and small country compared to them), they fight when most us are still asleep and they have stood by us in many attempts to regain our freedom.

In RL China it is illegal to play the game of eRepublik. Many older players stopped playing, there is almost no new entry of low level players. Ingame, China is not a very open country, and the language makes communication very difficult. Congress is mainly native Chinese and reading each others articles is somewhat hard 🙂

There is another reason why China is such a closed community, not to say that it is very hard to get citizenship. They had (and still have) many problems with allies that got citizenship to manifacture weapons and food in this 100/100 bonus country. Some of the immigrants sell their votes for money, in an organised way, some even ran for Country President. Yet we, the eDutch are trusted by the Chinese to have already 3 people in, working there for our communes. A trust we are very proud of, and which we won’t jeopardise ofcourse. So our people there won’t join any local politics, unless it’s asked for by the Chinese government itself in case of helping out to prevent party take overs.China is considered as the ‘last fortress of EDEN’, it lies isolated in the east with currently 41 regions and as said full production bonus. Reasons for the alliances of CoT and Two to see overpowering China as the biggest trophy they could achieve. It is hard to say when new attacks on China are to be expected, but they will come. Reasons enough for us to stand by China whenever they request our help. As we did in their last battles against Indonesia.

We’ve helped them to conquer Visayas from the Indonesians, and to crack down the Filipino resistance on Luzon. Some of us even got a Battle Hero medal.

Fosite earned a Battle Hero medal. yesterday The Battle hero achievement was awarded for dealing the highest influence in the battle of Luzon for China against Philippines.

Yfke van de Zand earned a Battle Hero medal. yesterday The Battle hero achievement was awarded for dealing the highest influence in the battle of Visayas for China against Indonesia.


From there they could attack Hawaii, so pack your shorts and swimsuits, your snorkels and your board, just in case. That’s the beauty of an ally on the other end of the world...On behalf of your MoFA team,
Van Spijck

Please subscribe to the Government Newspapers 

Comments

RV93
RV93 Day 1,909, 13:13

o7

D sky city
D sky city Day 1,909, 13:20

o7

Viglius
Viglius Day 1,909, 13:38

o7

MaartenW
MaartenW Day 1,911, 07:12

I just replied on your reply!

MaartenW
MaartenW Day 1,911, 07:12

and now I replied on my reply on your reply

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,909, 13:42

o7 GAME ON!!

LrdArc
LrdArc Day 1,909, 13:45

o7

Girlpower
Girlpower Day 1,909, 14:41

"taal maakt communicatie erg lastig"
Exactly, daarom heb ik me aangemeld als ambassador voor China (en overigens ook ROC Taiwan). o7

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,909, 14:43

o7

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,909, 14:54

Way to go, Girlpower! jij spreekt Chinees?

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel Day 1,909, 16:04

dus iedereen moet naar China verhuizen?

Fosite
Fosite Day 1,909, 16:11

o7

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,909, 16:12

o7 PG rules! o7

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,909, 17:09

voted

2.D.G
2.D.G Day 1,909, 19:11

Lol girlpower, is 't niet wat handiger als ik niet voor wat communicatie zorg tussen eROC en eNL.
Ik wil dat namelijk best doen zouden mensen dat nodig vinden.

Ursidae Polar
Ursidae Polar Day 1,909, 22:00

o7

Dutchys
Dutchys Day 1,910, 01:40

o7, very clear article!

WhiteTemplar
WhiteTemplar Day 1,910, 02:40

o7

Djoks
Djoks Day 1,910, 04:38

中国的问候!

Djoks
Djoks Day 1,910, 04:38

^ Greetings to China! o7

JackRodwell
JackRodwell Day 1,910, 05:23

O7

Dr IQ
Dr IQ Day 1,910, 05:24

o7

rickyforet
rickyforet Day 1,910, 05:25

o7

Beaster3
Beaster3 Day 1,910, 05:25

O7

Atracurium
Atracurium Day 1,910, 05:27

o7

Timmy11Wong
Timmy11Wong Day 1,910, 05:29

O7

The Prayer
The Prayer Day 1,910, 05:29

o7

protosjtu
protosjtu Day 1,910, 05:30

o7

KumaNekoUsagi
KumaNekoUsagi Day 1,910, 05:30

o7

Van Hideyoshi
Van Hideyoshi Day 1,910, 05:30

o7

Bright8212
Bright8212 Day 1,910, 05:31

o7

VLKR
VLKR Day 1,910, 05:31

o7

TDG221
TDG221 Day 1,910, 05:31

o7

levelzero
levelzero Day 1,910, 05:32

o7

DavidYu
DavidYu Day 1,910, 05:34

o7

Badman0316
Badman0316 Day 1,910, 05:35

o7

K9000K
K9000K Day 1,910, 05:38

Q7

Kelvin Johnson
Kelvin Johnson Day 1,910, 05:42

o7

ivanli28
ivanli28 Day 1,910, 05:43

thx

birdoffire
birdoffire Day 1,910, 05:50

🙂

ckdot
ckdot Day 1,910, 05:53

o7

forgive my confidence
forgive my confidence Day 1,910, 05:57

o7

70sPoverty
70sPoverty Day 1,910, 06:16

o7, v50

HKGHAKUNAMATATA
HKGHAKUNAMATATA Day 1,910, 06:22

o7

DFLL
DFLL Day 1,910, 06:23

o7

Master_luck
Master_luck Day 1,910, 06:44

O7

Peter HT
Peter HT Day 1,910, 06:45

o7, v54!!

ChrisAndersen
ChrisAndersen Day 1,910, 06:54

o7

Silent ion
Silent ion Day 1,910, 07:01

o7

Heikanu
Heikanu Day 1,910, 07:15

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.