Ambient on/off

Join the new world

 

[MoD] Praktische tips

Day 1,866, 12:59 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Defensie
ENGLISH BELOW


Wij vragen je om te vechten voor onze bondgenoten, jammer genoeg hebben we niet veel geld en kunnen niet zoveel MPP’s sluiten met andere landen. Hierdoor moet je soms verhuizen naar andere landen voor je DO. Als je dat niet doet vecht je soms zomaar aan de verkeerde kant, om dat te voorkomen moet je goed opletten.

Let op als je de DO aanklikt: vecht je voor de goede kant?
Ben je net naar Polen verhuisd om in een RW voor ons eigen land te vechten. Doe je de volgende dag braaf je DO en ga je terug naar je startpagina zie je opeens dat er niks is bijgeteld. Raar? Nee het is niet echt raar er is een simpele reden voor. Als je in Polen bent dan vecht je in de battle waar de DO op staat aan de kant van de bondgenoot van Polen. Dus heb je voor de vijand gevochten. Veel Nederlanders hebben geen wapens in overvloed dus dit betekent voor hun een dag minder de DO halen. Dus let altijd goed op of je ook wel aan de goede kant vecht!

Verhuizen? Let op dat je niet te veel geld uitgeeft
Je voorkomt dat door te verhuizen naar een bondgenoot in de buurt, die een mpp heeft met het land waarvoor we moeten vechten. Wij raden Duitsland aan (of volg het advies van je MU in de shouts). Is de DO niet beschikbaar vanuit je land waar je verblijft of vecht je aan de verkeerde kant volg dan in elk geval niet de link die je krijgt als je op DO klikt.Hoe kun je weten naar welk land je het best kunt verhuizen?
1. Klik op ‘No thanks’ waarna je het scherm krijgt met campaign details.
2. Klik dit (onderaan op de pijltjes) weg, zodat je de actuele battle van jouw divisie kunt volgen.
3. Onder de naam van het land waarvoor je wilt vechten zie je ‘xx allies’ staan.
4. Als je daarop klikt zie je de lijst met landen van waaruit je kunt vechten


Kies een land dat zo dicht mogelijk bij je huidige locatie ligt
Een land dat veel mpp’s heeft, en waarvoor je vanuit Nederland maar 20 NLG moving costs hoeft te betalen is bijvoorbeeld Duitsland of kies een ander land dat onder EDEN staat in dit artikel http://www.erepublik.com/en/article/alliantie-nieuws-alliance-news-2183375/1/20

Verhuis vervolgens op de normale manier:
1. Klik op je avatar in je startscherm
2. Klik op je profielpagina onder je grote avatar op ‘location: change’
3. Selecteer het land
4. Verhuis naar de dichtsbijzijnde regio (minste moving costs)

Rockets:
Wij vragen iedereen nog een keer om zijn bazooka’s, rockets, energy bars en ander zwaar materiaal op te sparen tot het moment dat we een goede kans hebben met een RW.

Kun en wil je als oudere speler bijdragen aan ons mpp-budget?
De regering probeert zo veel mogelijk mpp’s af te sluiten met landen die voor ons deel willen betalen. Helaas zitten veel andere landen ook met een zeer beperkt budget. Kun je en wil je als oudere speler wat geld of goud missen voor nieuwe mpp’s, neem dan contact op met weekstrom, minister van Financiën. Je helpt daarmee niet alleen ons land en onze bondgenoten, maar vooral de jongere soldaten voor wie zelfs minimale verhuiskosten relatief duur zijn.

Soldiers be prepared,

Kamp amersfoort, Minister van Defensie
Dave Brinkman, Staatssecretaris van DefensieENGLISH


We are asking from you to fight for our allies, but unfortunately we do not have enough money to sign mmp’s with that many countries. That is why you sometimes have to move to other countries to do your DO. If you don’t, you may accidentally end up fighting on the wrong side, please be careful to avoid that.

If you click on the DO: watch if you are fighting on the right side
So, you just moved to Poland to fight in our own RW. The next day you fight for your DO and you go back to collect your reward. To your surprise you didn’t make a single kill for you DO. Strange? No, it’s not really strange there is a simple reason. If you are in Poland and you fight in the battle of the DO, you will fight for the ally of Poland. So you have fought for the enemy. Many eNL’ers don’t have the weapons to make up for this mistake. So always keep an eye on whether you fight on the right side.


Moving? Watch out not to spend too much money:
You can avoid this by moving to an ally nearby, with an mpp with the country you have to fight for. We recommend Germany (or follow the advice give in your MU shouts). But isn’t the DO available from the country where you are or if it makes you fight on the wrong side, do not just follow the link you get through your DO!How to tell which country you should move to?
1. Click on ‘No thanks’ after which the campaign details appear.
2. Click this away (double arrow at the bottom), so you can follow the battle in your division
3. Below the country you need to fight for you see ‘xx allies’.
4. Click on that and the list of countries you can fight from drops down.Pick a country closest to where you are
A country with enough mpp’s, that you would only have to pay 20 NLG moving costs for, is for instance Germany. Or pick a country listed under the EDEN alliance in this article http://www.erepublik.com/en/article/alliantie-nieuws-alliance-news-2183375/1/20

Next you move as usual:
1. Click on your avatar on your homepage
2. On your profile page look up ‘location: change’ (under your large avatar)
3. Select the country
4. Move to the nearest region (lowest moving costs)

Rockets:
We ask everybody to save his bazooka’s, rockets, energy bars and other heavy material until we have a good chance with a RW.

Older player, and willing and able to contribute to our mpp-budget?
The government tries to sign as many mpp’s as possible with countries that are willing to pay for our part. Unfortunately many other countries have a very restricted budget as well. Are you an older player, and can you spare some gold or money for signing new mpp’s, please contact weekstrom, Minister van Finance. You are not only helping your country and our allies, but especially our younger soldiers for whom even minimal moving costs are relatively high.


Soldiers be prepared,

Kamp amersfoort, Minister of Defense
Dave Brinkman, Staatssecretaris of Defense

Please subscribe to the Government Newspapers 

Comments

atrej
atrej Day 1,866, 13:39

nice tips

voted

Prutser
Prutser Day 1,866, 15:54

Good article!

Shtula
Shtula Day 1,867, 03:41

Great,voted!

Huy van der Ham
Huy van der Ham Day 1,867, 16:16

V + sub.

I would like you more to perform any objectives for us, cause i see only resistances against Poland, and I ain't thinking that I should fight for Fuck*ng Germans cause of it 😃

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,867, 18:30

that's why we fight for our alliance, EDEN.

Huy van der Ham
Huy van der Ham Day 1,867, 19:03

Why for Germans? Fuck them! 😉

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.