Ambient on/off

Join the new world

 

[MoD] New Missions and Training War

Day 1,809, 10:48 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Defensie
ENGLISH BELOWEnige dagen geleden zijn er nieuwe missies verschenen. Een van de missies is om een aantal vijanden te verslaan in een battle tegen onze Natural Enemy. Omdat wij geen Natural Enemy hadden, heeft de regering onderhandeld met onze bondgenoot Noorwegen om een training war te starten. Gisteravond heeft Noorwegen ons NE verklaard en direct daarna wij hen. Na 24 uur tijd voor ons congres om hierover te stemmen, kan Noorwegen ons vanavond aanvallen.

Vanavond start de training war (TW) met Noorwegen, zodra zij ons aanvallen. Vanaf dat moment is het belangrijk dat je zo snel mogelijk het volgende aantal kills maakt:

Divisie 1: 10 kills (beloning: 60 strength + 1000 rank points)
Divisie 2: 30 kills (beloning: 60 strength + 5000 rank points)
Divisie 3: 60 kills (beloning: 60 strength + 10000 rank points)
Divisie 4: 100 kills (beloning: 60 strength + 20000 rank points)

Het is belangrijk dat je deze kills zo snel mogelijk haalt, omdat er daarna een nieuwe missie komt, waar je energy bars en bazooka boosters mee verdient.

MAAR:
verspil niet onnodig bazooka’s, raketten en ander zwaar materieel. Energy bars alleen als je anders de missie niet kunt halen! Maar gebruik gerust je batzooka’s, die zijn niet zo lang houdbaar.Het is een training war, en we moeten onze wapens sparen voor het moment dat we voor onze bevrijdiging kunnen vechten.

Om te zorgen dat spelers van beide landen hun missie kunnen halen en dat ieder na de training war zijn eigen grondgebied weer terug heeft, zijn er drie campaigns afgesproken.

Campaign 1: Noorwegen valt Noord-Nederland aan, Nederland moet winnen

Campaign 2: Nederland valt Vestlandet aan, Nederland moet weer winnen

Campaign 3: Nederland valt Sorlandet aan, en wint ook deze.

Op dat moment hebben wij Noorwegen gewiped, waarmee de NE eindigt (de snelste manier). Noorwegen moet via RW’s (resistance wars) zijn regio’s terugwinnen.

Deze RW’s moeten we dus Noorwegen laten winnen! Maar eerst: ten oorlog!

Soldaten, be prepared!
o7

Dave Brinkman, Minister van Defensie
Kamp amersfoort, Staatssecretaris van Defensie

[ENGLISH VERSION]


Few days ago new mission appeared. One of the missions is to defeat a number of enemies in a battle against our Natural Enemy. Because we did not have a Natural Enemy at that time, our government negotiated with our ally Norway to start a training war. Yesterday evening Norway declared us NE and right after that we did the same back. After 24 hours for Congress to vote about it, Norway is ready to attack us tonight.

The training war (TW) with Norway will start as soon as they attack. From that moment on it is important to make the following number of kills as soon as possible:

Division 1: 10 kills (reward: 60 strength + 1000 rank points)
Division 2: 30 kills (reward: 60 strength + 5000 rank points)
Division 3: 60 kills (reward: 60 strength + 10000 rank points)
Division 4: 100 kills (reward: 60 strength + 20000 rank points)

It is important that you make these kills as soon as possible, because a new mission will appear after this one. For this new mission you will be rewarded with energy bars en bazooka boosters.

BUT: do not waste bazooka’s, rockets and other heavy materiel unnecessary. Energy bars only if you need them do complete the mission! But you sure can use your batzooka’s! It is just a training war, and we need to save our weapons for the moment we can fight for our liberation.

To make sure players from both countries can complete their mission and that we all have our original regions back after the training war, three campaigns have been arranged:

Campaign 1: Norway attacks Northern Netherlands, the Netherlands must win

Campaign 2: the Netherlands attack Vestlandet, the Netherlands must win

Campaign 3: the Netherlands attack Sorlandet, and will win this one too.

At that point, we will have wiped Norway, which ends the NE (fastest way). Norway must win back their regions through RW’s (resistance wars).

In these RW’s we must let Norway win! But first, let’s engage in war!

Soldiers, be prepared!
o7


Dave Brinkman, Minister of Defense
Kamp amersfoort, State Secretary of Defense

Please subscribe to the Government Newspapers 

Comments

WhiteTemplar
WhiteTemplar Day 1,809, 10:58

o7

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,809, 11:36

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,809, 12:04

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,809, 12:04

And please, only use your batzooka's, save the rest of the goodies for our real enemy. o7

hollenboer
hollenboer Day 1,809, 12:28

Heb jullie een handje geholpen in de eerste wave 😛 24 kills 1024420 damage

djirtsdew
djirtsdew Day 1,809, 12:35

o7

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,809, 13:07

o7

Alex the best123
Alex the best123 Day 1,809, 15:18

o7

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington Day 1,809, 19:01

great info o/
voted

Gepard007
Gepard007 Day 1,811, 02:03

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.