[MO]: Vojni tutorijal

Day 1,213, 13:21 Published in Croatia Croatia by Ministarstvo obrazovanja RH


Glasnik Min. Obrazovanja, 17.ožujak.2011. (Day 1,213of the New World)

U novom broju Glasnika Ministarstva Obrazovanja donosimo vam vrlo važan tutorijal o Vojnom modulu.Nakon što ste obavili dnevne zadatke Work-Train-Get Reward možete krenuti u borbu.Jedna od najbitnijih stvari je provjeriti vojne prioritete tog dana koje se nalaze u novinama Ministarstva Obrane (obavezno se pretplatite na iste ako već niste).

Preporuka civilima je da instaliraju Add-On za Firefox sa zapovjedima za civile koje će vidjet na početnoj stranici eErepublika te svakodnevno pratiti zapovjedi ministarstva obrane.

Ako ste nov igrač i ako vam je ovo prvi put da se borite najpametnije je da se ne borite prije nego skupite nešto novaca svojim radom u firmi te kupite kruh kojim obnavljate zdravlje izgubljeno u borbi.


Ulazak u borbu

Kada ste provjerili aktualne dnevne zapovjedi na početnoj stranici eRepublika kliknite na More Millitary campaigns kako bi vidjeli listu aktivnih bitaka.U željenu bitku ulazite klikom na Fight te vam se otvara stranica odabrane bitke.Vaš damage kod udarca ne ovisi o visini healtha,udarali sa 21 ili 100 health-a uvijek je isti.Damage isključivo ovisi o vašoj snazi,vojnom ranku i oružju.Vaš protivnik je „imaginaran“ te kad se borite njegov health se ne smanjuj nego samo vaš i to 10 healtha po udarcu.Protivnik u borbi se dobiva automatski te kad vam je dodijeljen nemožete birat novog.Uvijek dobivate protivnika najsličnijeg vama po snazi.1.vaš utjecaj u bitci pobjedom protiv jednom protivnika u trenutnom krugu(turnu)
2.bonus na vaš ostvareni utjecaj ostvarujete samo u ratu protiv države koja je izglasana za Natural Enemy (u slučaju eHrvatske to je eSrbija),ako prijedlog zakona za NE ne prođe može se odmah predložiti novi u slučaju prolaska zakona mora proć 7 dana do prijedloga novog
3.ostvareni Rank bodovi (10% od ostvarenog utjecaja)
4.Experience bodovi-dobije se jedan za svaki udarac na protivnika
5.nastavak borbe (dodavanje nvog utjecaja u zid) borbom protiv novog protivnika
6. vaš ukupan utjecaj ostvaren u trenutnom krugu bitke

Napominjemo da sudjelovanje u mini bitci zadnjih 5 minuta ima najveći utjecaj tj.
maksimalni učinak na povećanje dominacije u Zidu.Tijek rata i bitke

Tijek rata

Kako bi rat između dvije zemlje počeo predsjednik predlaže zakon Declare War (objava rata).Objava rata je moguća samo državama s kojima postoji granica.Cijena objave rata je 200 golda+10% stanovnika iznad levela 5 zemlje koja napada.Ako je prijedlog prihvaćen nakon 24 sata glasanja objava rata stupa na snagu odmah.Odmah nakon stupanja objave rata na snagu predsjednik ima 24 sata vremena da napadne prvu regiju države kojoj je objavljen rat.Ako predsjednik ne napadne u roku 24 sata napad se automatski pokreće na nasumičm odabranu raspoloživu regiju.Napad neće biti moguć ukoliko je u regiji koju se planira napast dignut ustanak (Resistance War) te se napad stavlja na čekanje do završetka RW-a.Ako regija i nakon RW-a nije oslobođena napad se automatski nastavlja a u slučaju oslobođenja napad se preusmjerava na nasumično odabranu regiju.

Nakon što je napadnuta neka regija predsjednik države ima mogučnost postaviti bitku kao Bitku dana (Campaign of the day).U slučaju napada na neku regiju ta regija nije blokirana te država koja je napadnuta može napast dalje preko napadnute regije.
Rat između dvije zemlje prestaje gubljenjem granice (brisanjem napadnute zemlje) ili prijedlogom potpisivanja mira (Peace Treaty) za određenu sumu golda koji se daje kongresu na glasanje (zemlja kojoj se predlaže mir mora u narodnoj banci imati predloženu sumu golda za popisivanje mira).Prestankom rata također se gubi i Natural enemy.


Tijek bitke

Svaka bitka se sastoji od manjih mini bitaka od kojih svaka traje po 2 sata.Strana koja ima veći postotak influencea u zidu na kraju jedne mini bitke osvaja turn (zvjezdicu).Pobjednik je ona strana koja prva dođe do osvojenih 8 mini bitaka te tako bitka može trajat minimalnih 16 sati (rezultat 8-0) pa sve do 30 sati (rezultat 8-7).U slučaju da je osvojena regija koja je postavljena za Capitol,Capitol će postat sljedeća regija s najviše stanovnika.Ako je regija osvojena ustanak (Resistance War) se u njoj može podići 24 sata od njenog osvajanja u svrhu njenog vraćanja originalnoj državi.Cijena RW-a je 25 golda+0.1 gold za svakog stanovnika te regije.RW također može bit stavljen na čekanje i ako se u međuvremenu promjeni vlasnik regije igraču se vraća plačen gold za dizanje RW-a.Bolnice

Nakon što je bolnica postavljena u odabranu regiju može se koristi samo u slučaju napada na tu regiju ili dizanja Resistance War-a (oslobodilačkog rata)u nekoj regiji ako je ona okupirana.Bolnica se može koristit iz države u kojoj se nalazi napadnuta regija i svih njezinih mpp-a.U slučaju Resistance War-a u regiji u kojoj je postavljena bolnica ona se može koristit samo ako se nalazite u toj državi.

Kako biste uspjeli uzet bolnicu vrlo je bitno brzo reagirat na početku turna u kojem je postavljena jer nerijetko bolnica traje i manje od minute.
Kako biste bili u toku na ovoj stranici možete pratit koje su bolnice aktualne i iz kojih se zemalja mogu koristit.
Više o bolnicama i obnavljanju healtha čitajte u ovom članku.Ratne medalje i Vojni rank

Ratne medalje

Za svaku od ratnih medalja dobije se nagrada od 5 golda.1.Battle Hero medalja-osvaja se ako imate najviše infleuncea u jednoj mini bitci
2.Campaign Hero medalja-osvaja se ukoliko imate najveći influence na kraju cijele bitke
3.Resistance War Hero-medalju osvaja igrač koji je podigao RW te ako je on ujedno i uspješno završio
4.Super Soldier-medalja se dobije redovitim treniranjem za svakih 250 strength bodova (250,500,750,...)

Igrače s trenutno najviše influencea možete pratit preko Battle stats.Vojni rank

Vojni rank povečava se sukladno ostvarenom influenceu u borbi.On iznosi 10% ostvarenog influencea,npr. Ako u borbi ostvarite 5000 inf vaš military rank će se povečat za 500.

Ovdje možete vidjeti popis svih rankova te koliko je bodova potrebno ostvarit za određeni.
Za svaki rank koji ste ostvarili dobivate nadopunu vašeg healtha do 100 te 5% dodatne štete vašim udarcem u borbi.Ako ste u mogučnosti pripazite na prelasku na novi rank da ste na što manje healtha kako bi što više dobili te time uštedite.
Ako ste novi igrač i imate bilokakvo pitanje obavezno navratite na kanal #e-skola gdje uvijek ima nekog slobodng da vam pomogne.Savjetujemo svima pretplatu na sve državne novine
Novim igračima savjetujemo pročitati i dobro proučiti

Prvi koraci u eRepubliku
Vojni tutorijal
Tutorijal o tvrtkama
Tutorijal za seljenje
Upute za Mibbit i Chatzilla

Vaš ministar obrazovanja,Toppnik