Ambient on/off

Join the new world

 

[First steps] Cestou k dokonalosti - 3. časť / Cestou politika

Day 1,615, 10:40 Published in Slovakia Slovakia by Ministerstvo Informacii
UŽITOČNÉ STÁLE ČLÁNKY Ministerstva Informácií

I. Cestou k dokonalosti - 1. časť / The BASICS
II. Cestou k dokonalosti - 2. časť / Zostaňte v kontakte
III. Cestou k dokonalosti - 3. časť / Cestou politika
IV. Cestou k dokonalosti - 4. časť / Cestou vojaka
V. Akcie ministerstiev a hráčov "Jedlo a zbrane našim"
VI. Inzeráty (ponuky práce mimo pracovný trh a iné)
VII. ZakonníkNasledujúci článok slúži na zodpovedanie najčastejšie kladených otázok ohľadom politického modulu hry.

Pre každodennú hru však stačí 1. diel návodu, The BASICS.
Funkcia politika

Podstata toho, že vám eRepublik krajina pomôže presadiť sa je, že sa presadí ona sama a vytvorí tak dlhodobo lepšie podmienky pre vás.

Na to je však potrebné zapojiť veľké množstvo ľudí, ktorých treba koordinovať a povzbudzovať k spolupráci. Aby celá komunita v krajine fungovala, musí ju mať niekto na starosti a niesť za ňu zodpovednosť. Títo hráči sú politici.
Zoznam aktuálnych vládnych členovČlen politickej strany / Member of a partyVýhody členstva v politickej strane:

1. Možnosť stať sa kongresmanom (pozor, platí iba keď je vaša strana jedna z prvých 5tich v krajine) alebo prezidentom

2. Možnosť ovplyvniť , kto sa stane kongresmanom alebo prezidentom
Aj členovia strany sú vaši voliči. Keď ste členom strany, je väčšia pravdepodobnosť, že sa s vami niekto identifikuje a že vás bude voliť, aj keď vás nepozná.Ako sa stať členom strany?
Kliknutím na „Community“ na hornej modrej lište a zvolením možnosti „My party“sa dostanete do možností vašej strany. Sú dve:

1. „Join party“
Kliknutím na button „Join party“ sa vám otvorí prehľad strán.Zoznam politických stránKliknutím na názov strany sa dostane k jej podrobenejšiemu opisu.

Iba z prvých piatich najväčších strán sa dá kandidovať do kongresu.

1. HLAS - THE VOICE
- najstaršia strana

2. Vesela Strana
- mladistvá angažovaná strana pozostávajúca zo starších a mladších hráčov

3. Liehovisti
- tradičná strana pozostávajúca zo starších a mladších hráčov

4. E S O
- strana nasadzujúca za nováčikov

5. Freemasons Lodge
- strana vytvorená hlavne vo vláde aktívnymi hráčmi

6. Komunisticka strana Slovenska
- strana nezabanovaného hráča používajúceho viacero účtov, ktorý sa snaží pre srandu škodiť eSlovensku

Tu nájdete „Info“ o strane a informáciu o jej politickej orientácii, „Orientation“.Ak sa vám zameranie strany pozdáva, kliknite na button „Join party“.2. „Create new“
Náklady: 40 ks zlata
Iné požiadavky: level 16

Ak vám skutočne žiadna z uvedených strán nevyhovuje, môžete si založiť vlastnú stranu, kliknutím na button "Create new".

Okrem vysokých nákladov však priveľký počet politických strán prináša aj značné riziká pre vašu krajinu. Čím roztrieštenejšie sú hlasy reálnych občanov eSlovenska, tým menej hlasuje skutočných Slovákov pro strana, preto je väčšia šanca, že jednu zo strán ovládnu zahraničné multiny, že následne dostanú svojich, zámerne škodiacich kandidátov, do nášho kongresu a pokúsia sa o PTO.

Predseda strany / Party president (PP)
Voľby: 15. každý mesiac

Ak predseda strany odstúpi, stáva sa predsedom strany člen strany s najväčším počtom XP.Kým: členmi strany

Na modrej lište zvoľte „Community“ a kliknite na možnosť „Elections“. Kliknite button „Vote“ pod vašim preferovaným kandidátom.Povinnosti a práva predsedu strany:

1. Prezentácia strany
Predseda strany určuje, akú politickú orientáciu bude strana mať. Môže zmeniť aj za opis jej zamerania, ktorý poznáte z kolónky „Info“ a logo strany.

2. Propagácia strany
Predseda strany môže propagovať stranu prostredníctvom článkov a navrhnúť jej politický plán na nastávajúce volebné obdobie.

3. Predseda strany má rozhodujúce slovo pri umiestnení kandidátov strany na kandidátku do kongresu
V prípade, že počet kandidátov na kongresmana za jednu stranu presahuje v regióne, do ktorého sa hlásia, počet zvoliteľných kongresmanov, rozhoduje predseda strany o tom, kto sa na kandidátku dostane a koho odtiaľ vyradí.

4. Výber kandidáta na post prezidenta
Predseda strany môže navrhnúť na post prezidenta eSlovenska kohokoľvek so slovenským občianstvom bez ohľadu na jeho stranícku príslušnosť, alebo podporiť kandidáta cudzej strany.

Člen kongresu / Congress memberVoľby: 25. každý mesiac

Podať kandidatúru na kongresmana sa dá do 23. dňa mesiaca. Kandidovať môžu iba príslušníci jednej z piatich najväčších strán. 24. dňa v mesiaci zostaví predseda stany (v prípade, že počet v regióne kandidujúcich kongresmanov z jeho strany prevýši počet miest na kongresmana), kandidátku do kongresu. V prípade, že počet kandidujúcich je menší, predseda strany stráca možnosť ovplyvniť, kto kandiduje do kongresu.

Počet miest v kongrese, počet kongresmanských miest na región a počet divokých kariet závisí od množstva obsadených regiónov.

Kongresové miesta
V každom regióne sú zvolení tí kongresmani, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov v regióne, za ktorý kandidovali.

Kandidatúru do kongresu musíte podať v regióne, v ktorom chcete kandidovať. Preto sa tam musíte nachádzať v momente podania kandidatúry.

Wildcard / divoká karta
Ako divoká karta sa ešte do kongresu dostanú nezvolení kandidáti zo zvyšných kandidátov s najvyšším počtom hlasov v krajine .Kým: občanmi

Na modrej lište zvoľte „Community“ a kliknite na možnosť „Elections“. Kliknite button „Vote“ pod vašim preferovaným kandidátom.

Hlasujete za kandidátov kandidujúcich v tom regióne, v ktorom sa práve nachádzate.Povinnosti a práva kongresmana:

1. Kongresmani môžu predložiť zákony a hlasovať za ne:

a) New citizen fee / Zmena výšky poplatku, ktorí musia zaplatiť noví občania
Min.: 5 jednotiek meny

Change taxes / Zmena výšky daní
Min.: nesmie byť nižšia ako 1%
Max.: nesmie byť nižšia ako 99% z cla alebo DPH, alebo 50% z dane z príjmu (za Rawky sa neodvádza DPH)

c) Country donations / Prevod štátnych peňazí
Čo sa udeje: peniaze alebo zlato zo štátnej pokladne budú prevedené určenej organizácii; kým prebieha schvaľovanie, sú peniaze zmrazené a nedá sa nimi disponovať

d) Minimum wage / Životné minimum (minimálny plat)
Min.: nesmie byť nižší ako 0.10 jednotky meny

e) Issue Money / Tlačenie peňazí
Transakčný poplatok: 0.005 zlata pro 1 jednotka meny
Čo sa udeje: zlato zo štátnej pokladnice bude zamenené za peniaze

f) President Impeachment / Odvolanie prezidenta
Min.: aby prešlo, vyžaduje aby „za“ hlasovalo min. 66% hlasujúcich kongresmanov
Čo sa udeje: prezident bude nahradený druhým najvyššie umiestneným protikandidátom

g) Natural enemy, NE / Otvorený vojenský konflikt so susedným štátom
Čo sa udeje: občania krajiny, ktorá schválila NE, dostanú na boj so schváleným nepriateľom +10% bonus

2. Udelenie slovenského občianstva žiadateľovi z iného štátu (až po súhlase Ministerstva vnútra, MoIA)

Prezident / Country presidency (CP)Voľby: Vždy piaty deň v každom mesiac

Potenciálni záujemcovia o post kandidáta pred voľbami vydajú článok, čiže predložia svoju kandidatúru.
V článku sa môžu pokúsiť osloviť a vyzvať k spolupráci schopných ľudí, ktorých by si vedeli predstaviť vo vláde.

Reálne sa však kandidátom na prezidenta stáva iba kandidát navrhnutý predsedom niektorej z politických strán (hociktorej eSlovenskej).

V prípade, že je prezidentovi kongresom vyslovená nedôvera (čiže impeachment), sa prezidentom automaticky stáva protikandidát, ktorý sa pôvodne vo voľbách umiestnil v hlasovaní ako druhý po ňom.

Optional: Primárky

Často sa stáva, že za prezidenta kandiduje hneď niekoľko členov jednej politickej strany.

Obzvlášť väčšie strany ako je napr. Hlas vtedy uskutočnia prostredníctvom skupinového PM hlasovania neoficiálne voľby, usporiadané predsedom strany, v ktorých môžu členovia strany zahlasovať za svojho straníckeho favorita.

Víťaza následne predseda strany navrhne za svojho kandidáta.Kým: občanmi

Na modrej lište zvoľte „Community“ a kliknite na možnosť „Elections“. Kliknite button „Vote“ pod vašim preferovaným kandidátom.Práva a povinnosti prezidenta:

1. Predložiť kongresu návrh na začatie otvoreného vojenského konfliktu so susedným štátom

2. Predložiť nasledovné zákony

a) New welcome message / Nové znenie uvítacej správy pre nováčikov
Max.: dlhá najviac 1500 znakov
Čo sa udeje: ide o uvítaciu správu, ktorú obdrží občan pri registrácii

Alliance / Podpísať dohodu o členstve v alianciu
Podmienky: obe krajiny prijali zákon o uzavretí dohody o členstve v spoločnej aliancii, aby ju uzatvorili, musia oba štáty zaplatiť 10 000 jednotiek meny (zo štátnej pokladnice)
Trvanie: Dohoda o aliancii je uzavretá na 30 dní

c) Buy constructions / Kúpiť nemocnicu alebo obranný systém, umiestniť ich do daného regiónu
(peniaze zo štátnej pokladnice)

d) Declare war / Vyhlásiť vojnu
Náklady: 200 ks zlata + 10% * z počtu občanov útočiacej krajiny, schopných bojovať (aspoň 10 EP)

e) Trade embargo / Uvalenie obchodného embarga
Trvanie: pozastavenie obchodu medzi štátmi na 30 dní

f) Peace proposal / Navrhnutie mieru
Optional: za uzavretie mieru požadovať zlato
Čo sa udeje: ukončí sa vojenský konflikt

3. Predložiť programové vyhlásenie

4. Navrhnúť členov vlády

5. Menovať členov vlády

6. Odvolať členov vlády

7. V prípade otázok, ktoré prezident považuje za dôležité, uskutočniť referendum

8. Má rozhodujúce slovo vo veci všetkých dôležitých záležitostí týkajúcich sa eSlovenskaVláda / GovernmentVláda je nominovaná: kandidátom na prezidenta

Kandidáti oslovujú aktívnych hráčov, ktorých chcú mať v svojej vláde, prostredníctvom predvolebného článku, Skypu alebo PMky. Až si kandidát na prezidenta zabezpečí zostavu budúcej vlády, vydá článok so svojou predstavou. Ak kandidát získa do vlády schopných a osvedčených hráčov, často to rozhodne o výsledku volieb v jeho prospech.Menovaná: prezidentomViceprezident / Vice president

Práva a povinnosti viceprezidenta:

1. Viceprezident je pravá ruka prezidenta[

2. V prípade prezidentovej neprítomnosti rozhoduje za neho

3. Aktívne pomáha prezidentovi pri výkone jeho funkcie

Minister obrany / Minister of defense (MoD)

Práva a povinnosti MoD:

1. V prípade neprítomnosti prezidenta má MoD vrchné slovo pri národných vojenských rozkazoch

2. Vydáva oficiálne rozkazy ministerstva

3. Koordinuje činnosť viceministra

4. Môže spúšťať a kontrolovať dotácie na bitky a dotácie vojenským jednotkám

5. Účastní sa na EPIC IRC zasadaniach

6. Preberá rozkazy z veliteľstva EPIC.hq a tlmočí rozkazy z EPIC.defense

-

Viceminister obrany / Deputy minister of defense (MoD)

Práva a povinnosti ViceMoD:

1. Spúšťa a kontroluje dotácie na bitky v prípade prezidentskej neprítomnosti a neprítomnosti ministra, ak to uzná za vhodné

2. Spolupracuje s ministrom

3. V prípade neprítomnosti ministra ho zastupuje

Minister vnútra / Minister of internal affairs (MoIA)

Práva a povinnosti MoIA:

1. Rozhoduje o tom, komu bude udelené občianstvo eSlovenskej republiky (citizenship, cs)

2. Funguje ako predseda parlamentu a koordinuje kongresmanov pri hlasovaní za zákony

3. Zabraňuje PTO-útokom

-

Viceminister vnútra / Deputy minister of internal affairs

Práva a povinnosti ViceMoIA:

1. Spolupracuje s ministrom

2. Zastupuje ministra v prípade jeho neprítomnosti

Minister vzdelávania / Minister of education (MoE)

Práva a povinnosti MoE:

1. Stará sa o nových hráčov (ich kontaktovanie, vedenie evidencie nováčikov, všestranná pomoc nováčikom)

2. Píše návody, ktoré majú za úlohu uľahčiť nováčikom hranie hry

3. Usporiadava súťaže

-

Viceminister vzdelávania / Deputy minister of education

Práva a povinnosti ViceMoE:

1. Spolupracuje s ministrom

2. Zastupuje ministra v prípade jeho neprítomnosti

Minister informácií / Minister of information (MoI)

Práva a povinnosti MoI:

1. Informuje o zmenách v hre

2. Informuje o dianí v eSlovenskej a v medzinárodnej komunite

3. Usporiadava súťaže

4. Uľahčuje komunikáciu hráčov

5. Vypracúvava návody ku hre

-

Viceminister informácií / Deputy minister of information

Práva a povinnosti ViceMoI:

1. Spolupracuje s ministrom

2. Zastupuje ministra v prípade jeho neprítomnosti

Minister financií / Minister of finance (MoF)

Práva a povinnosti MoF:

1. Píše finančné správy

2. Informuje o ekonomických zmenách v hre

3. Navrhuje zmeny daní

4. Robí štátne nákupy (napr. tankov)

5. Dáva poslancom pokyny na donate zákon

6. Poskytuje ministerstvám finančné zdroje na dotácie a súťaže

7. Má prístup k národnej banke

-

Viceminister financií / Deputy minister of finance

Práva a povinnosti ViceMoF:

1. Spolupracuje s ministrom

2. Zastupuje ministra v prípade jeho neprítomnosti

3. Nemá však prístup k národnej banke, zdroje dostáva od ministra

Minister zahraničných vecí / Minister of foreign affairs (MoFA)

Práva a povinnosti MoFA:

1. Má po prezidentovi rozhodujúce slovo v otázke zahraničnej politiky

2. Koordinuje veľvyslancov

3. Navrhuje rozkazy Ministerstvu obrany, obzvlášť spojenecké bitky

4. Komunikuje so zahraničnými vládami

5. Zastupuje krajinu v alianciách

-

Viceminister zahraničných vecí / Deputy minister of foreign affairs

Práva a povinnosti ViceMoFA:

1. Spolupracuje s ministrom

2. Zastupuje ministra v prípade jeho neprítomnostiVeľvyslanec krajiny / Ambassador of a country

Nominovaný: prezidentom, MoFA

Menovaný: prezidentom

Povinnosti veľvyslanca krajiny:

Propaguje eSlovensko a uľahčuje komunikáciu so zahraničnými vládamiVeľvyslanec aliancie / Ambassador of an alliance

Nominovaný: prezidentom, MoFA, MoD

Menovaný: prezidentom

Povinnosti veľvyslanca aliancie:

Sprostredkováva plány a záležitosti aliancie svojej krajineKatka Shiroi Hutnikovie a Luxia Borgia
Ministry of information, eSlovakia
 

Comments

Maly Pepik
Maly Pepik Day 1,615, 12:37

pěkné

Markusiak
Markusiak Day 1,615, 12:52

Katka & Lucy o/ o/ o/

martin 123456789
martin 123456789 Day 1,615, 13:00

palec hore

Stileth
Stileth Day 1,630, 09:03

o/

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.