Ambient on/off

Join the new world

 

[FA] Ally of the week; Argentina

Day 1,918, 14:59 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Buitenlandse Za

[ENGLISH VERSION BELOW]Beste burgers van eNederland, en andere lezers,

Opnieuw is het aan het Foreign Affairs team om u namens de regering de nieuwe bondgenoot van de week bekend te maken: Argentina.Vorige week namen zij contact met ons op, vanwege de directe aanval van Brazil middels een NE verklaring. Dit viel zo ongeveer samen met onze laatste gov meeting en we waren het er unaniem over eens dat Argentinie zowel onze steun verdient als een echte bondgenoot is die we nu graag de aandacht geven.

We hebben al ‘n lange relatie met Argentina, en ze hebben ons altijd veel meer gesteund dan de standaard mpp-kills (die wij overigens ook maar zelden zagen in verband met het tijdverschil). Ook in Argentina mochten wij zonder een moment van twijfel onze communes vestigen toen zij nog flinke bonussen hadden. En ze deelden ook op andere wijzen hun rijkdom met ons.

September vorig jaar hielpen ze ons nog zeer gul met allerhande donaties toen wij op zwart zaad zaten. Met name de talloze donaties van gewone, kleine spelers die het echt deden om ons weer in het zadel te helpen, hebben grote indruk gemaakt.

Maar ook militaire steun was er. Nog iets eerder, 18 en 19 Juni hielpen de Argentijnen ons al om 2 regio’s te bevrijden van de Polen. En ‘n kleine week later met onze ATO actie in Noorwegen.
http://www.erepublik.com/es/article/-noticias-es-operaci-oacute-n-tango-tulip-aacute-n-2085855/1/20. Zonder hun hadden we deze successen zeker niet behaald!

Later kregen wij de kans om hun te helpen (http://www.erepublik.com/en/article/help-argentinie-help-argentina-2099808/1/20) en nu we dat weer kunnen doen, willen wij het als regering niet laten. (Overigens heeft Argentina een mpp met China, dus je kunt voorlopig gewoon in China blijven). Een tweede artikel volgt waarin we de huidige situatie in Argentina nader zullen uitleggen.

We hopen dat jullie onze kameraden in Argentina niet in de steek zullen laten! Laten we ook niet vergeten dat we over enkele weken samen een feestje te vieren hebben als onze nieuwe koning en koningin worden gekroond!Namens het FA team
Van Spijck

[ENGLISH VERSION]Dear citizens of the eNetherlands, and other readers,

Again it is up to the Foreign Affairs team to announce you on behalf of the whole government who will be our next Ally of the Week: Argentina.Last week they contacted us, because of the direct attack from Brazil trough NE declaration. This pretty much took place around the time we had our last gov meeting and we unanymously agreed thar Argentina both deserves our support as well as is a true ally we would love to put in the center of attention.

We go a long way back with Argentina, and they have always supported us way more than the standard mpp-kills (which most of us hardly ever noticed btw due to the time difference). We were allowed in in Argentina without any hesitation with our communeswhen they had high bonuses. And also in other ways they shared their wealth with us.

September last year, they helped us very generous with all kinds of donations when we were having financial difficulties. Especially the many, many donations by individual players who really did it to help us back in the saddle, left behind a great impression.

Then there was also military support. A little earlier, June 18 and 19, the Argentinians helped us free 2 regions from the Polish. And they helped a little week later with our ATO action in Norway.
http://www.erepublik.com/es/article/-noticias-es-operaci-oacute-n-tango-tulip-aacute-n-2085855/1/20. Without them, these successes would not have made history!

later ons we had the chance to help them (http://www.erepublik.com/en/article/help-argentinie-help-argentina-2099808/1/20) and now that we can do this again, we as the government sure want to return the favour. (Argentina has an mpp with China, so you don’t have to move, you can stay in China). A second article will follow in which we explain the current situation of Argentina more in detail.

For now, we hope you will stand by our comrades in Argentina! Let’s also not forget we will have a special celebration together in few weeks when the new king and queen of the eNetherlands will be crowned!On behalf of the FA team,
van Spijck

Please subscribe to the Government Newspapers 

Comments

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,918, 15:05

vote, great article \o/

RV93
RV93 Day 1,918, 15:10

o7

brendam
brendam Day 1,918, 15:29

o7

megacarnage
megacarnage Day 1,918, 15:29

voted!
g7

Jokerinho
Jokerinho Day 1,918, 15:30

v!

limpia madrid
limpia madrid Day 1,918, 15:30

Aguante Holanda!
Aguante Argentina!
Aguante Máxima!

v+s

ComandanteArgentino
ComandanteArgentino Day 1,918, 15:31

o7

Leochao
Leochao Day 1,918, 15:35

Votado!!!!

John Locked
John Locked Day 1,918, 15:36

Voted!!!

nicefaro
nicefaro Day 1,918, 15:38

Voted!

Talon Karrde
Talon Karrde Day 1,918, 15:43

Nice idea, ally of the week.

Aries Prime
Aries Prime Day 1,918, 16:03

: )

Yfke van de Zand
Yfke van de Zand Day 1,919, 23:46

Nice

nutty fox
nutty fox Day 1,919, 00:28

Great but have just one problem with this... I cant stand Tango 🙂 I really can`t. Since the Finns have their own tango that is beyond terrible (not comparing Argentine tango directly). Now I have a head ache durrrrr.

Leo Belgicus
Leo Belgicus Day 1,919, 01:16

Goede zaak!

Gwom
Gwom Day 1,919, 04:15

Voted

S.Killer
S.Killer Day 1,919, 04:41

Here we come argentinia 😛

Ambro17
Ambro17 Day 1,919, 14:21

Hail Argentina! We DO respect brotherhood :3

Shawtyl0w
Shawtyl0w Day 1,919, 15:12

Voted!

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,920, 11:33

Hail Netherlands, hail Argentina! o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.