[EN/RO][MoFA] A big 'THANK YOU' to our great friends!

Day 2,106, 04:59 Published in Romania Romania by Ministry of Foreign Affairs RO


Varianta în română este în josul paginii

UPDATE: Citiți și votați noul raport diplomatic: http://www.erepublik.com/en/article/2311197/1/20

One of the objectives we set with our allies for this month was to stop Bulgaria from having Congress elections for the 3rd month in a row, making CoT weaker by preventing Bulgaria to access their national treasury and to change the work tax.

A few months ago, keeping Bulgaria under occupation was seen as impossible, when they were relaxing on nice bonuses in the Middle East and with their core regions untouched. Today it has become a common occurrence.

With communication and coordination with our allies we can achieve great things, and we can make a huge difference in the eWorld.

Once again, Romania has proved its strength against one of the strongest CoT countries, not giving it any chance in liberating a region for Congress elections, and winning every direct MPP battle against Bulgaria, with the help of our friends.

After securing the Bulgarian front, we gave a decisive help in securing the war against FYROM, and in rejecting the Italian airstrike against our Colombian friends.

Thank you friends for being beside us once again!

Bulgaria has no Congress. FYROM has no Congress. CUA is secure!
Împreună cu aliații noștri, ne-am propus împiedicarea alegerilor pentru Congres din Bulgaria pentru a treia lună la rând, slăbind CoT, prin împiedicarea Bulgariei de a-și accesa fondurile din trezorerie și de a-și modifica taxa de muncă.

În urmă cu câteva luni, a ține Bulgaria sub ocupație era privit ca ceva imposibil, în timp ce ei se relaxau pe bonusuri bune în Orientul Mijlociu, și cu regiunile originare neatinse. Astăzi, a devenit un eveniment banal.

Comunicarea și coordonarea României cu aliații duc la rezultate mari, putând face diferența în eLume.

Încă o dată, România și-a dovedit forța în fața uneia dintre cele mai puternice țări CoT, nedându-i nicio șansă de a elibera o regiune în vederea alegerilor pentru Congres, și câștigând toate bătăliile directe prin MPP-uri, cu ajutorul prietenilor noștri.

După securizarea frontului bulgăresc, am oferit un ajutor decisiv pentru securizarea frontului împotriva FYROM, și pentru respingerea atacului aerian lansat de Italia împotriva prietenilor din Columbia.

Le mulțumim prietenilor pentru că au fost iarăși alături de noi!

Bulgaria nu are Congres. FYROM nu are Congres. CUA este în siguranță.