Ambient on/off

Join the new world

 

[DPP] Elections results

Day 1,853, 08:57 Published in Netherlands Netherlands by Marnix Maximus

[ENGLISH BELOW]


Beste Medeburgers,

Gister waren de Partij President verkiezingen. En ik mag nog een maand DPP leiden. We hebben een succesvolle maand achter de rug en we staan nu op de vierde plek we willen hier niet blijven staan we willen deze maand blijven groeien en omhoog blijven klimmen. Ik wil de andere Partij Presidenten ook feliciteren namelijk Joshua Morriseau (GPN), Kimberly McCullouch (DemNL), RikW (VVN), James Janeway (I&W), NoTie112 (Libertas), Shtula (Patriotische Partij van Nederland) en MaartenW (Sociaal Democratische Partij)


Partij Programma

DPP zet zich in voor beginners. We willen als partij een weg zijn voor beginners die ze naar nationaal politiek niveau brengen. We willen dat iedereen in eNL gelijk word behandeld nieuwelingen of ervaren spelers. We willen ook economische stabiliteit. Dat is nu het geval, maar we willen dat in de toekomst behouden. Het komt soms nog voor dat sommige mensen alleen in het congres willen voor alleen het goud. Er werd vorige maand al Congress Activity Report uitgebracht. Maar we willen dat er ook iets mee gedaan word.

Wil jij dezelfde doelen bereiken als ons? Join ons dan snel!

Forum

Als partij hebben we ook een eigen forum. Daar bespreken we alle belangrijke gebeurtenissen in de politiek.
http://www.enetherlands.nl

Weet je niet hoe je je aan moet melden voor ons forum gedeelte neem dan contact met mij op.
Ook met andere vragen kan je bij mij terecht. Stuur mij dan een PM of kom een kijkje nemen op #DutchPP.

Met vriendelijke groet,

Kamp amersfoort (Partij President van DPP)


[ENGLISH]


Fellow Citizens,


yesterday there were Party President elections. And I can say I am elected again for DPP. Last month was very succesfull for us. We stand now at the fourth place and we don’t want to stay here. We want to continue to grow. I want to congratulate the others PP namely Joshua Morriseau (GPN), Kimberly McCullouch (DemNL), RikW (VVN), James Janeway (I&W), NoTie112 (Libertas), Shtula (Patriotische Partij van Nederland) and MaartenW (Sociaal Democratische Partij)

Party Program

DPP is committed to beginners. as a party, we want to be a road for beginners to bring them to the national political level. Everyone has to be treated equally in eNL starters or experienced players. We also want economic stability. That is now the case, but we want it to maintained in the future. It happens sometimes that some people only want in Congress for gold. There was already released a Congress Activity Report last month. But we want that something happens with that information.

Do you want to achieve the same goals as us? Join us quickly!

Forum

As a party, we also have a private forum section. Here we discuss all the important events in politics.
http://www.enetherlands.nl

Don't you know how you should sign up for our private forum section please contact me.
Also for other questions you can contact me. Just send me a PM or visit us on #DutchPP.

Best Regards,

Kamp amersfoort (Party President of DPP)
 

Comments

Shtula
Shtula Day 1,853, 09:54

Thanks and congratz to you! : ) And pls,edit..Not Independet Party,Patriotische Partij van Nederland. ; )

Marnix Maximus
Marnix Maximus Day 1,853, 09:58

done

Kimberly McCullouch
Kimberly McCullouch Day 1,853, 10:04

congratulations kamp amersfoort. and it is good that dpp is involving to give new players chances in there party. i hope demnl and dpp can work together in the near future.

Gwom
Gwom Day 1,853, 10:38

Congratz Kamp amersfoort!
I guess that I can stay Vice President?

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,853, 11:14

Congrats to all!

james janeway
james janeway Day 1,854, 23:37

Congratz Kamp amersfoort!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.