[Defense] Sign up for supplies! Day 15

Day 1,891, 22:33 Published in Philippines Republic of China (Taiwan) by Analia Arnheim
It's been a while since I wrote an article. The Filipino Spirit is Waterproof!English:

The supply program would still continue. So kindly answer this survey, which is only open for citizens below Level 30. Please follow the instructions carefully, and do not use the article link as your profile link. Expect to get aid from the Ministry of Defense in about 24 hours.

Here's the link: http://tinyurl.com/admfohe

For citizens, foreign or local, who wanted to donate weapons or CC, kindly donate on this link: http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6597297 (Click the Donate button)

Note: We now donate Q5 food also. So, what are you waiting for?

Filipino:

Ipagpapatuloy pa rin ang programang ito. Pakisagutan ang surbey na ito na bukas lamang para sa mga mamamayang may antas na mas mababa sa ika-30 antas. Pakiusunod ng maayos ang mga panuto at huwag gamitin ang Natatanging Lugar Kuhanan ng artikulo bilang iyong Natatanging Lugar Kuhanan. Asahang makakuha ng tulong mula sa Kagawaran ng Tanggulang Pambansa sa tinatayang panahon na dalawampu't-apat na oras.

Narito ang Natatanging Lugar Kuhanan (too much effort in Filipinizing URL): http://tinyurl.com/admfohe

Para sa mga mamamayang, dayuhan man o hindi, nais magbigay ng sandata o salapi, maaaring magbigay sa Natatanging Lugar Kuhanan na ito: http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/6597297 (Pindutin ang Donate)

Paalala: Nagbibigay na rin kami ng Q5 food. Ano pang hinihintay mo?Yours truly,
Al Raposas
Minister of Defense
Captain of PMA Regiment 4
Duke of Luzon

Update:
In celebration of the establishment of the First Philippine Republic (January 23, 1899), the Ministry of Defense had inaugurated Camp Casimiro Raposas, a base in the Municipality of Kalayaan in Palawan dedicated to the newly established monarchy.