[Czech MoP] Weekly Tournament

Day 4,833, 04:05 Published in Czech Republic Czech Republic by Czech Ministry of Population
Dear citizens

Welcome to the first official publication of the Ministry of Population of the month of February 2020.
First I want to introduce myself, my name is Gerardo and I come in this period to help in the development of the government of the CP Clorofila, which I thank for her trust in me.
This month we bet harder on the growth and strengthening of the community and therefore we bring news for you, so we are going to implement an incentive system for our soldiers.

We will have a weekly tournament where we will award the Aviator Tops and Tank Tops from each division.

The prizes range from Q5 Missiles to Q7 Weapons as appropriate (depending on the market price, the cc available this month to be able to make purchases from reliable producers). So off to battle! We are monitoring you, uh?

Which battles? All battles of Czech Republic (for now the ones we have with Poland)

We hope that everyone will participate and do their best in this month where together we aim to create a stronger and more united Czech Republic.

We are at your disposal, for any questions.
Vážení občané

Vítejte v první oficiální publikaci Ministerstva obyvatelstva z měsíce února 2020.
Nejprve se chci představit, jmenuji se Gerardo a v tomto období přicházím pomáhat při rozvoji vlády CP Clorofila, kterému děkuji za její důvěru.
Tento měsíc jsme tvrději vsadili na růst a posílení komunity, a proto pro vás přinášíme novinky, takže budeme implementovat motivační systém pro naše vojáky.

Budeme mít týdenní turnaj, kde budeme odměňovat vrcholy letců a tílka z každé divize.

Ceny se pohybují od raket Q5 až po zbraně Q7 (podle tržní ceny, cc k dispozici tento měsíc, aby bylo možné nakupovat od spolehlivých výrobců). Tak do boje! Sledujeme tě, hm?

Které bitvy? Všechny bitvy o Českou republiku (zatím ty, které vedeme s Polskem)

Doufáme, že se všichni zúčastní a v tomto měsíci udělají maximum, kde společně usilujeme o vytvoření silnější a jednotnější České republiky.

Jsme vám k dispozici pro případné dotazy.GerardoNT
Minister of Population- Czech Republic

Clorofila
Country President - Czech Republic