Ambient on/off

Join the new world

 

[CP] Závěrečný článek [CZ / EN]

Day 2,055, 02:00 Published in Czech Republic Poland by p02jun


Vážení občané,
Jak jistě víte, doba mého působení na postu prezidenta České Republiky skončila. Nastal tedy čas, abych napsal pár slov a shrnul celé své funkční období.Polsko a TWO
Jedním z hlavních problémů bylo Polsko a vstup do TWO.
Zřejmě si většina z vás všimla, že nám Poláci drží dva naše regiony, S. a J. Čechy. První část mého vyjednávání s polskými zástupci se týkala uzavření oficiální dohody o pronajmutí obou regionů Polsku za symbolickou částku.
Polská vláda na to však reagovala velmi negativně, tudíž jsme stále bez regionů a peněz se rovněž nedočkáme.
Další část vyjednávání se týkala vstupu našeho státu do TWO (ACT). Velitel TWO nechal toto rozhodnutí na Polsku, oba polští zástupci (prezident i MoFA) však byli příliš zaneprázdněni, snad se tedy podaří dokončit jednání mému nástupci.Slovensko a Morava
Další problém, kterému jsme museli čelit byla okupace (v současné době) našeho jediného regionu Moravy Slovenskem.
Zpočátku jsem neměl tušení, jak tuto situaci vyřešit, nakonec se však ukázalo, že to nebylo až tak složité.
Poté, co nám Slovensko vrátilo Moravu na kongres, se mezi námi rozběhla diskuse, že Slovensko už Moravu zpět nedostane. Možnému konfliktu naštěstí zabránil slovenský prezident, který uznal, že hrozba airstriku v současné době není a Moravu si tudíž můžeme ponechat. Vztah se slovenskem jsme následně upevnili TW, kterou jsme si vzájemně pomohli při plnění eventu a po jejím skončení nám byla Morava opět vrácena.pTO
Situaci v našem státě se zatím daří držet pod kontrolou, nezaznamenal jsem žádnou aktivitu naznačující pTO. Možná, že jsem až přehnaně bránil cizincům v získání české občanky, ale při představě, že by se k nám mělo dostat něco podobného, jako byli Makedonci, jsem raději zvolil jistotu. Rozhodnutí, zda-li si můžeme dovolit obohatit naši civilizaci o pár cizinců, raději ponechám na mých nástupcích.Můj názor
Když jsem přijímal nabídku na prezidentský post, upozorňoval jsem na to, že na funkci pravděpodobně nebudu mít tolik času, jak bych chtěl mít. Přesto jsem se setkával s nepochopením, když jsem ten čas opravdu neměl.
Na stranu jednu jsem mohl nad hraním strávit trochu delší čas, na stranu druhou jsem strávil online spoustu hodin a už toho mám celkem dost. Z tohoto důvodu přejdu patrně na celé dva měsíce na dvojklik, případně přestanu hrát úplně. Mile rád si nechám ujít to, jak můj nástupce slízne smetanu za některé moje skutky i to, jak se postaví k některým problémům, které se vyskytly v diplomacii. Snad bych mu jen popřál hodně štěstí.
Moje poslední aktivita, kterou v rámci eRepubliku vykonám, než se plně odevzdám tolik vytouženému odpočinku, bude článek o možnostech v rámci diplomacie. Nejsem si jistý, co s ním udělám a zda-li ho vůbec publikuji, každopádně to už bude čistě moje věc.

Poděkování
Na závěr bych chtěl vyjádřit obrovský dík lidem, kteří mi byli k dispozici vždy, když jsem je potřeboval, patří mezi ně především Jankhos a norso.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří nějakým způsobem přispěli k chodu našeho státu i přesto, že jsem zde třeba nebyl.--- ENGLISH VERSION ---


Dear citizens,
As you probably know, my term is over. That means I should recap the whole term and append few words.Poland and TWO
One of the main problems was Poland and admission of our country in TWO.
Most of you have probably noticed that Poland is holding 2 of our regions (Southern and Northern Bohemia). First item of discussion with polish president and MoFA was completion of contract about renting our regions to Poland for a symbolic price.
However, their government decided to refuse this idea so we don’t have the regions and we won’t even receive any money.
The second item of our discussion was admission of our country in TWO (ACT).
The commander of TWO said that Poland should decide about this. Unfortunately, both of their delegates were too busy and I can only hope that my successor will be more successful in this item.Slovakia and Moravia
Another problem we had to face was occupation of our (for the present) only region by Slovakia. I had no idea how to solve this problem first but it wasn’t as hard as I expected it would be. When we received Moravia back to have a congress, some of our citizens began to claim that we won’t give Moravia back to Slovak. Luckily, president of Slovakia avoided the possible conflict when telling us that there is no threat of airstrike so we can keep the region.
We also improved the relations between our countries when we started a training war to complete the missions. When the TW was over, we received Moravia back into our hands.pTO
Situation in our country is being under control for now; I didn’t notice any activity signalizing pTO. Maybe I was too careful when I refused to provide citizenships to unknown citizens but I think that the safety of our population should be in the first place. However, my successor can decide if he wants to enrich our population with some refugees.My opinion
When I decided to accept the offer to be a president again, I also said that I probably won’t have as much time as I’d like to have. Still, I had to face anger of some people when I wasn’t able to be online.
On the one hand, I could spend more time online but on the other hand, I spent online so many hours that I already have enough. Due to this fact, I’ll go offline for the next 2 months.
I won’t take care about how my successor reaps success for some of my acts or how he solves the problems with diplomacy. I’d like to bid him all the best during his term.Expression of thanks
Huge thanks goes to everyone who was online whenever I needed their help, especially to Jankhos and norso.
I’d also like to thank everyone who cared about our country although I wasn’t able to be online.

Mějte se fajn / Wish you all the best
 

Comments

fwdre
fwdre Day 2,055, 02:15

Byl jsi dobrý prezident o7

Roman Legionnaire Day 2,055, 09:14

Comment deleted

Red Duck
Red Duck Day 2,055, 03:08

Děkujem

Qw1n
Qw1n Day 2,055, 03:28

Pjuuune diky byl jsi fajn preza 🙂

Krt3cek
Krt3cek Day 2,055, 03:54

Vote

o7

Jurajs
Jurajs Day 2,056, 04:32

Děkujeme!

Robinklub
Robinklub Day 2,056, 04:32

Děkujeme pane prezidente 🙂
Dle mého názoru vše bylo OK.

Jankhos
Jankhos Day 2,056, 11:02

Take care of you now my friend !

p02jun
p02jun Day 2,056, 11:44

Thank you 🙂 You too 😉

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.