Żaby w stawie

Day 5,942, 14:09 Published in Poland Poland by dj dummy

W dwóch stawach jest razem 105 żab, przy czym w jednym z nich jest o 1/3 więcej żab niż w drugim.
Ile żab jest w każdym ze stawów?