Лято 2020: Събитието [+2]

Day 4,607, 04:38 Published in Bulgaria Bulgaria by yoro

Приветствия! Огледах предстоящото събитие в играта. Премислих го. И реших: този път админите наистина са вложили мисъл в планирането на събитието ще се делим на тежки и млади танкове.

Допълнителна информация

Статия в картинки за новия интерфейс на битките Лято 2020 с картинки!

Съкратен текст на тази статия има в Съкратено Лято 2020.

Въпросите за начина на игра задавайте в тази статия или Съкратено Лято 2020.
Въпросите за добра стратегия и националния план задавайте в статията на Sollam.

Въведение

По същество това събитиее като клонинг на друго събитие от преди около 1000 дена, което съм описал в една своя стара статия: Разруха -> хаос -> статистика. Статията е увредена заради края на tinypic и също така не е напълно актуална за предстоящото събитие.

Въпреки голямата прилика с предишното събитие, този път има ключови промени, които изискват различен подход и малко по-различна стратегия. Най-голямата промяна е продължителността на събитието: невероятните 2 месеца! Сигурно сте чули, че настоящите админи са шведи и вероятно като компенсация за шведското лято (от днес за утре) са решили като могат, да го направят поне 2 месеца (макар и виртуално). Досега не мисля, че е имало събитие, което е хем с сериозни промени по механиката, хем и продължаващо над 8 седмици.

Основни правила

При всяка битка, всеки рунд ще има 4 наземни и 1 въздушна дивизии. За всяка дивизия ще има 3 зони - отделни бойни полета. Дивизията печели точките за своя рунд ако спечели поне две от три зони в края на рунда.

Ако една зона в дивизия стане епична, другите зони също стават епични в тази дивизия, независимо от щетата там.

Точките в дивизиите на рунд са
D1 - 2
D2 - 3
D3 - 4
D4 - 5
DA - 6

Управлението на атакуващата страна избира поредността, с която терените се появяват в рундовете. Всички наземни дивизии имат еднакви терени.

Въздушни правила

Въздушната дивизия ще замени въздушните рундове. Ще има три въздушни зони - сектори. Те са практически еднакви, играча може да бие произволно във всеки. Въздушния медал ще бъде отделен за секторите и ще е 8 злато.

Най-оспорваната въздушна битка е епична!

Наземни правила

Наземните битки са най-засегнати от промените.

Всяка дивизия ще има три зони. Една зона е стандартна, другите две са с терен. Зоните с терен ще използват вложена сила - умение за определен терен. Боя ще става само с „деплой“ и без отделно кликане на бутон.

Стандартната зона ще има правилата на обикновена битка и нищо не се променя. Хората, които искат ТП медали или имат легендарен бонус ще се бият там.

Има 14 особени терена. За всеки терен играча може да вложи ограничен брой сила, зависещ от дивизията. Умението на терена е еквивалент на силата на играча в този терен.

ВАЖНО! Играч в ниска дивизия ще може да вложи 40к сила, колкото играч в D4, но ще може да използва умение ограничено от дивизията на терена! ПРИМЕР: Ако D2 играч вложи 35к сила в блатото, когато се бие на този терен той ще е ограничен до 25к умение. Обаче ако играча има и маверик пакет и смени дивизията, в D1 ще има 20к умение за блато, в D3 ще има 30к ограничение и само в D4 ще използва цялото умение - в примера ще е 35к.

Без маверик пакет НЕ слагайте повече сила в терен, от колкото е ограничението за дивизията ви! Иначе ще имате блокирана сила, която не се използва.

Ограниченото умение в един терен по дивизии:
D1 - до 20 000
D2 - до 25 000
D3 - до 30 000
D4 - до 40 000

Слагането на силата в умение за терен е еднопосочно, но може да се прави много пъти. ПРИМЕР: Играч има 15к сила. Първо слага 5к сила в блатото. Остават му 10к невложена сила. Играча слага 5к в джунглата. Сега той може да се бие с 5к умение в миризливи блата и тъмни джунгли и без никаква сила в останалите терени. Играча решава, че блатото е добро и слага последните 5к сила там. Сега той може да се бие с 10к умение в кални блата, 5к в тъмни джунгли и 0 в останалите терени. Вече не е останала сила за влагане в терени. В стандартната зона силата му остава 15к. Следващия ден играча тренира за 80 сила и сега има още 80 сила за слагане в произволен терен.

Всеки играч ще получи 5 токена за рестартиране на разпределението. След използването на токен все едно не е имало влагане на каквато и да е сила в терени и може да се започне на чисто слагането на сила в терени. Ограничен брой токени може да се купят от магазина в битките.

Вдигането на ранг не зависи от зоната, а само от стандартната сила на играча. Обаче легендарния бонус НЕ важи в щетата и ранга. При удар в терен дори 0 умение ще се вдига ранг все едно ударът е направен с пълната сила на играча.

Бомбите ще имат същата щета във всяка зона и терен.

Симулации и анализ

Достигаме до въпроса: колко сила и в колко терена да се вложат?

Този въпрос изисква обстоен анализ от експерти в областта на еРепубликанството. Такива ерудирани технолози с висши компетенции има само на едно място.

От официалното си откриване до сега, Горската Академия не е успяла да покаже каквато и да е дейност. Сериозна криза (и докато пиша това още един инцидент стана 🙁 ) в активността доведе до забрава тази висша институция. Но сега има задача, достойна за изчислителния център на академията.

Изпозвайки квантови изчисления за експоненциалното разгъване на концентрична паралелна реалност на еРепубликанското ежедневие след началото на лятното събитие 20-20, научния екип на Горската Академия достигна до безпрецедентни открития.

Изобилие - Играчите в дивизии 1 и 2 с повече от 100к сила, както и играчите в дивизии 3 и 4 с повече от 150к сила няма да срещнат никакви трудности в намирането на зона с подходящ терен при поне няколко активни битки. Тези играчи също така биха предпочели стандартната зона, заради ТП медалите и легендарния бонус.

Достатъчност - Играчите в дивизии 1 и 2 с повече от 70к сила, както и играчите в дивизии 3 и 4 с повече от 110к сила много вероятно ще намерят зона с добър терен при 7-8 български и съюзнически битки.

Недостиг - Трудност в намирането на зона с подходящ терен може да имат играчите в дивизии 1 и 2 под 30к сила, както и играчите в дивизии 3 и 4 под 50к сила.

Обстойно изследване е нужно само за прехода между достатъчно сила и недостига на сила. В тази област решението как да се вложи силата в умение за терен има забележим ефект на вероятността играча да намери такъв терен в битка. Иначе опцията да бие в стандартната зона си остава, обаче тези терени са в помощ на слабите играчи с малко сила. Затова боя по терен е за предпочитане пред стандартната битка.

Започвам със симулация на типичен еДен за настоящата военна активност на страната. Броя отворени български битки е 10-15, още 5-10 съюзнически битки са отворени. Приемам, че има 15 отворени битки, достъпни от еБГ. В този момент играча започва да търси терен, на който е силен.

Фиг. 1: Вероятност за ситуация при 15 битки в зависимост от броя силни терени.

На горната фигура забелязваме, как играч със сила вложена само в един терен (червено) има около 10% шанс да не намери зона (0 подходящи терени). Същия играч може да намери 1 или 2 зони с неговия терен с 55% вероятност. Вероятността играча да има избор между повече битки е около 35%. Този играч има недостиг на сила, но при голям брой битки и с усърдно търсене може да намери своя терен.

При 15 битки играчи с два или повече силни терена нямат пречки в намирането на зона. За играч с 2 силни терена с вероятност 80% ще има поне 3 битки с удобни зони.

Фиг. 2: Вероятност за ситуация при 5 битки в зависимост от броя силни терени.

Положението драстично се променя при намаляне на броя активни битки. еБГ е в много благоприятна обстановка в момента, но може след настъпването на събитието да се затворят тренировъчни войни или да бъдем нападнати. На Фигура 2 е представена симулация с 5 битки.

Играч със само един силен терен има около 50% вероятност да не успее да го намери. Също така е рядкост да има поне 3 зони с неговия терен. Затова успеха по терените на играчи с недостиг на сила много зависи от броя битки и може да срещнат трудности.

За играч с два силни терена има около 25% шанс да не намери битка с избран терен. При 10 битки този шанс е само 5%. Броя битки отново е решаващ за намирането на добър терен. При 5 битки вероятността е около 60% да има 1 или 2 зони съвпадащи с тези на играча.

Играч с достатъчно сила за три терена при 5 битки ще има подобни шансове на играч с един терен при 15 битки.

Извод: Играчи в категорията на недостиг ще трябва да концентрират силата си в един терен и да разчитат на много битки за добри шансове да печелят медали. Ако силата им е доста под ограничението на дивизията им, те ще са полезни само в сериозни войни на техен терен. Преходни играчи ще могат да участват в медалеенето ако напълнят два терена със сила. Участието на всички играчи до достатъчно сила ще пострада ако броя достъпни битки падне под 10. Бомбите ще са фактор в медалеенето.

Забележка: симулацията счита, че зоните имат терен избран на случаен принцип.

Стратегически бележки

Събитието ще трае 2 месеца и се налага дългосрочно планиране.

Играчите с легенда бонус и ТП медалеене ще се бият предимно в стандартната зона.

Заделянето на силата може да започне сега. С дадените 5 токена за рестарт, първия опит може да се рискува. Добре е да се изпробва поне един пълен ден без рестарт на терените, за да се свикне с търсенето и щетата. Другите токени е добре да се пазят - събитието е два месеца.

Във всеки рунд има една наземна стандартна зона и три въздушни сектора. Затова няма да има чакане за земя или въздух.

При епичването на една зона всички останали също епичват. Затова лесно може да се организира епик на популярен терен с тълпа равносилни играчи и после всеки да бие където иска в трите зони и да трупа престиж и ранг.

При рунд с 2 добри терена, дивизията може да отнесе по-силен противник в 2 от 3 схема. С епици тази тактика може да стане решаваща.

Държавните лидери трябва да приоритизират броя битки и тренировъчни войни. Това е нужно за пълноценното участие на играчите в събитието.

Заключение

Неочакваните промени във въстанията и цената на пътуване са свързани с това събитие. Промяната с въстанията е контрамярка на „влакчетата“ и предпазва държавата от лишаване от битки. Вече споменах колко е важен броя битки. Следващото препятствие е намирането на зона с добър терен. Ако те не са достъпни в дадена държава, може да се потърсят другаде, обаче това е доста солено с пътуването. Затова националната стратегия има тежест.

Това е второто обновление на статията.

Поздрави,