Ambient on/off

Join the new world

 

高登黨報 20130119 內容好多 但有派包有福利

Day 1,886, 08:16 Published in China China by HKGov


各位黨員好,
又係我呢個潛水主席TS。

前言
我唔記得我講過我會做三個月前人口調查既總結同抽獎。

正題
又係果幾樣啦唉正題一: 替代高登黨通訊工具投票

由於高登黨一直沿用作官方主要溝通工具的MSN Messenger將於3月15日正式停用,因此高登黨有需要尋找另一種替代工具。經過之前的討論後,得出幾個比較可行的通訊工具用作取代MSN Messenger。它們分別是:IRC,Line,QQ,Skype,RaidCall

(繼續閱讀...)

麻煩所有高登仔入去投票

正題二: 又要開會

召開黨大會

時間: 香港時間2013年1月23日晚上9時

(繼續閱讀...)正題三: 又到選舉

國會選黎又到了...招各黨員參選/填坑
有興趣參選既就去留低一蚊啦

注意事項:
1. 參選/填坑都記得去MY PARTY-> RUN FOR CONGRESS (無須任何款項,無須飛到任何地方,一按即可)
2. 參選既就要去留低一蚊了
3. 出選順序將由黨內初選決定

(繼續閱讀...)

正題四: 十年都無一次既新人組組長招募

由於新人組組長唔知幾耐都無換過,所以

(繼續閱讀...)

正題五: 又要派包
所有30級或以下高登黨員留V數可獲200體力包


高登新論壇位置: http://golden.cool5web.com/forum
MSN群: group152852@xiaoi.com
高登頭像製作器: http://goo.gl/RLJ0d
高登erep教學網: https://sites.google.com/site/erepublikrising/home
 

Comments

TSZ25769257
TSZ25769257 Day 1,886, 08:18

V1 頭位!

Oscar Chan X
Oscar Chan X Day 1,886, 08:18

V3

wlau86
wlau86 Day 1,886, 08:20

v4

SC.2066
SC.2066 Day 1,886, 08:21

V5

Samsung103
Samsung103 Day 1,886, 08:22

v5

Master_luck
Master_luck Day 1,886, 08:26

V FOD 煒哥

Awoken Hera
Awoken Hera Day 1,886, 08:29

V11

Smudgee
Smudgee Day 1,886, 08:31

v12 ~

Let Bullet Fly
Let Bullet Fly Day 1,886, 08:37

V13

RX78-2 Gundam
RX78-2 Gundam Day 1,886, 08:40

V15已S

EtzeL the Hun
EtzeL the Hun Day 1,886, 08:43

v17 s1160

Pro.Stark
Pro.Stark Day 1,886, 08:52

v19 s-ed

KillerJ
KillerJ Day 1,886, 09:00

VVV

Mary45
Mary45 Day 1,886, 09:04

vvv

solonkwok
solonkwok Day 1,886, 09:06

v21

mikemike1111
mikemike1111 Day 1,886, 09:08

V22

Clement Ko
Clement Ko Day 1,886, 09:17

v23

ZARU14
ZARU14 Day 1,886, 09:52

v23

small fry
small fry Day 1,886, 09:52

v24

jeffreyching
jeffreyching Day 1,886, 10:01

v28

Bloody hands
Bloody hands Day 1,886, 10:01

v29

IGotNoIdea
IGotNoIdea Day 1,886, 10:02

V30

Silent ion
Silent ion Day 1,886, 11:48

v33

HKAB2012
HKAB2012 Day 1,886, 12:00

v34

KirinoHo
KirinoHo Day 1,886, 14:46

V35

ppp2000
ppp2000 Day 1,886, 15:46

v36

ArbitraryRevan
ArbitraryRevan Day 1,886, 16:03

V37

Joe2005
Joe2005 Day 1,886, 16:24

V38

Peter HT
Peter HT Day 1,886, 16:26

V41

ben920
ben920 Day 1,886, 16:44

v42

futurehope
futurehope Day 1,886, 18:01

V44

hkgshenry
hkgshenry Day 1,886, 18:24

v46 ( ) )====😃

alexfong
alexfong Day 1,886, 18:59

v47

Senzeti
Senzeti Day 1,886, 19:02

v48

TreemanTM
TreemanTM Day 1,886, 19:21

V50

iloveavboy
iloveavboy Day 1,886, 19:22

V51

VLKR
VLKR Day 1,886, 19:54

V52

peopleHK
peopleHK Day 1,886, 20:07

v53

hkg18
hkg18 Day 1,886, 20:13

v54

stainless j
stainless j Day 1,886, 20:31

V55 已S

Tung Ng
Tung Ng Day 1,886, 20:48

v56

Macao City
Macao City Day 1,886, 21:33

留V5, 但唔知咩意思

imLun
imLun Day 1,886, 21:50

v58

XiaoxiWang
XiaoxiWang Day 1,886, 22:00

v58 楼上的怎么可能是58?

FireSir
FireSir Day 1,886, 22:05

V59

PAUL LAU
PAUL LAU Day 1,887, 23:10

V65

HKGYeon
HKGYeon Day 1,887, 23:14

V67

39940846
39940846 Day 1,887, 23:18

v68

csnes4208
csnes4208 Day 1,887, 23:18

v69

KCHEI
KCHEI Day 1,887, 23:27

v70

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.