Ambient on/off

Join the new world

 

Статут Странке сложних Срба + подела по 20 тенкова свим својим верним члановима

Day 1,896, 12:06 Published in Serbia Japan by Drale.NS

Поштовани чланови и симпатизери Странке Сложни Срби, желимо да вас упознамо са Статутом странке.
"EDIT"Подела завршена, ускоро ћемо, организовати још, да би помогли наше чланове 🙂
Удобно се сместите и одвојите 5 минута да прочитате зашто баш ми. 🙂

За наше чланове делимо по 20 ку 7 тенкова.

Такође желимо да се захвалимо нашем коалиционом партнеру Уједињеној еСрбији на уступању места ѕа конгрес.Статут Странке сложних Срба
I Основне одредбе

Члан 1.

Циљeви странке

Странка Сложних Срба (у даљем техту странка) је политичка организација у еСрбији он лајн игрицe Ерепублик, која се вршењем власти и на други начин залаже за успостављање слоге и јединства свих Срба у еСрбији и еДијаспори, као и за очување демократског поретка у виртуелној држави , користећи сва законом и правилником игре дозвољена средства.Члан 2.

Ознаке странке

2.1. Назив странке

Назив странке је настао као мото односно слоган једне групе људи, пре свега љубитеља своје земље а тек онда игре еРепублик, која је хтела да промени правце и повезаност реалног живота са игром и објасни да се све може постићи заједничком слогом и залагањем. Слоган гласи : „Дај Боже да се Срби сложе,обоже и умноже!“

Пун назив странке : Странка Сложних Срба2.2. Седиште странке

Седиште страначких просторија налази се у чет соби #Slozni_Srbi na irc.rizon.net

2.3. Химна странке

Химна за живот Србије2.4. Лого/грб странке

Знак или лого странке је видљиво руковање изнад националног грба и заставе обавијено црвеним венцем уз монограм назива странке. Постоје две пуноважне верзије грба странке.

2.5. Скраћени назив странке

Званични скраћени назив странке односно скраћеница странке јесте ССС (3 Велика слова С)

II Чланство у Странци сложних СрбаЧлан 3.

Учлањење

У странку се може учланити сваки Ерепублик играч који има ниво 13 искуства, држављанство еСрбије, затим прихвата сва програмска начела, циљеве и статут странке и спреман је да се залаже за њихово остваривање. Учлањене у странку врши се изјавом воље за чланством у седишту странке. А потврду чланства даје политички савет.Члан 4.

Права и обавезе члана

Сваки члан је равноправан са осталим члановима у скалду са статутом.

Права чланова су :

- увид у рад функционера и органа странке

- слобода изражавања мишљења уз поштовање осталих чланова

- давање идеја и предлога и изношење јавног става

- кандидовање и бирање (гласање) за страначке функције

Обавезе чланова су:

- поштовање статута и органа странке као и свих чланова странке

- помагање, очување и унапређење угледа странке

- долажење на седнице органа странке

- узорно понашање на чет каналима странке

- савесно извршавање обавеза у странциЧлан 5.

Престанак чланства

Чланство престаје добровољно, уз обавештење политичког савета странке или Председника странке.

III Централни органи Странке Сложних СрбаЧлан 6.

Врсте централних органа Странке сложних Срба

1.Председник Странке Сложних Срба

2.Подпредседник Странке Сложних Срба

3.Главни одбор Странке Сложних Срба - ГО ССС

4.Политички савет Странке Сложних Срба - ПС ССС

5.Председник и подпредседник политичког савета Странке Сложних Срба

6.Председавајући Главног ОдбораЧлан 7.

Председник странке

Председник се бира једном месечно на изборима који се одржавају у седишту Странке Сложних Срба. Сваки члан главног одбора може бити кандидован за председника, а потребно је да сви чланови главног одбора странке у већини изгласају председника.

Председник странке има најважнију и највећу улогу у странци. Председник се бира демократским гласањем свих чланова главног одбора странке.


Члан 8.

Надлежности председника странке

- представља и заступа политику странке у земљи и иностранству

- врши контролу рада и организације органа странке

- сазива и води седнице свих чланова странке и седнице главног одбора странке

- преговара о политичким коалицијама и партнерствима,

- склапа политичке коалиције у договору са главним одбором

- смењује чланове странке у случају директне повреде Статута и нарушавања угледа странке, осим чланова ГО, који се смењују гласањем председника, подпредседника и свих чланова ГО

- предлаже главном одбору разне политичке идеје и измене статута и заједно са главним одбором мења исте

- предлаже ГО кандидата за подпредседника странке, као и кандидата-те за конгрес еСрбије и у договору са ГО бира исте

- председник или подпредседник странке је уједно и председник ГО странке

- позива нова чланове да се придруже партији

- дужан је да обавести подпредседника или председавајућег члана ГО у случају спречености да присуствује састанцима или спречености да води странку у одређеном периоду

- има крајњу одлуку о саставу ГО за време његовог мандата


Члан 9.

Подпредседник странке

Јесте лице-играч који врши улогу заменика председника странке у случају спречености председника услед болести или неког другог разлога. Надлежности су му исте као и председнику странке. Дужан је да присуствује седницама ГО и има подједнако право гласа као и чланови ГО.Члан 10.

Главни одбор странке

ГО јесте најважнији орган странке који доноси најважније одлуке у странци заједно са председником странке. Чланове главног одбора за текући месец поставља новоименовани председник странке који је изгласан великом већином свих чланова странке, на предлог политичког савета и сагласност већине прошломесечног ГО.

ГО странке чине председник странке, подпредседник странке, председник политичког савета као и чланови одбора.

Критеријуми предлога о будућим члановима ГО доносе се на основу залагања чланова странке у току претходног месеца, као и задуживањем странке појединим успесима и великим идејама као и истакнутости појединаца у раду странке. Изабрани председник текућег месеца заједно са политичким саветом предлаже чланове ГО који се усвајају на заједничком састанку странке где нови председник странке има одлучујући глас при избору.Члан 11 .

Надлежности ГО странке :

- предлаже програм и Статут странке, као и измене, допуне и усваја исти

- расправља и одлучује о свим питањима битним за развој странке као и политичким питањима у земљи

- одлучује о приступању и иступању политичким коалицијама заједно са председником странке

- бира подпредседника странке на предлог председника странке

- чланови ГО по функцији јесу председник странке, подпредседник странке, председник политичког савета странке и остали чланови главног одбора

- сви чланови главног одбора су равноправни невезано за другу функцију коју обављају у странци

- разматра и усваја извештај о раду председника странке

- изгласава нове и опозива чланове ГО гласањем на чету странке

- изгласава и опозива председника ПС странкеЧлан 12.

Политички савет странке

Политички савет странке јесте трећи орган по функцијској важности у странци али ни мало мање битан од осталих за успешан рад странке.Политички савет странке чине председник,подпредседник и секретар политичког савета као и сви остали равноправни чланови странке који немају неку другу функцију у странци.Члан 13.

Надлежности политичког савета :

- стална активност на чет каналу странке и предлагање нових политичких,промотивних,техничких и других идеја које доприносе развоју странке главном одбору странке

- предлаже измене и допуне Статута

- предлаже програм странке и његову измену и допуну

- предлаже нове чланове главног одбора новоизабраном председнику

- одлуке и предлоге политичког савета главни одбор је обавезан да размотри а не и да усвоји

- чланови политичког савета односно сви чланови дужни су да долазе на састанке странке и састанке политичког савета

- председник и подпредседник политичког савета биће позвани на састанке ГО где ће имати право да дају предлоге као и да упознају чланове ГО о активностима и одлукама у политичком савету,

- присуство председника политичког савета седници ГО даје му право гласа на састанку ГО.

Члан 14.

Председник и подпредседник политичког савета

Избор председника политичког савета као и подпредседника бира се после именовања председника странке и главног одбора странке и изгласава заједно са председником странке . Председник односно подпредседник ПС је дужан да активно учествује у политичком раду и сазива састанке ПС и дискутује о новим предлозима и идејама о унапређењу странке у свим могућим сегментима. Председник односно подпредседник странке дужан је да именује помоћника односно секретара политичког савета који ће водити рачуна о присуству чланова странке на састанцима, сви наведени су и сами дужни да присуствују састанцима како ПС тако и ГО. Састанци се воде на посебној чет соби политичког савета. Председник ПС је дужан да обавести чланове ГО о предлозима и одлукама донетим на састанку ПС.Члан 15.

Тим менаџера за односе са јавношћу ПР тим

Овај тим одређује ГО гласањем на предлог ПС странке.

Тим менаџера за односе са јавношћу се састоји из 2 члана који могу имати и друге функције у странци.

Задатак овог тима је да одговара на питања из јавности еСрбије и еСвета и буде директна веза између политике странке и јавности. ПР тим је дужан да пише чланке у медијима странке : новинама,сајтовима,страначком оргу...као и да брани и заступа интересе странке од нарушавањња угледа у јавности и у најбољем могућем светлу представи рад и политику странке.Члан 16.

Маркетинг тим странке и техничка подршка

Ова два тима одређује ГО гласањем на предлог ПС странке.

Маркетинг тим странке чини Гласник странке са својим помоћницима. Дужност овог тима јесте промоција странке, слање обавештења члановима као и пријем и дочек нових чланова странке. Овај тим је дужан да промовише странку осмишљајући нове рекламне идеје и он уско сарађује са ПР тимом као и тимом техничке подршке.

Тим техничке подршке састоји се такође из два члана. Њихова дужност се састоји у подршци са техничке стране, дакле обухвата израду и дизајн разних рекламних банера, постера, аватара, насловница, креирања он лајн документација, анкета, приступница као и техничка подршка и одржавање чет канала.

Ова два тима су од изузетне важности за нормално функционисање странке и веома су одговорне функције у странци.Члан 17.

План и програм странке

Званичан план и програм странке који је усвојен на седници ГО странке.

Званичан план и програм Странке Сложних Срба (кликни за линк)

IV Прелазне и завршне одредбеЧлан 18.

Допуне и измене статута

Све предложене измене и допуне статута усваја или одбацује ГО странке, гласањем на седници ГО, при чему мора бити присутно најмање 6 (шест) чланова ГО од укупно 11(једанаест) како би се оформио кворум.Члан 19.

Пуноважност статута

Статут ступа на снагу изгласавањем на седници ГО скалдно одредбама члана 11. статута и од датума његовог објављивања у званичном новинском листу странке, новинама актуелног председника странке.Члан 20.

Правила и одредбе статуса (левела) на јавном чет каналу странке


Статуси на јавном каналу странке подељени су према функцијама у странци и према томе право на статус и привилегије на каналу имају следеће функције.Статуси на каналу Странке сложних Срба :

Оwner - Oснивач (власник) канала

Administrator (admin) - Сваки члан управног главног одбора странке има право на овај статус укључујући и председника и подпредседника странке.

Оperater - На овај статус имају право сви чланови конгреса испред ССС, чланови који чине стручни кадар ССС предодређен за (ЦП,МОД, МоФа, МеС,МИ) као и команданти војних јединица еСрбије који су чланови ССС.

Half Operater - На овај статус имају право сви функционери коалиционих странака као и почасни чланови ССС и остали пријатељи странке.

Voice - На овај статус имају право сви чланови ССС и сви посетиоци јавног канала странке, који немају неку другу функцију у странци.


Овлашћења и дужности статуса (левел )на каналу Странке сложних Срба :

Оwner (Кућица или кључић) - Има сва права и овлашћења на каналу

Administrator

(звездица или кључић) - Корисник овог статуса има право измене топик-а (наслова на каналу) као и контролу давања и укидања статуса осталим подлевел статусима као и санкционисање осталих корисника јавног чат канала странке.

Корисник Админ левела води бригу о поштовању правила о понашању корисника чат канала странке.

Оperater

(звездица или круница) - Корисник овог статуса има право оператера уз обавезну консултацију са админом канала у вези са давањем овлашћења и осталим привилегијама овог статуса. Корисник Оператер левела води бригу о поштовању правила о понашању корисника чат канала странке уколико на каналу нема админа или власника канала.

Half Operater

(полузвездица или полукруница) - Корисник овог статуса има право полуоператера уз обавезну консултацију са админом канала.

Voice (звучник) - Корисник овог статуса има право гласа односно редовног корисника канала странке.

Правилник јавног чет канала ССС

Сви корисници јавног чат канала ССС дужни су да поштују следеће :

- Забрањен је било који вид вређања корисника јавног чат канала ССС на било ком основу
- Забрањена је злоупотреба статуса и привилегија на каналу
- Забрањен је сваки вид рекламирања, ако сте посетилац канала (војних јединица,политичких партија,новинских листова, осим обавештења државе еСрбије као и обавештења Странке сложних Срба.
- Забрањена је стална употреба великог слова (CAPS LOCK-a), болдованих или подвучених текстова.

Статут написао: drmystiqueЈош једном, сви наши чланови ће добити по 20 ку7 тенкова, све што треба јесте да оставе коментар са "Све се може кад се Срби сложе" и тенкићи стижу.

За узвик:

Статут Странке сложних Срба + подела по 20 тенкова свим својим верним члановима http://www.erepublik.com/en/article/-20-1-2202633/1/20

 

Comments

Backoovan
Backoovan Day 1,896, 12:47

Pertamaxxx
"Све се може кад се Срби сложе"
V+S+S

Simonovic94
Simonovic94 Day 1,896, 12:51

Odlicno. o/

ivanhoe31
ivanhoe31 Day 1,896, 12:56

o7

Unavailable67565
Unavailable67565 Day 1,896, 12:58

o/

mariuchella
mariuchella Day 1,896, 13:03

Transformisanje UES a u Stranku sloznih Srba,
asocira na moju ideju o Stranci e Srbije...Srecno..

Chavorita
Chavorita Day 1,896, 13:15

39,10 o/

Chavorita
Chavorita Day 1,896, 13:18

Све се може кад се Срби сложе ! o/

Nacionalni_front
Nacionalni_front Day 1,896, 13:18

"Све се може кад се Срби сложе"

Rik Daphnee
Rik Daphnee Day 1,896, 13:22

Ziveo drMystique i nas statut!

\o/

SirmiumSM
SirmiumSM Day 1,896, 13:40

"Све се може кад се Срби сложе"

Davidovic95
Davidovic95 Day 1,896, 13:48

Све се може кад се Срби сложе !!! svi smo kao jedan 😃

tsakali
tsakali Day 1,896, 14:05

v15 s41 shouted added

MPSrb
MPSrb Day 1,896, 14:05

"Све се може кад се Срби сложе"

petarster
petarster Day 1,896, 14:15

Све се може кад се Срби сложе

BlueTheNick
BlueTheNick Day 1,896, 14:18

B+C
"Све се може кад се Срби сложе"

Rastko1991
Rastko1991 Day 1,896, 15:10

"Све се може кад се Срби сложе"

Skorpion 35
Skorpion 35 Day 1,896, 15:24

"Све се може кад се Срби сложе" Netrebaju mi tenkovi. 🙂

dr..Gonzo
dr..Gonzo Day 1,896, 15:40

Све се може кад се Срби сложе

19SPASA92
19SPASA92 Day 1,896, 15:45

"Све се може кад се Срби сложе"

Tanatis
Tanatis Day 1,896, 15:46

Дај Боже да се Срби обоже, сложе и умноже!

Ваистину се може!

о/

War3hous313
War3hous313 Day 1,896, 15:55

o/

zigazaga
zigazaga Day 1,896, 16:45

nista vam to ne vredi ako ne blinkate!! 😛

Ivdza gej
Ivdza gej Day 1,896, 17:04

Све се може кад се Срби сложе!

Sir William Walker
Sir William Walker Day 1,897, 01:07

Све се може кад се Срби сложе!
Daj.

vranjstanin2
vranjstanin2 Day 1,897, 01:19

Vote 38 + Sub 48
Све се може кад се Срби сложе

head hunter.srb
head hunter.srb Day 1,897, 01:46

Све се може кад се Срби сложе!

Nemcca II
Nemcca II Day 1,897, 02:06

Дај Боже да се Срби обоже, сложе и умноже!

Ваистину се може!

Misa Serbione
Misa Serbione Day 1,897, 03:32

Sve se moze kad se srbi sloze!

krle 1234
krle 1234 Day 1,897, 04:44

Ala je tebi dosadno 🙂

krle 1234
krle 1234 Day 1,897, 04:50

И дај те тенкиће да и ја нешто добијем од странке. Е јеб` га Боже Срби се не сложе.

Drale.NS
Drale.NS Day 1,897, 05:02

Napomena: Da bi dobili tenkice

1. Morate biti clan stranke ( http://www.erepublik.com/en/party/stranka-sloznih-srba-3009/1 )


2. Da ostavite komentar "Све се може кад се Срби сложе!"

3. Da imate drzavljanstvo eSrbije.

o7

bojanstojanovic
bojanstojanovic Day 1,897, 05:18

o/

AlexxxZR
AlexxxZR Day 1,897, 06:37

moze se, moze se ... sad salji 😃

Diabolik SRB
Diabolik SRB Day 1,897, 07:36

"Све се може кад се Срби сложе"

BlackHawk1389
BlackHawk1389 Day 1,897, 07:43

Rokaaaaaaaaaaaaaj rodjacii D

bojko3131
bojko3131 Day 1,897, 07:55

v150 s 61
moze se, moze se ... sad salji

Bizzuri
Bizzuri Day 1,897, 08:49

Све се може кад се Срби сложе

dongagislax
dongagislax Day 1,897, 08:56

v196/52
"Све се може кад се Срби сложе"

jaba raba
jaba raba Day 1,897, 09:51

"Све се може кад се Срби сложе"

DebeliGmaz 666
DebeliGmaz 666 Day 1,897, 10:09

"Све се може кад се Срби сложе"

ARMAGEDON 97
ARMAGEDON 97 Day 1,897, 10:30

"Све се може кад се Срби сложе"

nicked011
nicked011 Day 1,897, 10:47

Све се може кад се Срби сложе

shomex96
shomex96 Day 1,897, 11:11

"Све се може кад се Срби сложе"

Kan Nogaj
Kan Nogaj Day 1,897, 11:54

Све се може кад се Срби сложе

el5ro
el5ro Day 1,897, 12:03

Све се може кад се Срби сложе

soonchica
soonchica Day 1,897, 12:15

Savet (verovatno neželjen, ali nemate izbora, ipak ću ga napisati): ne objavljujte nedorađene stvari i statute pune grešaka (što pravopisnih, što suštinskih)

...у даљем техту странка... која се вршењем власти и на други начин залаже за успостављање слоге и јединства

Zanimljivo, zalažete se za uspostavljanje sloge i jedinstva tako što vršite vlast xD (druge načine niste naveli)

Знак или лого странке... обавијено црвеним венцем

Venac na svim slikama je zelen.


Tu sam odustala od daljeg čitanja, sry

Drale.NS
Drale.NS Day 1,897, 12:36

@Soonchica svaki savet je koristan, bilo da je kriticki ili za pohvalu, time nam pomazes (pomazete) da poboljsamo ono sto ne stima,

Hvala na savet : )) bice promenjeno

EL FAT MOLOCO
EL FAT MOLOCO Day 1,897, 12:55

Све се може кад се Срби сложе

kucak morski
kucak morski Day 1,897, 14:26

Све се може кад се Срби сложе

arija2
arija2 Day 1,897, 16:35

"Све се може кад се Срби сложе"

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.