καλησπέρα

Day 5,969, 10:47 Published in Greece Republic of Moldova by visator

În lumea folclorului și a artei populare.
Porturi grecești.


In the world of folklore and the folk art.
Greek costumes.http://www.youtube.com/watch?v=PO0U_mfldWM

enjoy the eRepublik