Филмът

Day 4,395, 04:33 Published in Bulgaria Bulgaria by B0R1L

WHIPLASH
WhipLash
WHip-LAsh...
Whip/lash
WHIPSlash
Whip...lash...
Whip cream / eye lash...
сметана / очна линия
ягоди, очила и линия
NOT QUITE MY TEMPO!