پیش نویس مرامنامه احزاب سیاسی ایران (ماسا)

Day 4,372, 01:20 Published in Iran Romania by FireKernel
سلام ، من برای مرامنامه ای که بنظرم باید بین احزاب سیاسی کشور امضا بشه و بهش عمل بشه یک پیش نویس آماده کردم ، لطفا مشاهده کنید و نظرات خودتان را بیان کنید.اینم لیک تصویر اگر واضح نبود :

Your text to link here...