روزنامه پند نامه

Day 2,476, 02:57 Published in Iran Slovenia by farimah

سلام بر همگی
اولین شماره روزنامه پند نامه چاپ شد
هدف از این روزنامه رد کردن میشن های مسخره ادمین میباشد لذا خواهشنمندم 25 کامن را در اینجا بگذارید باشد تا از شما راضی باشیم
وت و ساب و شات فراموش نشه
مرسی از همه