Ambient on/off

Join the new world

 

Бяло,Зелено,Червено.!!!

Day 2,447, 05:39 Published in Bulgaria Italy by crazyman123

Здравейте досега в играта не бях виждал толкова хора да се пускЪт какво стана,че „толкова познати“ хора се пускат?
Имам съобщение за всички пускачи: „Позабавете темпото“+„Спрете и се ЗАМИСЛЕТЕ!!!“
Народа не иска човек,който да краде парите им да е на власт (но въпреки това на никого не му пука!).
Защо си мислите,че хората играят тази игра? За веселие?-може би.
За да спамят?-само някои от тях!
Хората са тук,защото искат поне за малко да забравят истинския живот навън,където се случват същите кражби и несмислици,а ВИЕ? За да отнемате надеждата от тези невинни хора? Можете да ограбите всички,но когато парите им свършат от кого ще крадете?! Защо си мислите,че няма нови играчи? Напротив има ги и те са много! Но ВИЕ се оправдавате със своя егоизъм и така те напускат играта виждайки случващото се!
Започнете да мислите да доброто за хубавото и за благото(Но не само за собственото си благо). Ако сте сериозни намерете и помислете за планове за по-истинско и по-НАРОДНО решение. Помогнете на НАРОДА и те ще ви се отблагодарят,помогнете на НАРОДА,и те като видят полаганата им грижа ЩЕ ДОЙДАТ и ЩЕ ОСТАНАТ.
Ненапразно нашите предци са казали:„Сговорна дружина планина повдига“,не напразно девизът на държавата ни е„Съединението прави силата!“ и още много други поговорки!

„СПРЕТЕ И СЕ ЗАМИСЛЕТЕ“

Препоръчвам ви да гледате това видео на едно момиче,което знае цялата истина!
http://vbox7.com/play:fdd81258da - Момичето,което разплака целия свят!

Все пак има НАДЕЖДА,защото има чистосърдечни хора!
Благодаря на моят учител,който ми помага много-Nestor. И на |GOSHETO|,който също ми помогна като работех при него!

Извинете ме,ако съм сторил нещо лошо за някого и за всякакви лексикални,и т.н. грешки!

С Уважение:
crazyman123

______________________________________________________________________________EN version:
I have a message for all actuators, "slowed the pace '+' Stop and think!"
People do not want someone to steal their money is in power (but nobody cares!).
Why do you think people play this game? Joy?-Maybe.
To Spam?-Some of them!
People are here because they want at least a little to forget the real world outside, where they occur and thefts foolish things,you? To take away hope from these innocent people? You can rob everyone, but when they run out of money who will steal? Why do you think there are no new players? Rather have them and they are many! But you have to justify their selfishness and so they leave the game sees what is happening!
Start thinking about the good thing and good (but not only for their own good). If you are serious and think about plans for real and international decision. Help your people and they will thank you, help people, and they see as their rightful care will come and rest.
Not without reason that our ancestors said, "United company raises mountain", not in vain our state motto is "Unity makes strength" and many more sayings!

"Stop and think"

I recommend you watch this video of a girl who knows the whole truth!
http://vbox7.com/play:fdd81258da - The girl who cried the whole world!

However, there is hope because there are cordial people!
Thanks to my teacher, who helps me a lot-Nestor. And | GOSHETO |, which also helped me as I worked with him!

 

Comments

yBasara
yBasara Day 2,447, 07:45

затова изберете мен и ще споделя с вас всичко, което открадна, но гавру ще въстанови загубите, така че се не косете

п.с.

фот

crazyman123
crazyman123 Day 2,447, 08:33

Радвам се,че поне един кандидат е прочел статията ми!Все пак си е нещо.
Ооо СИНЕ на Тангра, обещай ми че ще си верен на народа си,който те почита и на народа,който управляваш!

yBasara
yBasara Day 2,447, 08:35

ами преди да направя каквото и да е ще трябва да спечеля, което няма да е лесно xD

crazyman123
crazyman123 Day 2,447, 08:37

Тогава! БЛАГОСЛОВЕН да си! 🙂

yBasara
yBasara Day 2,447, 08:40

хахах 😁)

u2


о7

Palt0
Palt0 Day 2,447, 09:18

ко стаа биа 🙂

yBasara
yBasara Day 2,447, 09:20

кой биеш ?

crazyman123
crazyman123 Day 2,447, 09:45

ко да стаа? 🙂

khantervel
khantervel Day 2,448, 05:48

Надежда има! Със или без тях/нас, животът и борбата продължават!
Поздрави.

crazyman123
crazyman123 Day 2,448, 07:21

Благодапя!

Tupanik
Tupanik Day 2,448, 06:10

Като се регистрирах мислех, че играта е забавна и интересна. След 10-тина дена разбирам, че е голяма скука. Дано по скоро има българско възстание, че да се пораздвижи.

crazyman123
crazyman123 Day 2,448, 07:23

Война ще има но ти ще биеш ли? Ето затова говоря никой не се интересува от новодошлите и на тях им е скучно,след което си отиват. 🙁

yBasara
yBasara Day 2,448, 10:27

във Вторник има турнир... отговори си сам на въпроса 🙂

crazyman123
crazyman123 Day 2,448, 10:35

на менлиговориш?

Niemand
Niemand Day 2,448, 13:40

Voted!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.