Ambient on/off

Join the new world

 

توکدومشی؟!!!

Day 2,097, 08:21 Published in Iran Turkey by sun22کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت. یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید. یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.

جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی.تا اینکه یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند.

عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد. اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد.

اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.

تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی؟ پس به دنبال رویاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروسهای اطرافت فکر نکن.
 

Comments

Kia 70
Kia 70 Day 2,097, 08:27

وت

S H E L D O N
S H E L D O N Day 2,097, 08:34

v

Morihei  Ueshiba
Morihei Ueshiba Day 2,097, 08:35

v s

MrPouya
MrPouya Day 2,097, 08:40

عالی . وت

mard irani
mard irani Day 2,097, 11:05

وس

Lord of Alamut
Lord of Alamut Day 2,097, 11:27

jaleb bod
v

emam janati
emam janati Day 2,097, 13:02

این مقاله توسط رییس شورای نگهبان خوانده شد

White.Owl
White.Owl Day 2,097, 17:15

با زرشک آشنایی دارید؟ :دی

Persian Pride CoGaIran
Persian Pride CoGaIran Day 2,099, 06:21

Mammad in doostemun khodesh zereshk tolid mikone

White.Owl
White.Owl Day 2,097, 17:15

با زرشک آشنایی دارید؟ :دی

sun22
sun22 Day 2,097, 21:43

حالایکی میخوام بزرارم باحال هستش اون یکم مدرن ترهستش

flo rida20
flo rida20 Day 2,099, 06:34

v17s8

flo rida20
flo rida20 Day 2,099, 06:35

s9

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.